Н У Х Т

Товарознавство і торговельне підприємництво

Підготовка фахівців у галузі знань 07 «Управління та адміністрування» освітнього ступеня «Бакалавр» за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» та освітньою програмою «Товарознавство і торговельне підприємництво»

Товарознавство системно вивчає властивості та показники якості продовольчих і непродовольчих товарів, методологічні засади формування їх споживних властивостей, управління якістю товарів протягом їх життєвого циклу, способи та методи оцінки їх якості, прогнозування збереженості та гарантії безпеки використання товарів з метою задоволення потреб суспільства.

Спеціалісти з даної спеціалізації можуть всебічно оцінити якість товарів та послуг, організувати торгівельну справу. В сучасних ринкових умовах роботодавець потребує універсальних спеціалістів, що враховано набором дисциплін навчального плану.

Підготовка фахівців за спеціалізацією «Товарознавство і торговельне підприємництво» дозволяє випускникам отримати такі знання та уміння:

 • ідентифікувати товар за класифікаційними ознаками;
 • проводити комплексну оцінку якості окремих груп товарів;
 • визначати оптимальні методи продажу товарів, а саме ефективні варіанти розміщення торгівельного обладнання, упорядкування купівельних потоків та раціональне зберігання товарів;
 • реалізувати товарознавчо-комерційних завдання щодо асортименту і якості товарів за рахунок здійснення переважно адміністраторських, операторських і частково евристичних процедур праці;
 • приймати оперативні рішення в межах своєї компетенції щодо збереження якості товарів у процесі товаропросування;
 • оперативно управляти первинними, а також самостійними організаціями, які переважно не мають апарату управління;
 • розв'язувати практичні завдання із забезпечення якісними товарами та послугами населення України.

Особливістю підготовки фахівця із товарознавства є те, що отримані знання і вміння можуть бути використані в багатьох галузях.

Випускники працюють:

 • на підприємствах торгівлі;
 • в митних, контрольно-виробничих та контрольно-аналітичних лабораторіях,
 • на підприємствах харчової промисловості,

на посадах:

 • інженер із стандартизації ;
 • керівник малого підприємства (складського);
 • фахівець з методів розширення ринків збуту;
 • інспектор з якості надання послуг;
 • інспектор-товарознавець;
 • торгівельний агент.

Для вступу на спеціалізацію «Товарознавство та торговельне підприємництво» майбутнім випускникам шкіл необхідно звернути увагу на такі дисципліни: українська мова, математика, іноземна мова, історія України, географія.

Більше інформації про спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», спеціалізація «Товарознавство і торговельне підприємництво»

 

Детальніше про вступ на спеціальність Дивитись

 

 

Остання зміна: 04 травня 2018