Н У Х Т

Вступна кампанія на магістра по ЗНО

Відбіркові комісії

2019 рік

Увага! Внесено зміни у другий етап вступної кампанії
та додано третій етап!

Формування заяви

Увага! Викладена тут інформація СТОСУЄТЬСЯ ТІЛЬКИ вступників на спеціальності галузей знань 05 «Соціальні та поведінкові науки»,  06 «Журналістика»,  07 «Управління та адміністрування», 12 «Інформаційні технології», 24 «Сфера обслуговування»,  29 «Міжнародні відносини».

Інфографіка-2019

Потенційним вступникам 2019 року на магістерські програми за спеціальностями 051 «Економіка», 061 «Журналістика», 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 073 «Менеджмент», 075 «Маркетинг», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 122 «Комп’ютерні науки», 241 «Готельно-ресторанна справа», 242 «Туризм» та 292 «Міжнародні економічні відносини» слід ознайомитися із цим документом (зверніть увагу на розділ V).  

Етапи вступної кампанії
Про реєстрацію на ЗНО
Про реєстрацію на ДВВ та ЗНО
Про конкурсний відбір та зарахування

Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти за спеціальностями 05 «Соціальні та поведінкові науки», 06 «Журналістика», 07 «Управління та адміністрування», 12 «Інформаційні технології», 24 «Сфера обслуговування», 29 «Міжнародні відносини» конкурсний відбір проводиться у формі єдиного вступного іспиту (ЗНО) з іноземної мови та фахових вступних випробувань.

Етапи вступної кампанії

Денна і заочна форма навчання

Етап перший

Реєстрація для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови

з 13 травня
до 1800 03 червня

Додаткові фахові вступні випро­бу­ван­ня для вступників на основі сту­пеня вищої освіти (освітньо-ква­лі­фі­ка­ційного рівня), здобутого за ін­шою спеціальністю (напря­мом під­го­товки) проводяться

з 13 травня
по 31 травня

Прийом заяв та документів для осіб, які вступають на основі вступного іспиту з іноземної мови

з 17 червня
по 25 червня

Основна сесія єдиного вступного іспиту з іноземної мови (а також вступний іспит з іноземної мови в університеті)

02 липня

Прийом заяв та документів

з 10 липня
по 23 липня

Додаткові фахові вступні випро­бу­ван­ня для вступників на основі сту­пеня вищої освіти (освітньо-ква­лі­фі­ка­ційного рівня), здобутого за ін­шою спеціальністю (напрямом під­го­товки) проводяться

з 05 липня
по 26 липня

Строки проведення вступних випробувань (у декілька етапів по мірі формування груп)

з 05 липня
по 26 липня

Термін оприлюднення рейтинго­вих списків вступників та надання рекомендацій для зарахування за державним замовленням

не пізніше 05 серпня

Термін виконання вимог Правил прийому для зарахування за державним замовленням

до 1800 10 серпня

Наказ про зарахування за державним замовленням

до 1200 11 серпня

Термін надання рекомендацій для зарахування на місця за кошти фізичних та юридичних осіб

не пізніше
12 серпня

Терміни зарахування вступників на місцяза кошти фізичних та юридичних осіб

не пізніше
20 серпня

Етап другий

Прийом заяв та документів для вступу на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб (для вступників, які мають результати ЗНО з іноземної мови)

з 12 серпня
 по 20 вересня

Строки проведення вступних випробувань (для вступників, які мають результати ЗНО з іноземної мови)

з 23 по 25 вересня

Термін оприлюднення рейтингових спис­ків вступників із зазначенням ре­ко­мен­дованих до зарахування на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб

– не пізніше
26 вересня

Терміни зарахування вступників на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб

– не пізніше
30 вересня

Етап третій

Реєстрація для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови

з 07 до 15 жовтня

Прийом заяв та документів для вступу на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб

з 07 жовтня
 по 20 листопада

Єдиний вступний іспит з іноземної мови

5 листопада

Строки проведення вступних випробувань

з 08 по 25 листопада

Термін оприлюднення рейтингових спис­ків вступників із зазначенням ре­ко­мен­дованих до зарахування на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб

– не пізніше
26 листопада

Терміни зарахування вступників на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб

– не пізніше
30 листопада

 

Про реєстрацію на ЗНО

Потенційні вступники особисто звертаються до відбіркових комісій для реєстрації на складання єдиного вступного іспиту (ЗНО) з іноземної мови в термін з 13 травня до 1800 03 червня  та з 07 до 15 жовтня 2019 року.

На спеціальності 051 «Економіка», 061 «Журналістика», 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 073 «Менеджмент», 075 «Маркетинг», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (Підприємництво, торгівля та біржова діяльність), 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (Управління персоналом та економіка праці) та 292 «Міжнародні економічні відносини» реєстрація здійснюється в дирекції Навчально-наукового інституту економіки і управління (вул. Володимирська, 68, корпус "В" (прохід через корпус "А"), другий поверх, кімната В-203, телефон для довідок (+38044) 287-90-31).

На спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (Якість, стандартизація та сертифікація) реєстрація здійснюється в дирекції навчально-наукового інституту харчових технологій (вул. Володимирська, 70, корпус "Б", третій поверх, кімната Б-310, телефон (+38044) 287-93-22).

На спеціальність 122 «Комп’ютерні науки» реєстрація здійснюється в деканаті факультету автоматизації і комп'ютерних систем (вул. Володимирська, 68, корпус "А", кімната А-430, телефон для довідок (+38044) 287-94-40).

На спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» та 242 «Туризм» реєстрація здійснюється в деканаті факультету готельно-ресторанного та туристичного бізнесу (вул. Володимирська, 68, корпус "З", третій поверх, кімната З-1, телефон для довідок (+38044) 287-94-95).

Для здійснення процедури реєстрації для складання єдиного вступного іспиту (ЗНО) з іноземної мови та отримання екзаменаційного листка учасника ЗНО треба особисто подати:

 • заповнену та підписану заяву про допуск до складання єдиного вступного іспиту (ЗНО) з іноземної мови (для заповнення і формування бланку заяви рекомендуємо скористатися цим сервісом);
 • паспорт (копії тих його сторінок, де вказано прізвище, ім’я та по батькові вступника, серія, номер, де, ким і коли виданий документ, місце реєстрації);
 • реєстраційний номер облікової картки платника податків;
 • документ (та його копію) про отримання вищої освіти, на основі якого здійснюватиметься вступ (диплом бакалавра, спеціаліста або магістра та додатка до нього) (для осіб, які завершують навчання у рік проведення вступних випробувань, при формуванні екзаменаційного листка приймальна комісія зазначає лише код здобувача освіти в Єдиній державній електронній базі з питань освіти);
 • дві фотокартки для документів із зображенням, що відповідає досягнутому віку особи, розміром 3 × 4 см (на звороті кожної фотокартки потрібно акуратно написати своє прізвище, ім'я та по батькові);
 • за потреби - інформацію про необхідність створення особливих умов (код умови) та номер і дата медичного висновку про створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання за формою первинної облікової документації № 086-3/о.

Представник приймальної комісії роздруковує та надає для перевірки вступнику реєстраційну картку. Достовірність внесеної інформації вступник підтверджує підписанням реєстраційної картки. Представник приймальної комісії формує та роздруковує для вступника екзаменаційний листок.

У екзаменаційному листку у спеціально відведених місцях:

 • наклеюється фотокартка для документів (чорно-біла або кольорова) розміром 3 × 4 см із зображенням, що відповідає досягнутому віку вступника;
 • проставляється печатка приймальної комісії;
 • зазначаються прізвище та ініціали, ставиться підпис особи, яка здійснила формування екзаменаційного листка.

Факт видачі екзаменаційного листка є підставою для опрацювання персональних даних під час підготовки, організації та проведення вступних випробувань відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».

Для кожного вступника, який отримав екзаменаційний листок, на веб-сайті Українського центру оцінювання якості освіти створюється інформаційна сторінка «Кабінет учасника ЄВІ», доступ до якої здійснюється за номером екзаменаційного листка та PIN-кодом, зазначеним у ньому.

Приймальна комісія може відмовити вступнику в реєстрації у разі:

 • надання вступником недостовірної інформації;
 • подання документів вступником, який відповідно до вимог законодавства не має права на участь у конкурсному відборі для здобуття ступеня магістра;
 • необхідності створення особі для складання вступних випробувань інших особливих умов, ніж зазначені у Переліку особливих (спеціальних) умов, що створюються для осіб з особливими освітніми потребами в пунктах проведення зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1708/29838, за кодами 0101 - 0104, 0201 - 0203, 0206, 0301 - 0306, 0401, 0501, 0601, 0701, 0702.

У разі втрати екзаменаційного листка вступник може отримати його дублікат. Для цього йому потрібно звернутися до приймальної комісії, яка видала екзаменаційний листок.

Увага! Реєстрація на ЗНО з іноземної мови не звільняє особу від необхідності подання заяви та документів для допуску до участі у конкурсному відборі!

 Про реєстрацію на ДВВ та ЗНО

Вступники на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки) складають додаткові фахові вступні випробування (далі - ДВВ), що проводяться згідно з розкладом 31 травня 2019 року. Для допуску до вступного випробування потрібно самостійно зареєструватися на сайті НУХТ та сформувати заяву про допуск і не пізніше 1500 30 травня 2019 року оформити аркуш результатів вступних випробувань.

На спеціальності 051 «Економіка», 061 «Журналістика», 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 073 «Менеджмент», 075 «Маркетинг», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (Підприємництво, торгівля та біржова діяльність), 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (Управління персоналом та економіка праці) та 292 «Міжнародні економічні відносини» оформлення аркушу результатів вступних випробувань здійснюється в дирекції навчально-наукового інституту економіки і управління (вул. Володимирська, 68, корпус "В" (прохід через корпус "А"), другий поверх, кімната В-203, телефон для довідок (+38044) 287-90-31).

На спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (Якість, стандартизація та сертифікація) оформлення аркушу результатів вступних випробувань здійснюється в дирекції навчально-наукового інституту харчових технологій (вул. Володимирська, 70, корпус "Б", третій поверх, кімната Б-310, телефон (+38044) 287-93-22).

На спеціальність122 «Комп’ютерні науки» оформлення аркушу результатів вступних випробувань здійснюється в деканаті факультету автоматизації і комп'ютерних систем (вул. Володимирська, 68, корпус "А", кімната А-430, телефон для довідок (+38044) 287-94-40).

На спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» та 242 «Туризм» оформлення аркушу результатів вступних випробувань здійснюється в деканаті факультету готельно-ресторанного та туристичного бізнесу (вул. Володимирська, 68, корпус "З", третій поверх, кімната З-1, телефон для довідок (+38044) 287-94-95).

Для оформлення аркушу результатів вступних випробувань треба не пізніше 1500 30 травня особисто подати:

 • заповнену та підписану заяву про допуск до участі у додатковому вступному випробуванні;
 • паспорт (копії тих його сторінок, де вказано прізвище, ім’я та по батькові вступника, серія, номер, де, ким і коли виданий документ, місце реєстрації);
 • документ (та його копію) про отримання вищої освіти, на основі якого здійснюватиметься вступ (диплом бакалавра, спеціаліста або магістра та додатка до нього) (для осіб, які завершують навчання у рік проведення вступних випробувань, при формуванні екзаменаційного листка приймальна комісія зазначає лише код здобувача освіти в Єдиній державній електронній базі з питань освіти);
 • дві фотокартки для документів із зображенням, що відповідає досягнутому віку особи, розміром 3 × 4 см (на звороті кожної фотокартки потрібно акуратно написати своє прізвище, ім'я та по батькові).

Програми додаткових вступних випробувань

Результати вступних випробувань у письмовій формі оголошуються не пізніше 1200 наступного робочого дня приймальної комісії.
Результати вступних випробувань у формі співбесіди оголошуються в день проведення.

Увага! Реєстрація для складання додаткового вступного випробування не звільняє особу від необхідності реєстрації на ЗНО з іноземної мови а також від подання заяви та документів для допуску до участі у конкурсному відборі!

Реєстрація для складання єдиного вступного іспиту (ЗНО) з іноземної мови та отримання екзаменаційного листка учасника ЗНО таких вступників здійснюється 03 червня до 1800 лише за умови успішного складання додаткового вступного випробування.

Детальніше про ДВВ

Телефон для довідок по вступу: (+38044) 287-96-36.

 

Про конкурсний відбір та зарахування

Етап перший

Прийом заяв та документів для допуску до участі у конкурсному відборі на денну та заочну форми навчання – з 10 по 23 липня 2019 року.

Прийом заяв та документів для допуску до участі у конкурсному відборі на денну та заочну форми навчання для осіб, які мають право вступати на основі вступного іспиту з іноземної мови в НУХТ з 17 по 25 червня 2019 року.

 • Особи, які здобули ступінь вищої освіти або ОКР спеціаліста в інших вищих навчальних закладах або в НУХТ у попередні роки, для подачі документів згідно переліку мають звернутися до Приймальної комісії за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 70, кімната Б-105.

Вступник особисто подає заповнену заяву про участь у конкурсному відборі в паперовій формі (для заповнення і формування бланку заяви рекомендуємо скористатися цим сервісом).

До заяви, поданої у паперовому вигляді, вступник додає документи згідно відповідного переліку.

Документи вступника обробляються відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних» з урахуванням змін.

Копії документів без пред’явлення оригіналів не розглядаються.

Факт ознайомлення вступника з правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію  відповідної спеціальності фіксується у заяві вступника і підтверджується його особистим підписом при поданні заяви.

Відомості кожної заяви, поданої в паперовому вигляді (із зазначенням того, оригінали чи копії документів додані до заяви), реєструються уповноваженою особою приймальної комісії в Єдиній державній електронній базі з питань освіти (далі – Єдиній базі) в день прийняття заяви.

Заяву, зареєстровану в Єдиній базі, може бути скасовано вищим навчальним закладом на підставі рішення приймальної комісії до моменту включення вступника до списків рекомендованих до зарахування на навчання за умови допущення технічної помилки під час внесення відповідних даних до Єдиної бази, що підтверджується актом про допущену технічну помилку, сформованим в Єдиній базі. Скасована заява вважається неподаною, а факт такої подачі анулюється в Єдиній базі. Приймальна комісія повідомляє вступникові про своє рішення у день його прийняття, після чого вступник може подати нову заяву на цю саму спеціальність до цього самого вищого навчального закладу.

При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти, обов’язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності документа про здобутий освітній та/або освітньо-кваліфікаційний рівень, що здійснюється Міністерством освіти і науки України.

Документи, що не відповідають зазначеним вимогам, подані не у повному переліку або такі, що містять помилки та виправлення, до розгляду Приймальною комісією не приймаються.

Основна сесія єдиного вступного іспиту (ЗНО) з іноземної мови02 липня 2019 року.

 Для допуску до пункту тестування (складання єдиного вступного іспиту (ЗНО) з іноземної мови) вступник має своєчасно до нього прибути і особисто пред’явити:

1) екзаменаційний листок;

2) документ, що посвідчує особу (серія та номер якого вказані в екзаменаційному листку);

3) запрошення-перепустку, що розміщена на інформаційній сторінці «Кабінет учасника ЄВІ», створеній на веб-сайті Українського центру оцінювання якості освіти.

Вступні випробування проводяться згідно з розкладом у декілька етапів по мірі формування груп з 05 по 26 липня 2019 року.

Програми вступних випробувань

Результати вступних випробувань у письмовій формі оголошуються не пізніше 1200 наступного робочого дня приймальної комісії.
Результати вступних випробувань у формі співбесіди оголошуються в день проведення.

Рейтингові списки вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення оприлюднюються не пізніше 05 серпня 2019 року.

Після успішного складання вступних випробувань для зарахування вступники зобов’язані до 18.00 години 10 серпня 2019 року визначитись з обранням вищого навчального закладу, спеціальності та особисто подати оригінали документів згідно з переліком.

Наказ про зарахування за державним замовленням видається до 12.00 години 11 серпня 2019 року.

Гранична дата подачі оригіналів документів для зарахування вступників на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб - 1700 14 серпня;

Основне зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб - 15 серпня 2019 року.

Додаткові строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб (за умови наявності результатів єдиного вступного іспиту (ЗНО) з іноземної мови та результатів інших відповідних екзаменів) – не пізніше 30 вересня 2019 року.

Етап другий

Прийом заяв та оригіналів документів для допуску до участі у конкурсному відборі – з 12 серпня  по 20 вересня 2019 року.

Вступні випробування (для осіб, які мають результати єдиного вступного іспиту (ЗНО) з іноземної мови) проводяться згідно з розкладом – з 23 по 25 вересня 2019 року.

Програми вступних випробувань

Результати вступних випробувань у письмовій формі оголошуються не пізніше 1200 наступного робочого дня приймальної комісії.
Результати вступних випробувань у формі співбесіди оголошуються в день проведення співбесід.

Рейтингові списки вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування оприлюднюються не пізніше 26 вересня 2019 року.

Зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб - не пізніше 30 вересня 2019 року.

Етап третій