Н У Х Т

Інжиніринг фармацевтичних та біотехнологічних виробництв

Підготовка фахівців у галузі знань 13 «Механічна інженерія» освітнього ступеня «Магістр» за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування» та освітньою програмою «Інжиніринг фармацевтичних та біотехнологічних виробництв»

Остання зміна: 04 травня 2018