Н У Х Т

Прикладна механіка

Підготовка фахівців у галузі знань 13 «Механічна інженерія» освітнього ступеня «Магістр» за спеціальністю 131 «Прикладна механіка»

Остання зміна: 04 травня 2018