Н У Х Т

Друга вища освіта

Ви вирішили опанувати нову спеціальність?

Ви вирішили отримати інший освітній ступінь вищої освіти за новою спеціальністю?

Ми надамо Вам таку можливість!

На навчання для здобуття другої вищої освіти приймаються особи, які вже мають освіту за ступенем бакалавра, спеціаліста або магістра, чи навчаються в нашому університеті не менше одного року за ступенем бакалавра.

Ви можете поступити до нас на будь-яку спеціальність за якою у нас здійснюється навчання!

Форма навчання – очна (денна) або заочна (без відриву від виробництва).

Увага! Одночасне навчання за двома денними формами навчання не дозволяється!

1. Якщо Ви маєте диплом бакалавра за спеціальністю (напрямом підготовки), що є відповідною для обраної Вами спеціальності магістра – Ви вступаєте на навчання на магістра на основі диплома бакалавра і маєте складати звичайні вступні випробування:

                  – з фаху і з іноземної мови

для вступників на спеціальності галузей знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», 06 «Журналістика», 07 «Управління та адміністрування», 12 «Інформаційні технології», 24 «Сфера обслуговування»29 «Міжнародні відносини» обов'язково подаються результати зовнішнього незалежного оцінювання з іноземної мови 2019 року.

Термін навчання вказаний у Інформаційній таблиці 1 до Правил прийому.

Після успішного закінчення навчання Ви отримаєте диплом магістра державного зразка з присвоєнням відповідної кваліфікації.

Детальніше дивіться тут, або тут.

2. Якщо Ви маєте диплом бакалавра, спеціаліста або магістра за спеціальністю (напрямом підготовки), що не є відповідною для обраної Вами спеціальності магістра, – Ви вступаєте на навчання на магістра на основі відповідного диплома і спочатку маєте скласти додаткове вступне випробування з фаху на якому перевіряється та підтверджується відповідність Ваших знань кваліфікаційним вимогам обраної спеціальності, а потім маєте складати звичайні вступні випробування:

                   – з фаху і з іноземної мови.

для вступників на основі диплома бакалаврана на спеціальності галузей знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», 06 «Журналістика», 07 «Управління та адміністрування», 12 «Інформаційні технології», 24 «Сфера обслуговування»29 «Міжнародні відносини» обов'язково подаються результати зовнішнього незалежного оцінювання з іноземної мови 2019 року.

Термін навчання вказаний у Інформаційній таблиці 1 до Правил прийому.

Після успішного закінчення навчання Ви отримаєте диплом магістра державного зразка з присвоєнням відповідної кваліфікації.

Детальніше дивіться тут, або тут.


3. Якщо Вам не вдасться позитивно скласти додаткове вступне випробування при вступі на навчання на магістра, або Ви відчуваєте потребу у більш ґрунтовному вивченні базових дисциплін потрібної Вам спеціальності – у Вас є можливість поступити на навчання для отримання освітнього ступеня бакалавра за скороченим терміном підготовки фахівця (разом з тими, хто вступає на основі здобутого ОКР «молодший спеціаліст»), склавши відповідні додаткове вступне випробування на бакалавра, а потім - фахове випробування на бакалавра.

При вступі на навчання за спеціальністю 051 «Економіка» та  за спеціальностями галузі знань 07 «Управління та адміністрування» обов'язково потрібно подати результати зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури 2017, 2018 або 2019 років

Термін навчання (курс, на який здійснюється зарахування на навчання за ступенем бакалавра (окрім першого)), визначається за переліком та обсягом (кількістю кредитів) дисциплін, що Вами вже опановано відповідно до обраної Вами нової спеціальності.

Після успішного закінчення навчання Ви отримаєте диплом бакалавра державного зразка з присвоєнням відповідної кваліфікації і можете продовжити навчання за відповідною спеціальністю магістра.

Детальніше дивіться тут.

4. Якщо Ви не менше одного року здобуваєте ступінь бакалавра в нашому університеті та виконуєте у повному обсязі навчальний план і бажаєте  здобути ступень бакалавра за іншою спеціальністю (напрямом підготовки) – у Вас є можливість поступити до нас на навчання для отримання освітнього ступеня бакалавра на другий курс за іншою формою навчання (в межах вакантних місць ліцензованого обсягу) за умови успішного проходження вступного випробування у формі співбесіди.

Після успішного закінчення навчання Ви отримаєте диплом бакалавра державного зразка з присвоєнням відповідної кваліфікації і можете продовжити навчання за відповідною спеціальністю магістра.

Детальніше дивіться тут.