Н У Х Т

Вища освіта за іншою спеціальністю (друга вища освіта)

Ви вирішили опанувати нову спеціальність?

Ви вирішили отримати інший освітній ступінь вищої освіти за новою спеціальністю?

Ми надамо Вам таку можливість!

Ми приймаємо на навчання осіб, які вже мають освіту за ступенем бакалавра, спеціаліста або магістра, чи навчаються в нашому університеті не менше одного року за ступенем бакалавра.

Ви можете поступити до нас на будь-яку спеціальність за якою у нас здійснюється навчання за освітнім ступенем бакалавра або магістра!

Форма навчання – очна (денна) або заочна (без відриву від виробництва).

Існує чотири варіанти опанування нового ріня вищої освіти, або нової спеціальності.

1. Якщо Ви маєте диплом бакалавра і бажаєте вступити на навчання на магістра за іншою спеціальністю - Ви маєте складати в університеті вступне випробування з фаху і подати результати зовнішнього незалежного оцінювання з іноземної мови 2020 року у формі єдиного вступного іспиту з іноземної мови.

Термін навчання вказаний у Інформаційній таблиці 1 до Правил прийому.

Після успішного закінчення навчання Ви отримаєте диплом магістра державного зразка з присвоєнням відповідної кваліфікації.

Детальніше дивіться тут.

2. Якщо Ви маєте диплом магістра або спеціаліста і вступаєте на навчання на магістра за іншою спеціальністю - Ви маєте складати в університеті вступні випробування:

                  – з фаху і з іноземної мови

У 2020 році такі вступники можуть замість складання вступного іспиту з іноземної мови подати результати зовнішнього незалежного оцінювання з іноземної мови 2020 року у формі єдиного вступного іспиту з іноземної мови.

Термін навчання вказаний у Інформаційній таблиці 1 до Правил прийому.

Після успішного закінчення навчання Ви отримаєте диплом магістра державного зразка з присвоєнням відповідної кваліфікації.

Детальніше дивіться тут.

3. Якщо Ви відчуваєте потребу у більш ґрунтовному вивченні базових дисциплін потрібної Вам спеціальності – у Вас є можливість поступити на навчання для отримання освітнього ступеня бакалавра за скороченим терміном підготовки фахівця (разом з тими, хто вступає на основі здобутого ОКР «молодший спеціаліст» або ОС "молодший бакалавр"), склавши фахове вступне випробування на бакалавра. Також вступники обов'язково подають результати зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури 2017, 2018, 2019 та 2020 років, а для вступу на спеціальність 051 «Економіка» а також на спеціальності галузі знань 07 «Управління та адміністрування» - ще і результати зовнішнього незалежного оцінювання з математики (математики або історії України для небюджетних конкурсних пропозицій) 2017-2020 років.

Термін навчання (курс, на який здійснюється зарахування на навчання за ступенем бакалавра (окрім першого)), визначається за переліком та обсягом (кількістю кредитів) дисциплін, що Вами вже опановано відповідно до обраної Вами нової спеціальності.

Після успішного закінчення навчання Ви отримаєте диплом бакалавра державного зразка з присвоєнням відповідної кваліфікації і можете продовжити навчання за відповідною спеціальністю магістра.

Детальніше дивіться тут.

4. Якщо Ви не менше одного року здобуваєте ступінь бакалавра в нашому університеті та виконуєте у повному обсязі навчальний план і бажаєте здобути ступень бакалавра за іншою спеціальністю – у Вас є можливість поступити до нас на навчання для отримання освітнього ступеня бакалавра на другий курс за іншою формою навчання (в межах вакантних місць ліцензованого обсягу) за умови успішного проходження вступного випробування у формі співбесіди.

Після успішного закінчення навчання Ви отримаєте диплом бакалавра державного зразка з присвоєнням відповідної кваліфікації і можете продовжити навчання за відповідною спеціальністю магістра.

Детальніше дивіться тут.

УВАГА! Ви можете одночасно подати заяви на участь у конкурсі на магістра (варіант 2) і на бакалавра (варіант 1) і складати всі відповідні вступні випробування. Зарахування на навчання буде проводитися за тією заявою, за якою Вас рекомендовано на навчання і куди Ви принесли оригінали документів.

Остання зміна: 29 червня 2020