Н У Х Т

Обсяги державного замовлення-2019

Загальні обсяги прийому вступників з кожної спеціальності (напряму підготовки) по формах навчання не повинні перевищувати визначений Міністерством освіти і науки ліцензований обсяг.

Інформація щодо кількості місць державного замовлення надається Міністерством освіти і науки України (як правило, у червні-липні місяці)

Інформація буде оприлюднюватися по мірі її надходження

  • Кількість місць державного замовлення для проведення Широкого конкурсу
  • Пропозиції щодо максимальних обсягів державного замовлення та квоти (бакалавр, на основі повної загальної середньої освіти)
  • Обсяг державного замовлення на підготовку здобувачів вищої освіти у 2019 році (бакалавр на основі ПЗСО, денна та заочна)
  • Обсяг державного замовлення на підготовку здобувачів вищої освіти у 2019 році (бакалавр-скороченик, денна та заочна)
  • Обсяги прийому на бакалавра на вакантні місця другого, третього курсу
  • Обсяг державного замовлення на підготовку здобувачів вищої освіти у 2019 році (магістр)
  • Розподіл обсягу державного замовлення за спеціальностями та спеціалізаціями на підготовку здобувачів вищої освіти у 2019 році (магістр)
  • Квота прийому іноземних громадян
  • Обсяги державного замовлення підготовки науково-педагогічних кадрів через аспірантуру
  • Обсяги державного замовлення підготовки науково-педагогічних кадрів через докторантуру

Архів