Н У Х Т

Енергетичний менеджмент та технології енергозбереження

Підготовка фахівців у галузі знань 14 «Електрична інженерія» освітнього ступеня «Бакалавр» за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» та освітньою програмою «Енергетичний менеджмент та технології енергозбереження»

enm-1.jpg

Мета освітньої програми – підготовка фахівців із питань ефективного використання енергії.

Одним із найбільш важливих напрямків розвитку економіки є ефективне використання енергії та енергоресурсів. Це передбачає енергетичне вдосконалення та модернізацію наявного обладнання; впровадження відновлюваних джерел енергії; використання нових технологій та обладнання, які знижують витрату палива, теплової і електричної енергії; використання вторинних енергетичних ресурсів; застосування нових енергоефективних технологій у всіх галузях економіки, включно паливно-енергетичний комплекс, енергоємні галузі промисловості, комунально-побутовий сектор, сільське господарство та електрифікований транспорт.

enm-2.jpgЗавдання ефективного використання енергоресурсів не вирішується суто технічними засобами. Для цього створюється сучасна система енергетичного менеджменту, яка реалізує функції управління енергетичними ресурсами на всіх стадіях: видобутку, переробки, транспортування, використання різними споживачами. Отже, енергетичний менеджмент – це професійне, гнучке, безперервне й науково обґрунтоване управління енергетичними ресурсами виробництва, починаючи з рівня цеху і закінчуючи підприємством, концерном, галуззю. У зв’язку із необхідністю зменшення енергоємності продукції та підвищення її конкурентоспроможності використання енергозберігальних технологій буде поширюватися, отже, і попит на фахівців з енергетичного менеджменту зростатиме і з кожним роком буде тільки збільшуватися.

enm-3.jpgНаші випускники володіють необхідними для майбутнього кар’єрного зростання технічними знаннями та основними компетенціями і підготовлені для роботи в науково-дослідних організаціях, державних і недержавних підприємствах та установах промисловості, електроенергетики, консалтингових фірмах, які оцінюють ефективність програм модернізації енергоспоживання, в службі енергетичного менеджменту, які впроваджують і забезпечують функціонування системи енергетичного менеджменту, енергосервісних компанії, які проводять енергообстеження підприємств, розробляють і реалізують комплексні програми в області підвищення енергоефективності й енергозбереження, впроваджують енергозберігальне та енергоефективне обладнання; компаніях-розробниках енергоефективного обладнання та викладання у вищих і середніх спеціальних навчальних закладах.

Бакалаври за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» можуть продовжити освіту на кафедрі за магістерськими освітніми програмами:

  • «Електротехнічні системи електроспоживання»;
  • «Енергетичний менеджмент».
Детальніше про вступ на спеціальність Дивитись

 

 

Остання зміна: 02 серпня 2018