Н У Х Т

Порядок подання документів іноземними громадянами для вступу до університету

2018 рік

Терміни та особливості подання документів

ІНОЗЕМНІ ГРОМАДЯНИ, що бажають вступити на навчання до Національного університету харчових технологій, для особистої подачі документів та заяви про допуск до участі у конкурсі мають звернутися у сектор з надання візової підтримки.

Терміни подання заяв і документів на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра – з 12 липня по 17 жовтня 2018 року.

Терміни подання заяв і документів на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра за скороченим терміном підготовки – з 12 липня по 24 липня 2018 року.

Терміни подання заяв і документів на навчання для здобуття освітнього ступеня магістра -

для вступу на навчання за спеціальностями галузей знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», 06 «Журналістика», 24 «Сфера обслуговування», 29 «Міжнародні відносини» - з 02 по 26 липня 2018 року.
для вступу на навчання за спеціальностями інших галузей знань - з 02 липня по 01 серпня 2018 року.

Документи вступника обробляються відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних» з урахуванням змін.

Вступникам з візових країн для в'їзду в Україну на навчання необхідно отримати Запрошення на навчання (видається у секторі з надання візової підтримки).

Запрошення може отримати вступник, а також довірена особа (за довіреністю). Довіреність оформлюється у нотаріуса вступником на ім'я довіреної особи.

Іноземні громадяни подають до університету оригінали документів і здають їх нотаріально завірені переклади російською або українською мовою згідно переліку (зверніть увагу, що в усіх документах повинні бути однакові (до букв) прізвище, ім'я, по батькові).

Копії документів без пред'явлення оригіналів не розглядаються.

Факт ознайомлення вступника з правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідної спеціальності фіксується у заяві вступника і підтверджується його особистим підписом при поданні заяви.

Відомості кожної заяви, поданої в паперовому вигляді (із зазначенням того, оригінали чи копії документів додані до заяви), реєструються уповноваженою особою приймальної комісії в Єдиній державній електронній базі з питань освіти (далі – Єдиній базі) в день прийняття заяви.

При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти, обов'язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності документа про здобутий освітній та/або освітньо-кваліфікаційний рівень, що здійснюється Міністерством освіти і науки України відповідно до Порядку визнання і встановлення еквівалентності в Україні документів про освіту, виданих навчальними закладами інших держав.

Документи, що не відповідають зазначеним вимогам, подані не у повному переліку або такі, що містять помилки та виправлення, до розгляду Приймальною комісією не приймаються.

Особи, які подали заяви і беруть участь у конкурсному відборі, після прийняття рішення про рекомендування до зарахування зобов'язані (якщо це не зробили раніше) подати особисто оригінали документів згідно з переліком у такі терміни:

для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти – не пізніше 20 жовтня 2018 року;

для здобуття освітнього ступеня бакалавра за скороченим терміном підготовки:

на місця за кошти державного бюджету – не пізніше 1700 02 серпня 2018 року;

на місця за кошти фізичних та юри­дичних осіб – не пізніше 11 серпня 2018 року;

для здобуття освітнього ступеня магістра:

на місця за кошти державного бюджету – не пізніше 17 серпня 2018 року;

на місця за кошти фізичних та юридичних осіб – не пізніше 28 серпня 2018 року.

При невиконанні цієї вимоги вступники втрачають право зарахування на навчання.

Іноземні громадяни зараховуються до університету за результатами співбесіди. Навчання цієї категорії вступників здійснюється на основі укладеного контракту.

Іноземні громадяни, направлені на навчання Міністерством освіти і науки України за міждержавними договорами, загальнодержавними програмами та міжнародними зобов'язаннями України, зараховуються на навчання згідно умов, зазначених у направленні.