Н У Х Т

Другий етап вступної кампанії - 2020

Оголошено додатковий набір на навчання!

Вступ здійснюється лише на міся, що фінансуються за кошти фізичних / юридичних осіб.

Детальна інформація для подачі документів:

на бакалавра на основі повної загальної середньої освіти

Другий етап вступної кампанії оголошується для набору на навчання за заочною формою здобуття освіти.

Етап другий

Прийом заяв та документів

з 16 по 25 вересня 

Термін оприлюднення рейтингових спис­ків вступників із зазначенням ре­ко­мен­дованих до зарахування на навчання
– за кошти фізичних або юридичних осіб на небюджетні конкурсні пропозиції

– не пізніше
26 вересня 

Терміни зарахування вступників на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб

– не пізніше
30 вересня

 

Вступники на основі повної загальної середньої освіти за заочною формою навчання подають заяви тільки в електронній формі через свій електронний кабінет(http://ez.osvitavsim.org.ua).

Списки вступників

Подача оригіналів документів та укладання договорів - не пізніше 1500 29 вересня.

Конакти відбіркових комісій

Конкурс та зарахування

на бакалавра на основі здобуого ОКР молодшого спеціаліста

 Другий етап вступної кампанії оголошується для набору на навчання за денною та заочною формами здобуття освіти лише для вступників, що вже мають результати вступних випробувань в університеті.

Етап другий

Прийом заяв та документів (для осіб, що мають результати вступ­них випробувань)

з 16 по 25 вересня 

Термін оприлюднення рейтин­го­вих спис­ків вступників із зазначен­ням ре­ко­мен­дованих до зараху­ван­ня на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб на небюджетні конкурсні пропозиції

– не пізніше
26 вересня  

Терміни зарахування вступників на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб

– не пізніше
30 вересня 

Вступники на основі здобуого ОКР молодшого спеціаліста подають заяви тільки в паперовій формі безпосередньо у відбірковій комісії.

Конакти відбіркових комісій

Списки вступників

Подача оригіналів документів та укладання договорів - не пізніше 1500 29 вересня.

Конкурс та зарахування

на бакалавра для студентів НУХТ

 Другий етап вступної кампанії оголошується для набору на навчання за денною та заочною формами здобуття освіти.

 Для конкурсного відбору осіб, які не менше одного року в НУХТ здобувають ступінь бакалавра за іншою спеціальністю та виконують у повному обсязі навчальний план в університеті, при прийомі на навчання за скороченими строками підготовки бакалавра, допускаються особи, які мають результати зовнішнього незалежного оцінювання або вступних випробувань з предметів, що були встановлені для вступу на цю спеціальність правилами прийому у попередніх роках (від року вступу особи на навчання), або встановлені для вступу цими Правилами. Конкурсний бал дорівнює сумі балів зовнішнього незалежного оцінювання або вступних випробувань з першого, другого та третього предметів та середнього балу документа про повну загальну середню освіту, переведеного у шкалу від 100 до 200 балів відповідно до таблиці переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обчисленого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100-200 (додаток 5 до Умов прийому) і вноситься до Єдиної бази.

Етап другий

Прийом заяв та документів (для осіб, що мають результати вступ­них випробувань)

з 16 по 25 вересня 

Термін оприлюднення рейтин­го­вих спис­ків вступників із зазначен­ням ре­ко­мен­дованих до зараху­ван­ня на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб на небюджетні конкурсні пропозиції

– не пізніше
26 вересня  

Терміни зарахування вступників на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб

– не пізніше
30 вересня 

Вступники - студенти НУХТ подають заяви тільки в паперовій формі безпосередньо у відбірковій комісії.

Конакти відбіркових комісій

Списки вступників

Подача оригіналів документів та укладання договорів - не пізніше 1500 29 вересня.

Конкурс та зарахування

на магістра

 Другий етап вступної кампанії оголошується для набору на навчання за денною та заочною формами здобуття освіти для вступників, що вже мають результати ЄВІ та фахових вступних випробувань в університеті, атакож для вступників на основі здобутого ОС / ОКР спеціаліста або магістра за іншою спеціальністю.

Вступники на магістра подають заяви тільки в електронній формі через свій електронний кабінет(http://ez.osvitavsim.org.ua). У разі неможливості створення електронного кабінету (при вступі на основі дипломів спеціаліста та магістра) заяви подаються безпосередньо до відбіркової комісії.

Етап другий

Прийом заяв та документів

з 16 вересня по
25 вересня

Прийом заяв та документів (для осіб, що мають результати вступних випробувань)

з 16 вересня по
28 вересня

Строки проведення фахових вступних випробувань та вступних іспитів

з 25 по
28 вересня

Термін оприлюднення рейтингових списків вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб

– не пізніше
29 вересня

Терміни зарахування вступників на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб

– не пізніше
30 вересня

 Списки вступників

Програми вступних випробувань

Подача оригіналів документів та укладання договорів - не пізніше 1500 29 вересня.

Конакти відбіркових комісій

Конкурс та зарахування

Увага!
Передбачений третій етап вступної кампанії на магістра для вступників, що матимуть результати ЄВІ.

Остання зміна: 21 вересня 2020