Н У Х Т

Додатковий набір-2023

Відбіркові комісії

ПЗСО - повна загальна середня освіта;
НРК5 - національна рамка кваліфікацій 5 (молодший спеціаліст, молодший бакалавр, фаховий молодший бакалавр);
МС - молодший спеціаліст;
МБ - молодший бакалавр;
ФМБ - фаховий молодший бакалавр

Загальна інформація

Для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра потрібні результати національного мультипредметного тесту (НМТ) або зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО), співбесіди (для пільгових категорій вступників), вступного іспиту для іноземців та/або розгляду мотиваційних листів. Перелік конкурсних предметів, вагові коефіцієнти та мінімальні бали по освітніх програмах наведені у Інформаційній таблиці 2 Правил прийому.

Для конкурсного відбору на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі ПЗСО та НРК5 зараховується бал (бали):

 • НМТ 2023 року,
 • або НМТ 2022 року,
 • або ЗНО 2020–2021 років з трьох конкурсних предметів (перший, другий, третій предмети) для здобуття ступеня бакалавра на основі ПЗСО,
 • або ЗНО 2020–2021 років з двох конкурсних предметів (перший, другий предмети) для здобуття ступеня молодшого бакалавра на основі ПЗСО, бакалавра на основі НРК5;
 • матурального іспиту з двох основних предметів (польська мова, математика) та одного додаткового предмету (іноземна мова, або історія, або біологія, або фізика та астрономія, або хімія за вибором вступника) для громадян Республіки Польща;
 • вступного іспиту для іноземців з предметів, визначених Правилами прийому.

Результати ЗНО 2020–2021 років з української мови і літератури/ української мови, математики, історії України, іноземної мови, біології, фізики, хімії, за бажанням вступника можуть бути зараховані замість результатів з відповідних навчальних предметів НМТ 2023 року або НМТ 2022 року, якщо різниця балів НМТ та ЗНО з відповідного предмета не перевищує 15 балів (без урахування різниці в балах для вступу для здобуття ступеня молодшого бакалавра).

Вступники допускаються до конкурсного відбору на місця державного або регіонального замовлення та можуть бути рекомендовані або переведені на такі місця в разі наявності конкурсного бала не менше ніж 130,000. Конкурсний бал для вступу на основі ПЗСО та НРК5 не може бути менше ніж 140 балів (120 балів для вступу на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб) для спеціальностей галузі знань 29 «Міжнародні відносини».

Для конкурсного відбору осіб на місця виключно за кошти фізичних та/або юридичних осіб зі спеціальностей, які визначені Переліком спеціальностей, яким надається особлива підтримка (Інформаційна таблиця 4), використовуються тільки результати розгляду мотиваційних листів.

Для подання заяв в електронній формі вступник реєструє особистий електронний кабінет в ЄДЕБО на вебсайті за адресою https://vstup.edbo.gov.ua/, крім випадків, визначених в Порядку прийому.
Реєстрація електронного кабінету здійснюється на підставі реквізитів документа про здобуту освіту та сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання/сертифіката національного мультипредметного тесту.
Для підтвердження даних вступника (а також у разі відсутності сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання / сертифіката національного мультипредметного тесту ) необхідно вказати додаткову інформацію за номером документа, що посвідчує особу: паспорт громадянина України, свідоцтво про народження, паспорт громадянина України для виїзду за кордон, або реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП).

Дати додаткового набору

Етап другий

Початок прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі

08 вересня

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають результати НМТ/ЗНО або мають право складати співбесіди в університеті

– до 1700
18 вересня

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступаютьвиключно за результатами розглядумотиваційних листів

– до 1700
19 вересня

Строки проведення співбесід (для осіб, які мають таке право)

19 вересня

Термін оприлюднення рейтингових списків вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб на небюджетні конкурсні пропозиції

– не пізніше
20 вересня

Закінчення строку вибору місця навчання вступниками, рекомендованими до зарахування на навчанняза кошти фізичних або юридичних осіб

– не пізніше
22 вересня

Терміни зарахування вступників на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб

– не пізніше
25 вересня

Реєстрація електронного кабінету вступника та подання заяв в електронній формі ПЗСО (11 класів) та НРК5 (відеоінструкція Міністерства)

 

Реєстрація електронного кабінету вступника 0:00
Заповнення даних вступника 2:47
Реєстрування заяви на участь у вступному випробуванні 4:42
Подання заяви на вступ 5:56
Про внесення пільг 7:10
Про пріоритетність заяв та особливості заяв на бюджет 8:32
Про вступ за результатами НМТ чи ЗНО 10:08
Про мотиваційний лист 11:01
Подавання завяи 12:04
Про статуси заяви 12:34

ЕЛЕКТРОННИЙ КАБІНЕТ ВСТУПНИКА

Інструкція щодо роботи з системою подання заяв в електронній формі

Поширені запитання-відповіді щодо вступної кампанії у 2023 році

Розрахунок конкурсного бала вступника на основі документа про повну загальну середню освіту

Алгоритм дій для тих, хто має іноземний документ про освіту

Про кваліфікований електронний підпис - отримання, підписання, перевірка

 

Статуси електронних заяв

Конкурсна ситуація

Для випускників шкіл

Для випускників коледжів

 

Результати розгляду мотиваційних листів

Рейтинові списки

Списки рекомендованих

Про підтвердження вибору місця навчання
та подачу документів для зарахування на навчання

Списки зарахованих

 

Остання зміна: 25 вересня 2023

Відбіркові комісії

НРК6 - національна рамка кваліфікацій 6 (бакалавр);
НРК7 - національна рамка кваліфікацій 7 (спеціаліст, магістр).

 

Отримання вищої освіти за іншою спеціальністю
(магістр - на магістра або спеціаліст - на магістра)

 Під час вступу для здобуття вищої освіти виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб на спеціальності, які визначені Переліком спеціальностей, яким надається особлива підтримка (Інформаційна таблиця 4), вступники на основі НРК7 використовують тільки результати розгляду мотиваційних листів. Під час вступу для здобуття вищої освіти виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб на інші спеціальності, які згідно з Правилами прийому передбачають складання ЄВІ та/або ЄФВВ, вступники на основі НРК7 крім подання мотиваційного листа можуть за їх вибором або подати результат(-и) ЄВІ та/або ЄФВВ, або скласти відповідну(-ий, -і) співбесіду та/або фаховий іспит.

 бакалавр - на магістра

 Для конкурсного відбору на навчання для здобуття ступеня магістра на основі НРК6 зараховуються бал (бали):
- для вступу на спеціальності галузей знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», 07 «Управління та адміністрування», 29 «Міжнародні відносини» - ЄВІ 2023 року та ЄФВВ 2023 року;
- для вступу на спеціальність 061 «Журналістика» - ЄВІ 2023 року та ЄФВВ 2023 року, або ЄВІ 2023 року та фахового іспиту для вступників, які здобули вищу освіту ступеня бакалавра зі спеціальності 061 «Журналістика» в НУХТ;
- для вступу на інші спеціальності - ЄВІ 2023 року та фахового іспиту.

Під час вступу для здобуття вищої освіти виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб на спеціальності, які визначені Переліком спеціальностей, яким надається особлива підтримка (Інформаційна таблиця 4), вступники на основі НРК6 можуть використовувати тільки результати розгляду мотиваційних листів. Для таких вступників створені окремі конкурсні пропозиції.

Подавати електронну заяву на участь у конкурсному відборі слід після отримання результатів вступних випробувань у визначені терміни через особистий електронний кабінет на вебсайті за адресою https://vstup.edbo.gov.ua/ (сайт працюватиме у повному функціоналі з 01 липня).

Дати додаткового набору

Етапи вступної кампанії

денна і заочна форми навчання

Етап другий

Початок прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі

08 вересня

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право складати співбесіди замість ЄВІ

– до 1100
18 вересня

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають результати ЄВІ та мають право складати фахові іспити, фахові іспити замість ЄФВВ в університеті

– до 1700
18 вересня

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають виключно за результатами розгляду мотиваційних листів

– до 1700
19 вересня

Строки проведення співбесід замість ЄВІ

18 вересня

Строки проведення фахових іспитів, фахових іспитів замість ЄФВВ

19 вересня

Термін оприлюднення рейтингових списків вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб на небюджетні конкурсні пропозиції

– не пізніше
20 вересня

Закінчення строку вибору вступниками, рекомендованими до зарахування на навчанняза кошти фізичних або юридичних осіб

– не пізніше
22 вересня

Терміни зарахування вступників на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб

– не пізніше
25 вересня

Про особливості подання документів особами, які мають спеціальні умови щодо участі у конкурсному відборі, та випускниками минулих років

Реєстрація електронного кабінету вступника

У 2023 році заяви на вступ подаються тільки в електронній формі. Для подання заяв в електронній формі потрібно зареєструвати особистий електронний кабінет на сайті https://vstup.edbo.gov.ua/ (працює під час вступної кампанії). Реєстрація особистих електронних кабінетів вступника розпочинається з 1 липня.

Під час реєстрації особистого електронного кабінету потрібно зазначити такі дані:

 • адресу електронної пошти, до якої має доступ (зазначена адреса буде логіном для входу до особистого електронного кабінету вступника);
 • пароль для входу до особистого електронного кабінету;
 • серію та номер документа (одного з документів) про раніше здобуту освіту (основу вступу);
 • номер, PIN-код та рік отримання сертифіката ЄВІ/ЄФВВ (вказується будь-який з дозволених Порядком прийому)
 • тип та номер (серію та номер) документа, що посвідчує особу, або реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) (у разі відсутності сертифікатів ЄВІ/ЄФВВ).

Реєстрація електронного кабінету вступника на основі НРК6 та НРК7 та подання заяв в електронній формі (відеоінструкція Міністерства)

Реєстрація електронного кабінету вступника 0:00
Заповнення даних вступника 0:43
Перший вхід у кабінет 2:11
Документи про освіту 3:38
Реєстрування заяви на участь у вступному випробуванні 4:13
Подання заяви на вступ 5:16
Про мотиваційний лист 7:53

Інструкція щодо створення електронного кабінету вступника та подання заяв в електронній формі

ЕЛЕКТРОННИЙ КАБІНЕТ ВСТУПНИКА

Поширені запитання-відповіді щодо вступної кампанії у 2023 році

Алгоритм дій для тих, хто має іноземний документ про освіту

Відповіді на основні запитання щодо мотиваційного листа

Програми вступних випробувань
   Підготовка до співбесіди
   Підготовка до фахового вступного випробування

Результати вступних випробувань на магістра

Конкурсна ситуація

Статуси електронних заяв

Результати розгляду мотиваційних листів

Рейтинові списки

Списки рекомендованих

Про підтвердження вибору місця навчання
та подачу документів для зарахування на навчання

Списки зарахованих

Про кваліфікований електронний підпис - отримання, підписання, перевірка

 

Остання зміна: 25 вересня 2023