Н У Х Т

ЄВІ, ДВВ, ФАХ та зарахування на магістра

Увага! Терміни вступної кампанії змінено!

Потенційні вступники звертаються до відбіркових комісій для реєстрації на складання єдиного вступного іспиту (ЄВІ) з іноземної мови в термін з 12 травня до 1800 05 червня 2020 року.

Для участі у конкурсі для зарахування на навчання в НУХТ за освітнім ступенем магістра вступники обов'язково подають результати зовнішнього незалежного оцінювання з іноземної мови 2020 року у формі єдиного вступного іспиту з іноземної мови (далі - ЄВІ) та мають скласти фахове вступне випробування.

Додаткове фахове вступне випробування (далі - ДВВ) для вступників на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки) у 2020 році проводитися не буде.

Звертаємо вашу увагу, що під час карантину дирекції і деканати навчальних підрозділів не приймають відвідувачів, приймальна і відбіркові комісії працюють дистанційно і можуть не відповідати на дзвінки по вказаних телефонах з кодом +38044. Для зв'язку користуйтесь електронним листуванням на вказані електронні поштові скриньки.

Відбіркові комісії по спеціальностях та освітніх програмах

Навчально‑науковий інженерно‑технічний інститут ім.акад. І.С.Гулого:

На спеціальності 131 «Прикладна механіка», 133 «Галузеве машинобудування», 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», 142 «Енергетичне машинобудування», 144 «Теплоенергетика» та 186 «Видавництво та поліграфія» реєстрація здійснюється в дирекції навчально‑наукового інженерно‑технічного інституту ім.акад. І.С.Гулого (вул. Володимирська, 68, корпус "А", кімната А‑303, телефон (+38044) 287‑97‑70); e-mail: nniti@ukr.net

Навчально‑науковий інститут харчових технологій:

На спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (освітня програма «Якість, стандартизація та сертифікація»), 161 «Хімічні технології та інженерія» та спеціальності 181 «Харчові технології» (на освітні програми окрім освітніх програм «Технології аюрведичних харчових продуктів» та «Технології в ресторанному господарстві») реєстрація здійснюється в дирекції Навчально-наукового інституту харчових технологій (вул. Володимирська, 70, корпус "Б", третій поверх, кімната Б‑310, телефон (+38044) 287‑93‑22) або вул. Володимирська, 72, корпус "Ж", третій поверх, кімната Ж‑316, телефон (+38044) 287‑97‑82);   e-mail:   nniht_abit@ukr.net

 Навчально‑науковий інститут економіки і управління:

 На спеціальності 051 «Економіка», 061 «Журналістика», 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 073 «Менеджмент», 075 «Маркетинг», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (Підприємництво, торгівля та біржова діяльність), 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (Управління персоналом та економіка праці) та 292 «Міжнародні економічні відносини» реєстрація здійснюється в дирекції Навчально‑наукового інституту економіки і управління (вул. Володимирська, 68, корпус "В" (прохід через корпус "А"), другий поверх, кімната В‑203, телефони для довідок: (+38044) 287‑90‑31, (+38) 096-681-52-81;   e-mail:  nnieiu@gmail.com

Факультет автоматизації і комп'ютерних систем:

На спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» та 151 «Автоматизація та комп’ютерно‑інтегровані технології» реєстрація здійснюється в деканаті факультету автоматизації і комп'ютерних систем (вул. Володимирська, 68, корпус "А", кімната А‑430, телефони для довідок: (+38) 096-666-78-51, (+38044) 287‑94‑40); e-mail: aks_vstup@ukr.net

Факультет біотехнології та екологічного контролю:

На спеціальності 101 «Екологія», 162 «Біотехнології та біоінженерія» та 183 «Технології захисту навколишнього середовища» реєстрація здійснюється в деканаті факультету біотехнології та екологічного контролю (вул. Володимирська, 68, корпус "А", кімната А‑442, телефон для довідок (+38044) 287‑91‑23);   e-mail:  btec.nuft@gmail.com

Факультет готельно‑ресторанного та туристичного бізнесу:

На спеціальності 181 «Харчові технології та інженерія» (освітні програми «Технології аюрведичних харчових продуктів» та «Технології в ресторанному господарстві»), 241 «Готельно‑ресторанна справа» та 242 «Туризм» реєстрація здійснюється в деканаті факультету готельно‑ресторанного та туристичного бізнесу (вул. Володимирська, 68, корпус "З" (прохід через корпус "А"), третій поверх, кімната З‑1, телефон для довідок (+38044) 287‑94‑95);   e-mail:  grtb_pk@ukr.net

Процедура реєстрації на ЄВІ - інфографіка

За матеріалами сайту УЦОЯО

Процедура реєстрації на ЄВІ - детальний опис

Увага! Якщо особа бажає взяти участь одночасно у конкурсному відборі на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» та/або 293 «Міжнародне право» та за іншими визначеними спеціальностями, вона реєструється приймальною комісією закладу вищої освіти, який здійснює набір на навчання за ступенем вищої освіти магістра за спеціальностями 081 «Право» або 293 «Міжнародне право».

Реєстрація для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови (ЄВІ) триватиме до 18:00 5 червня включно і відбуватиметься повністю онлайн. Для здійснення процедури онлайн-реєстрації та отримання екзаменаційного листка учасника ЄВІ особа має надіслати електронний лист на офіційну електронну скриньку відбіркової комісії відповідного навчального підрозділу НУХТ (див. на цій сторінці "Відбіркові комісії по спеціальностях та освітніх програмах").

У темі листа слід обов’язково зазначити: "ЄВІ" і прізвище ім'я та по батькові вступника.

У тексті листа слід  зазначити:
прізвище, ім’я та по батькові вступника (повністю);
реєстраційний номер облікової картки платника податків вступника (за наявності);
номер(и) контактного(их) телефону(ів) вступника;
іноземну мову, з якої вступник бажає складати єдиний вступний іспит (англійська мова або німецька мова, або французька мова, або іспанська мова);
перелік доданих до листа документів.

До листа слід додати скановані копії (фотокопії) необхідних документів:
заповненої та підписаної заяви-анкети (далі - Анкета) з інформацією, необхідною для оформлення екзаменаційного листка (для заповнення і формування бланку заяви рекомендуємо заздалегідь скористатися спеціальним сервісом на сайті університету, роздрукувати отриманий бланк заяви, у відповідних графах проставити свій особистий підпис та вписати свої прізвище та ініціали, проставити галочки у нижній частині заяви відповідно документів, що додаються, відсканувати/сфотографувати заяву);
паспорта (тих його сторінок, де вказано прізвище, ім’я та по батькові вступника, серія, номер, де, ким і коли виданий документ, місце реєстрації);
довідки про реєстраційний номер облікової картки платника податків (для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, потрібно додати тип документа «РНОКПП», вказавши серію (за наявності) та номер паспорта);
документа про здобутий ступінь вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень) (тільки для осіб, які завершили навчання в минулих роках);
фотокартки для документів із зображенням, що відповідає досягнутому віку особи, розміром 3 × 4 см (із урахуванням норм, наведених у пунктах 3-7 розділу III Вимог до відцифрованого образу обличчя особи, фотокарток, що подаються для оформлення або обміну документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи, та фотографічного зображення на них, затверджених Міністерством внутрішніх справ України за № 875 від 18 жовтня 2019 року, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 07 листопада 2019 року за № 1146/34117);
медичного висновку за формою первинної облікової документації № 086-3/о (тільки для осіб, які за станом здоров’я звільняються від проходження ЄВІ або для яких необхідно створити особливі умови для проходження вступного випробування).

Файли зображень документів та заяви мають бути збережені у форматі jpg, jpeg, gif, png або pdf.
Файл фото має містити зображення тільки одного фото розміром 3 × 4 см (354 × 472 пікс.) - у форматі jpg, jpeg, gif або png.
Перед створенням цифрової копії фотокартки - ознайомтесь з можливими правильними і неправильними прикладами.
Перед надсиланням перевірте, що завантажувані зображення є чіткими, правильними і повними. За потреби редагування зображень - спробуйте скористатися цим стороннім сервісом.

Реєстрацію здійснюють члени відбіркової комісії відповідного навчального підрозділу Національного університету харчових технологій.

Після оформлення екзаменаційного листка представник приймальної комісії надсилає скановану копію екзаменаційного листка вступнику на електронну адресу, указану в Анкеті.

Вступник має перевірити інформацію, зазначену на сканкопії екзаменаційного листка (у тому числі наявність чіткого фото, печатки приймальної комісії та прізвища і підпису особи, яка здійснила формування екзаменаційного листка), та в разі виявлення помилок звернутися до Приймальної комісії для з’ясування ситуації.
Якщо помилок немає – вступник має у відповідь надіслати електронний лист з підтвердженням правильності оформлення.

Оформлений екзаменаційний листок зберігається в Приймальній комісії та видається вступнику особисто. Факт видачі фіксується в журналі видачі екзаменаційних листків.

Оформлений екзаменаційний листок може бути надісланий вступнику засобами поштового зв’язку за рахунок отримувача, у разі якщо вступником зазначено про таку необхідність у Анкеті. В такому випадку у журналі видачі екзаменаційних листків фіксуються реквізити відповідного поштового відправлення.

Факт видачі екзаменаційного листка є підставою для опрацювання персональних даних під час підготовки, організації та проведення вступних випробувань відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».

Після отримання екзаменаційного листа вступник має отримати і роздрукувати запрошення-перепустку на ЄВІ на вебсайті Українського центру оцінювання якості освіти (інформаційна сторінка «Кабінет учасника ЄВІ»). Доступ до кабінету учасника ЄВІ здійснюється за номером екзаменаційного листка та PIN-кодом, зазначеним у ньому.

Приймальна комісія може відмовити вступнику в реєстрації у разі:
надання вступником недостовірної інформації;
подання документів вступником, який відповідно до вимог законодавства не має права на участь у конкурсному відборі для здобуття ступеня магістра;
необхідності створення особі для складання вступних випробувань інших особливих умов, ніж зазначені у Переліку особливих (спеціальних) умов, що створюються для осіб з особливими освітніми потребами в пунктах проведення зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1708/29838, за кодами 0101 - 0104, 0201 - 0203, 0206, 0301 - 0306, 0401, 0501, 0601, 0701, 0702.

У разі втрати екзаменаційного листка вступник може отримати його дублікат. Для цього йому потрібно звернутися до приймальної комісії, яка видала екзаменаційний листок.

Увага! Реєстрація на ЄВІ не звільняє особу від необхідності подання заяви та документів для допуску до участі у конкурсному відборі!

Телефон для довідок по вступу: (+38044) 287-96-36; e-mail: pk_nuft@ukr.net

ДВВ - додаткове фахове вступне випробування

ДВВ для вступників на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки) у 2020 році проводитися не буде.

ЄВІ - єдиний вступний іспит з іноземної мови

   Єдиний вступний іспит (ЄВІ) — форма вступного випробування з іноземної (англійської, німецької, французької або іспанської) мови для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста), яка передбачає використання організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання.
   2020 року реєстрація для проходження єдиного вступного іспиту (ЄВІ) триватиме з 13 травня до 3 червня 2020 року включно. Реєстрацію здійснює приймальна комісія одного із закладів вищої освіти, у якому вступник бажає брати участь у конкурсному відборі.
  Матеріали для підготовки розміщено на сайті Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО) в розділі «Вступні до магістратури». Перед усім, це програми, на основі яких укладатимуть тестові завдання і характеристики тестів, де подано кількість та типи завдань, час, відведений на їх виконання. Також майбутні учасники випробувань можуть ознайомитися із тестами минулих років.

Основна сесія єдиного вступного іспиту (ЗНО) з іноземної мови01 липня 2020 року.

 Для допуску до пункту тестування (складання ЄВІ) вступник має своєчасно до нього прибути і особисто пред’явити:

1) екзаменаційний листок;

2) документ, що посвідчує особу (серія та номер якого вказані в екзаменаційному листку);

3) запрошення-перепустку, що розміщена на інформаційній сторінці «Кабінет учасника ЄВІ», створеній на веб-сайті Українського центру оцінювання якості освіти.

Подача заяв та документів для участі у конкурсі

 

Заяви

Вступники для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста подають заяви:

- тільки в електронній формі, крім визначених тут випадків;
- тільки у паперовій формі:

для реалізації права на вступ за результатами вступних іспитів з конкурсних предметів у закладі вищої освіти та/або квотою для іноземців відповідно до цих Умов;
для реалізації права на повторне безоплатне здобуття освіти за бюджетні кошти відповідно до цих Умов;
для реалізації права на першочергове зарахування відповідно до цих Умов;
за наявності розбіжностей у даних вступника в ЄДЕБО (прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, стать, громадянство тощо) і у відповідному документі про здобуття ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти, на базі якого відбувається вступ;
у разі подання іноземного документа про освіту;
у разі подання заяви іноземцями та особами без громадянства, які постійно проживають в Україні;
у разі подання документа про здобуття ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти, на базі якого відбувається вступ, інформація про який відсутня в ЄДЕБО;
у разі подання заяви після завершення строків роботи електронних кабінетів;
у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати заяву в електронній формі з інших причин, що підтверджено довідкою приймальної комісії закладу вищої освіти.

Вступники можуть подати до п’яти заяв на місця державного та регіонального замовлення. Подання заяв на конкурсні пропозиції для участі в конкурсі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб не обмежується.

Вступники для здобуття освітнього ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста), що претендують на місця державного або регіонального замовлення за денною чи заочною формою здобуття освіти, у кожній заяві зазначають її пріоритетність; при цьому показник пріоритетності 1 (один) означає найвищу пріоритетність.

 

Документи

Пред'явіть оригінали:
документа, що посвідчує особу;
військово-облікового документа (військового квитка або посвідчення про приписку) (для військовозобов’язаних);
диплома та додатку до нього;
екзаменаційного листка ЄВІ (з отриманим результатом);
документів, які підтверджують право вступника на спеціальні умови щодо участі в конкурсному відборі (для осіб, які мають таке право);
реєстраційного номеру облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер);
медичної довідки за формою 086-о (обов'язкова ! Ми - харчовий ЗВО);
свідоцтва про укладення шлюбу, свідоцтва про зміну прізвища тощо (для осіб, які у пред’явлених документах мають розбіжності у прізвищі, імені або по батькові).

Додайте до заяви:
копію документа, що посвідчує особу (копії тих його сторінок, де вказано прізвище, ім'я та по батькові вступника, серія, номер, де, ким і коли виданий документ, місце реєстрації);
копію військово-облікового документа для військовозобов'язаних;
копію диплома та додатку до нього;
копію екзаменаційного листка ЄВІ;
4 кольорові фотокартки 3 х 4 см (без головного убору, на однорідному світлому фоні);
копії документів, які підтверджують право вступника на спеціальні умови щодо участі в конкурсному відборі (для осіб, які мають таке право);
копію медичної довідки за формою 086-о;
копію реєстраційного номеру облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер);
копію свідоцтва про укладення шлюбу, свідоцтва про зміну прізвища тощо (для осіб, які у пред’явлених документах мають розбіжності у прізвищі, імені або по батькові);
копії опублікованих наукових праць і винаходів, сертифікатів та дипломів.

ФАХ - фахове вступне випробування

Вступні випробування проводяться згідно з розкладом у декілька етапів по мірі формування груп з 05 по 26 липня 2020 року.

Програми вступних випробувань

Результати вступних випробувань у письмовій формі оголошуються не пізніше 1200 наступного робочого дня приймальної комісії.
Результати вступних випробувань у формі співбесіди оголошуються в день проведення.

Конкурс та зарахування на магістра

 Рейтингові списки вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення оприлюднюються не пізніше 05 серпня.

Отримавши рекомендації, виконайте вимоги до зарахування - до 18.00 години 10 серпня особисто подайте оригінали:

диплома та додатку до нього;
екзаменаційного листка ЄВІ (з отриманим результатом);
медичної довідки за формою 086-о (обов'язкова ! Ми - харчовий ЗВО).

Наказ про зарахування за державним замовленням видається до 12.00 години 11 серпня.

Надання рекомендацій для зарахування на місця за кошти фізичних та юридичних осіб - не пізніше 12 серпня.

Гранична дата подачі оригіналів документів для зарахування вступників на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб - 1700 14 серпня.

Основне зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб - 15 серпня 2020 року.

 

 

Остання зміна: 25 травня 2020