Н У Х Т

Третій етап вступної кампанії

Третій етап вступної кампанії

Відбіркові комісії

Увага! Третій етап вступної кампанії СТОСУЄТЬСЯ ТІЛЬКИ вступників на спеціальності галузей знань 05 «Соціальні та поведінкові науки»,  06 «Журналістика»,  07 «Управління та адміністрування», 12 «Інформаційні технології», 24 «Сфера обслуговування»,  29 «Міжнародні відносини».

Конкурс та зарахування

Терміни третього етапу вступної кампанії

 • – реєстрація для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови – з 07 до 15 жовтня;
 • – прийом заяв та оригіналів документів – з 07 жовтня до 20 листопада;
 • – єдиний вступний іспит з іноземної мови – 05 листопада;
 • – строки проведення консультацій та вступних випробувань – з 20 по 25 листопада згідно розкладу;
 • – термін оприлюднення рейтингових списків вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб – не пізніше 26 листопада;
 • – терміни зарахування вступників на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб – не пізніше 30 листопада.

Про ЗНО з іноземної мови

Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за всіма формами здобуття освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб на спеціальності, на які згідно умов прийому потрібне обов'язкове складання ЗНО з іноземної мови використовуються результати єдиного вступного іспиту з іноземної мови (далі - ЄВІ), отримані за підсумком проходження як проведених раніше основної та додаткової сесій ЄВІ 2019 року, так і спеціально організованої сесії ЄВІ (далі - спецсесія ЄВІ), що має відбутися 5 листопада 2019 року (наказ Міністерства освіти і науки України від 16 липня 2019 року № 985 «Щодо проведення у 2019 році спеціально організованої сесії єдиного вступного іспиту»).

Звертаємо увагу на те, що згідно з розділом VIII Порядку організації та проведення вступних випробувань, що проводяться з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання для вступу на другий (магістерський) рівень вищої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 05 квітня 2019 року № 441, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 26 квітня 2019 року за №446/33417:

1) спецсесія ЄВІ проводиться за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб в установленому законодавством порядку (Українським центром оцінювання якості освіти встановлено вартість оцінювання однієї особи - 495 гривень);

2) усі особи, які бажають взяти участь в спецсесії ЄВІ (незалежно від того, реєструвалися вони для участі в основній сесії ЄВІ чи ні), мають у період з 07 до 15 жовтня 2019 року пройти процедуру реєстрації в приймальній комісії одного із закладів вищої освіти, у якому вступник бажає брати участь у конкурсному відборі (для проведення реєстрації та формування екзаменаційних листків на офіційному сайті Українського центру оцінювання якості освіти на сторінках закладів вищої освіти, що здійснюють прийом за визначеними спеціальностями, буде відновлено роботу відповідних сервісів);

3) процедура реєстрації для участі в спецсесїї ЄВІ, що здійснюється приймальними комісіями закладів вищої освіти, має відбуватися на тих самих засадах та за тією самою технологією як і реєстрація для участі в основній сесії ЄВІ, проведена у період з 13 травня до 03 червня 2019 року.
Водночас звертаємо увагу, що попереднє складання додаткового фахового вступного випробування не є обов’язковою умовою для участі у спецсесії ЄВІ, та може проводитись у терміни, визначені Правилами прийому закладу освіти;

4) для кожного вступника, який отримав від представника приймальної комісії екзаменаційний листок, на веб-сайті Українського центру створюється інформаційна сторінка «Кабінет вступника ЄФВВ/ЄВІ», доступ до якої здійснюється за номером екзаменаційного листка та РIN-кодом, зазначеним у ньому. Реєстрація вважається завершеною за умови надходження сплачених вступником коштів – 495 грн на рахунок Українського центру оцінювання якості освіти для оплати послуг із проведення спецсесії ЄВІ (для здійснення оплати послуги із проведення спецсесії ЄВІ вступнику необхідно скористатися інформаційною сторінкою "Кабінет учасника ЄФВВ/ЄВІ". Якщо протягом п'яти робочих днів із дня завершення реєстрації оплату цієї послуги не здійснено, реєстрація вступника для участі у спецсесії ЄВІ скасовується Українським центром (екзаменаційний листок такої особи вважається недійсним)).

5) для допуску до участі в додатковому конкурсному відборі, за рішенням Приймальної комісії закладу освіти, можуть зараховуватись результати вступних випробувань (додаткове фахове вступне випробування, фахове вступне випробування), складених вступниками під час вступної кампанії 2019 року.

Пункти проведення єдиних вступних іспитів з іноземної мови створять у дев'яти містах – Вінниці, Дніпрі, Івано-Франківську, Києві, Львові, Слов’янську, Одесі, Херсоні, Харкові.

Про реєстрацію на ЗНО

Потенційні вступники особисто звертаються до відбіркових комісій для реєстрації на складання єдиного вступного іспиту (ЗНО) з іноземної мови.

На спеціальності 051 «Економіка», 061 «Журналістика», 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 073 «Менеджмент», 075 «Маркетинг», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (Підприємництво, торгівля та біржова діяльність), 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (Управління персоналом та економіка праці) та 292 «Міжнародні економічні відносини» реєстрація здійснюється в дирекції Навчально-наукового інституту економіки і управління (вул. Володимирська, 68, корпус "В" (прохід через корпус "А"), другий поверх, кімната В-203, телефон для довідок (+38044) 287-90-31).

На спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (Якість, стандартизація та сертифікація) реєстрація здійснюється в дирекції навчально-наукового інституту харчових технологій (вул. Володимирська, 70, корпус "Б", третій поверх, кімната Б-310, телефон (+38044) 287-93-22).

На спеціальність 122 «Комп’ютерні науки» реєстрація здійснюється в деканаті факультету автоматизації і комп'ютерних систем (вул. Володимирська, 68, корпус "А", кімната А-430, телефон для довідок (+38044) 287-94-40).

На спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» та 242 «Туризм» реєстрація здійснюється в деканаті факультету готельно-ресторанного та туристичного бізнесу (вул. Володимирська, 68, корпус "З", третій поверх, кімната З-1, телефон для довідок (+38044) 287-94-95).

Для здійснення процедури реєстрації для складання єдиного вступного іспиту (ЗНО) з іноземної мови та отримання екзаменаційного листка учасника ЗНО треба особисто подати:

заповнену та підписану заяву про допуск до складання єдиного вступного іспиту (ЗНО) з іноземної мови (для заповнення і формування бланку заяви рекомендуємо скористатися цим сервісом);

паспорт (копії тих його сторінок, де вказано прізвище, ім’я та по батькові вступника, серія, номер, де, ким і коли виданий документ, місце реєстрації);

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

документ (та його копію) про отримання вищої освіти, на основі якого здійснюватиметься вступ (диплом бакалавра, спеціаліста або магістра та додатка до нього) (для осіб, які завершують навчання у рік проведення вступних випробувань, при формуванні екзаменаційного листка приймальна комісія зазначає лише код здобувача освіти в Єдиній державній електронній базі з питань освіти);

дві фотокартки для документів із зображенням, що відповідає досягнутому віку особи, розміром 3 × 4 см (на звороті кожної фотокартки потрібно акуратно написати своє прізвище, ім'я та по батькові);

• за потреби - інформацію про необхідність створення особливих умов (код умови) та номер і дата медичного висновку про створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання за формою первинної облікової документації № 086-3/о.

Представник приймальної комісії роздруковує та надає для перевірки вступнику реєстраційну картку. Достовірність внесеної інформації вступник підтверджує підписанням реєстраційної картки. Представник приймальної комісії формує та роздруковує для вступника екзаменаційний листок.

У екзаменаційному листку у спеціально відведених місцях:

 • наклеюється фотокартка для документів (чорно-біла або кольорова) розміром 3 × 4 см із зображенням, що відповідає досягнутому віку вступника;
 • проставляється печатка приймальної комісії;
 • зазначаються прізвище та ініціали, ставиться підпис особи, яка здійснила формування екзаменаційного листка.

Факт видачі екзаменаційного листка є підставою для опрацювання персональних даних під час підготовки, організації та проведення вступних випробувань відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».

Для кожного вступника, який отримав екзаменаційний листок, на веб-сайті Українського центру оцінювання якості освіти створюється інформаційна сторінка «Кабінет учасника ЄВІ», доступ до якої здійснюється за номером екзаменаційного листка та PIN-кодом, зазначеним у ньому.

Приймальна комісія може відмовити вступнику в реєстрації у разі:

 • надання вступником недостовірної інформації;
 • подання документів вступником, який відповідно до вимог законодавства не має права на участь у конкурсному відборі для здобуття ступеня магістра;
 • необхідності створення особі для складання вступних випробувань інших особливих умов, ніж зазначені у Переліку особливих (спеціальних) умов, що створюються для осіб з особливими освітніми потребами в пунктах проведення зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1708/29838, за кодами 0101 - 0104, 0201 - 0203, 0206, 0301 - 0306, 0401, 0501, 0601, 0701, 0702.

У разі втрати екзаменаційного листка вступник може отримати його дублікат. Для цього йому потрібно звернутися до приймальної комісії, яка видала екзаменаційний листок.

Увага! Реєстрація на ЗНО з іноземної мови не звільняє особу від необхідності подання заяви та документів для допуску до участі у конкурсному відборі!

Детальніше про третій етап

Реєстрація для складання єдиного вступного іспиту (ЗНО) з іноземної мови та отримання екзаменаційного листка учасника ЗНО таких вступників здійснюється з 07 до 15 жовтня 2019 року.

Прийом заяв та оригіналів документів для допуску до участі у конкурсному відборі – з 07 жовтня по 20 листопада 2019 року.

Додаткова сесія єдиного вступного іспиту (ЗНО) з іноземної мови – 5 листопада 2019 року.

 Для допуску до пункту тестування (складання єдиного вступного іспиту (ЗНО) з іноземної мови) вступник має своєчасно до нього прибути і особисто пред’явити:

1) екзаменаційний листок;

2) документ, що посвідчує особу (серія та номер якого вказані в екзаменаційному листку);

3) запрошення-перепустку, що розміщена на інформаційній сторінці «Кабінет учасника ЄВІ», створеній на веб-сайті Українського центру оцінювання якості освіти.

Вступні випробування та консультації перед ними проводяться згідно з розкладом – з 20 по 25 листопада 2019 року.

Програми вступних випробувань

Результати вступних випробувань у письмовій формі оголошуються не пізніше 1200 наступного робочого дня приймальної комісії.
Результати вступних випробувань у формі співбесіди оголошуються в день проведення співбесід.

Рейтингові списки вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування оприлюднюються не пізніше 26 листопада 2019 року.

Зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб - не пізніше  30 листопада 2019 року.

Третій етап вступної кампанії

Відбіркові комісії

Для вступу на перший курс для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти за заочною формою здобуття освіти:

- прийом заяв та оригіналів документів – з 02 по 25 вересня;

- оприлюднення рейтингових списків вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб – не пізніше 26 вересня;

- зарахування вступників на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб – не пізніше 30 вересня.

Вступники під час зарахування на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб після закінчення строку прийому документів можуть змінювати спеціальність та форму навчання на іншу в межах одного закладу вищої освіти (за умови збігу вступних випробувань та за наявності вакантних місць ліцензованого обсягу шляхом перенесення заяви).

Третій етап вступної кампанії

Відбіркові комісії

Для вступу на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста для здобуття освітнього ступеня бакалавра за заочною формою здобуття освіти:

- прийом заяв та оригіналів документів (для осіб, що мають результати вступних випробувань) – з 02 по 25 вересня;

- термін оприлюднення рейтингових списків вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб на небюджетні конкурсні пропозиції – не пізніше 26 вересня;

- терміни зарахування вступників на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб – не пізніше 30 вересня.

Додатковий конкурсний відбір на навчання для конкурсної пропозиції за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб у межах ліцензованих обсягів проводиться за всіма заявами, поданими вступниками.

Вступники під час зарахування на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб після закінчення строку прийому документів можуть змінювати спеціальність та форму навчання на іншу в межах одного закладу вищої освіти (за умови збігу вступних випробувань та за наявності вакантних місць ліцензованого обсягу шляхом перенесення заяви).

Другий етап вступної кампанії

Відбіркові комісії

Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за всіма формами здобуття освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб на спеціальності, на які згідно умов прийому не потрібне обов'язкове складання ЗНО з іноземної мови:

 • прийом заяв та оригіналів документів – з 12 серпня по 20 вересня;
 • – строки проведення вступних випробувань – з 23 по 25 вересня;
 • – термін оприлюднення рейтингових списків вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб – не пізніше 26 вересня;
 • – терміни зарахування вступників на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб – не пізніше 30 вересня.