Н У Х Т

Обсяги державного замовлення-2020

Загальні обсяги прийому вступників з кожної спеціальності (напряму підготовки) по формах навчання не повинні перевищувати визначений Міністерством освіти і науки ліцензований обсяг.

Інформація щодо кількості місць державного замовлення надається Міністерством освіти і науки України (як правило, у червні-липні місяці)

Інформація оприлюднюється по мірі її надходження

Архів за 2019 рік

 • Обсяг державного замовлення та прохідні бали у 2020 році (бакалавр на основі ПЗСО, денна та заочна)
 • Кількість місць державного замовлення для проведення Широкого конкурсу
 • Максимальні обсяги та кваліфікаційний мінімум державного замовлення на прийом у 2020 році (бакалавр, на основі повної загальної середньої освіти)
 • Суперобсяги державного замовлення на підготовку здобувачів вищої освіти у 2020 році (бакалавр на основі ПЗСО, денна та заочна)
 • Обсяг державного замовлення на підготовку здобувачів вищої освіти у 2020 році (бакалавр-скороченик, денна та заочна)
 • Розподіл обсягу державного замовлення за спеціальностями та освітніми програмами на підготовку здобувачів вищої освіти у 2020 році (бакалавр-скороченик)
 • Обсяги прийому на бакалавра на вакантні місця другого, третього курсу
 • Обсяг державного замовлення на підготовку здобувачів вищої освіти у 2020 році (магістр)
 • Розподіл обсягу державного замовлення за спеціальностями та освітніми програмами на підготовку здобувачів вищої освіти у 2020 році (магістр)
 • Квота прийому іноземних громадян
 • Обсяги державного замовлення підготовки науково-педагогічних кадрів через аспірантуру
 • Обсяги державного замовлення підготовки науково-педагогічних кадрів через докторантуру

Архів за 2019 рік

Остання зміна: 02 березня 2020