Н У Х Т

Туризм

Підготовка фахівців
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
у галузі знань
24 «Сфера обслуговування»
за спеціальністю 242 «Туризм і рекреація»
та освітньо-професійною програмою

«Туризм»

 

Туризм як глобальне соціально-економічне та політичне явище сучасного світу протягом останніх двох десятиліть позитивно впливав на розвиток міст, регіонів і країн. Сьогодні туристичний бізнес демонструє неймовірну спроможність пристосовуватися до динамічних змін середовища, незважаючи на епідеміологічні та геополітичні виклики сучасності.
Туристична галузь значно постраждала від карантинних обмежень, спричинених пандемією Covid-19. 2020 рік змінив сучасні тенденції розвитку туризму та підхід туристів до вибору країн для відпочинку. Однак, незважаючи на світові тенденції, внутрішній туризм в Україні став плацдармом для відновлення галузі. З початком повномасштабного вторгнення спеціалісти з туризму долучилися до волонтерського руху. Волонтерський туризм, як багатогранне явище, набув іншого значення, сконцентрувався на допомозі цивільному населенню, організації оптимальних логістичних маршрутів, формуванні активної комунікаційної політики у світовому інформаційному просторі.
Сфера туризму і курортів визначена однією з семи ключових сфер у Проєкті Плану відновлення України Національної ради з відновлення України від наслідків війни. Вже сьогодні органи державної влади, представники  туристичного бізнесу і наукова спільнота працюють над реалізацією стратегічних завдань розвитку туризму.
Саме фахівці з туризму і рекреації формують потужну команду для реалізації завдань щодо забезпечення відновлення в’їзного та внутрішнього туризму, популяризації туристичного потенціалу України в світі, забезпечення становлення туризму як високорентабельної галузі економіки України, залучення національних та іноземних інвестицій у розвиток індустрії туризму. Адже розвиток туризму в умовах нової реальності нерозривно пов’язаний з утвердженням здорового способу життя, миру і добросусідських відносин між народами, розвитком культури і освіти. Туристичні подорожі необхідні для відновлення сил та продуктивності людини, що є ключовим чинником для перезапуску економіки країни.
З огляду на перспективність та важливість розвитку туристичного та готельного бізнесу запрошуємо на навчання до Національного університету харчових технологій за спеціальністю 242 Туризм і рекреація, яка з 2010 року започаткована в університеті.
Наявність у нашому університеті кваліфікованих професорсько-викладацьких кадрів та відповідної матеріально-технічної бази на рівні сучасних вимог для забезпечення успішної освітньої діяльності з підготовки фахівців освітньо-професійної програми «Туризм» спеціальності 242 Туризм і рекреація освітнього ступеня бакалавр підтверджено у 2020 році сертифікатом про акредитацію Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.
Основою програми підготовки майбутніх фахівців з туристичного обслуговування є фундаментальні, гуманітарні, загальноекономічні дисципліни. Велика увага приділена вивченню історико-культурної спадщини України та формуванню професійно-практичних компетенцій з менеджменту, маркетингу, цифрових технологій у туристичній діяльності. Вивчення цих дисциплін вимагає від майбутніх здобувачів міцних знань з шкільного курсу географії, історії України, всесвітньої історії та іноземної мови.
Наші здобувачі освіти мають можливість отримати навички роботи з технології та організації обслуговування в готелях і туристичних комплексах, організації екскурсійної діяльності, анімаційних послуг згідно вимог наскрізної програми під час практик (навчальної, технологічної, виробничої), безпосередньо працюючи в туристичних компаніях та готелях міста Києва. Здобувачі програми долучають до лекторіїв, семінарів, практикумів та майстер-класів провідних фахівців-практиків туристичного та готельного бізнесу.
Майбутні фахівці з туризму поглиблено вивчають дві іноземні мови, оскільки це не тільки засіб комунікації, але й важливий професійний інструмент. Крім того, для забезпечення академічної мобільності та участі у програмі подвійних дипломів провідних європейських університетів започатковано факультативне вивчення італійської мови.
У 2013-2014 навчальному році започатковано навчання бакалаврів за спеціальністю 242 Туризм і рекреація англійською мовою, що дає можливість студентам здобути освіту сучасного європейського рівня та отримати високооплачувану роботу як в Україні, так і за кордоном.
Об’єктом діяльності випускників є розробка туристичного продукту, туристичних послуг, екскурсійного обслуговування, організація продажу туристичного продукту, туристичних послуг, екскурсійного обслуговування; організація діяльності туристичного підприємства; впровадження інноваційних спеціалізованих туристичних продуктів, їх інформаційна та маркетингова підтримка; управління якістю і конкурентоспроможністю туристичних послуг.
Випускники-бакалаври за спеціальністю 242 Туризм і рекреація  після завершення навчання займають посади: керівник підрозділу туристичного підприємства, менеджер туристичної фірми, екскурсовод, екскурсознавець, фахівець з туристичного обслуговування, фахівець з організації туризму (міжнародного, винного, гастрономічного, дозвіллєвого, спортивного, тощо), інструктор зі спортивного туризму, організатор транспортних подорожей.

Остання зміна: 06 квітня 2023