Н У Х Т

Додатковий набір - 2022

Відбіркові комісії

Увага! Оголошується додатковий набір на бакалавра
на основі повної загальної середньої освіти

Конкурсний відбір на місця, що фінансуються за кошти фізичних або юридичних осіб, для здобуття ступеня бакалавра здійнюється на основі розгляду мотиваційних листів (крім спеціальностей галузей знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», 06 «Журналістика», 07 «Управління та адміністрування», 12 «Інформаційні технології», 24 «Сфера обслуговування», 29 «Міжнародні відносини», для вступу на які потрібні результати національного мультипредметного тесту або зовнішнього незалежного оцінювання 2019-2021 років). Галузь знань - перші дві цифри коду спеціальності.

Дати додаткового набору

Початок прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі на місця за кошти фізичних та юридичних осіб

– не раніше 20 вересня

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають за результатами національного мультипредметного теста (для спеціальностей галузей знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», 06 «Журналістика», 07 «Управління та адміністрування», 12 «Інформаційні технології», 24 «Сфера обслуговування», 29 «Міжнародні відносини») або за результатами розгляду мотиваційних листів (для інших спеціальностей) на місця за кошти фізичних та юридичних осіб

17 жовтня

Термін оприлюднення рейтингових списків вступників із зазначенням ре­ко­мен­дованих до зарахування на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб

– не пізніше
19 жовтня

Закінчення строку вибору вступниками місця навчання (виконання вимог до зарахування) на місця за кошти фізичних та юридичних осіб

– не пізніше
24 жовтня

Терміни зарахування вступників на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб

– не пізніше
26 жовтня

 

Про НМТ - національний мультипредметний тест

Заяви для вступу до закладів вищої освіти подаються вступником у визначені терміни в електронній формі онлайн через особистий електронний кабінет на сторонньому вебсайті за адресою https://vstup.edbo.gov.ua/ (сайт працюватиме до 31 жовтня).

Інструкція щодо реєстрації та наповнення електронного кабінету вступника

Реєстрація електронного кабінету на основі повної загальної середньої освіти (відеоінструкція Міністерства) 

Як уникнути найпоширеніших помилок під час реєстрації електронних кабінетів

ЕЛЕКТРОННИЙ КАБІНЕТ ВСТУПНИКА

Алгоритм дій для тих, хто має іноземний документ про освіту

Відповіді на основні запитання щодо мотиваційного листа

Статуси електронних заяв

Кожна подана електронна заява на вступ матиме відповідний статус, який буде змінюватися внаслідок обробки заяви приймальними комісіями закладів вищої освіти. Ці зміни будуть відображатись в електронному кабінеті вступника.

 

Параметр «Статус електронної заяви» може набувати таких значень:
 
 • «Зареєстровано в ЄДЕБО» - підтвердження факту подання електронної заяви до обраного вступником закладу вищої освіти. На цьому етапі ще можна скасувати заяву без втрати пріоритету;
 • «Потребує уточнення вступником» - електронну заяву прийнято закладом вищої освіти до розгляду, але дані стосовно вступника потребують уточнення. Одночасно з присвоєнням електронній заяві цього статусу заклад вищої освіти зазначає перелік даних, які потребують уточнення, та спосіб їх подання у полі "Коментар";
 • «Зареєстровано в закладі освіти» - електронну заяву прийнято закладом вищої освіти до розгляду, заведено особову справу вступника з персональним номером та розпочато процес щодо прийняття рішення про допуск вступника до участі у конкурсному відборі або допуск до вступних випробувань;
 • «Відмовлено закладом освіти» - власника зареєстрованої електронної заяви не допущено до участі у конкурсному відборі на підставі рішення приймальної комісії. У разі присвоєння електронній заяві цього статусу заклад вищої освіти обов'язково зазначає причину відмови;
 • «Скасовано вступником» - подана електронна заява вважається такою, що не подавалась, вступник може подати іншу заяву з такою самою пріоритетністю;
 • «Скасовано вступником (без права подання нової заяви з такою ж пріоритетністю)» - подана електронна заява вважається такою, що не подавалась, але при цьому вступник не має права подавати нову заяву з такою самою пріоритетністю;
 • «Скасовано (у зв'язку із зарахуванням на бюджет)» - за однією з заяв вступника рекомендовано на бюджет, тож інші на бюджет - скасоані, щоб використати одну з таких заяв для вступу на контракт - потрібно звернутися до приймальної комісії;
 • «Допущено до конкурсу» - власника зареєстрованої електронної заяви допущено до участі у конкурсному відборі на бюджет та на контракт.
 • «Допущено до конкурсу (навчання за кошти фізичних та юридичних осіб)» - власника зареєстрованої електронної заяви допущено до участі у конкурсному відборі виключно на контракт;
 • «Рекомендовано до зарахування (навчання за кошти державного (регіонального) бюджету)» - вступник пройшов конкурсний відбір та рекомендований до зарахування на бюджет, потрібно у визначений час виконати вимоги до зарахування;
 • «Виключено зі списку рекомендованих (навчання за кошти державного (регіонального) бюджету)» - вступник не виконав або порушив вимоги до зарахування на бюджет, заклад вищої освіти обов'язково зазначає причину  виключення;
 • «Рекомендовано до зарахування (навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб)» - вступник пройшов конкурсний відбір та рекомендований до зарахування на контракт, потрібно у визначений час бов’язково виконати вимоги до зарахування;
 • «Виключено зі списку рекомендованих (навчання за кошти фізичних та юридичних осіб)» - вступник не виконав або порушив вимоги до зарахування на контракт, заклад вищої освіти обов'язково зазначає причину  виключення;
 • «Включено до наказу (навчання за кошти державного бюджету)» - вступника зараховано на бюджет;
 • «Включено до наказу (навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб)» - вступника зараховано на контракт;
 • «Відраховано» - особу відраховано із закладу освіти або скасовано її зарахування.

 Конкурсна ситуація

Документи для вступу та їх подання для зарахування

Про кваліфікований електронний підпис - отримання, підписання, перевірка

 

Увага! Оголошується додатковий набір на бакалавра для випускників коледжів

Відбіркові комісії

Для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра потрібні результати національного мультипредметного тесту (НМТ) або зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) та результати розгляду мотиваційного листа.

Для конкурсного відбору осіб, які на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра вступають на місця, що фінансуються  за кошти фізичних або юридичних осіб, на другий (третій) курс з нормативним або на перший курс із скороченим строком навчання для здобуття ступеня бакалавра, зараховуються бали визначеного Правилами прийому одного предмету національного мультипредметного тесту або зовнішнього незалежного оцінювання 2019-2021 років (перший предмет) та одного предмету національного мультипредметного тесту або зовнішнього незалежного оцінювання 2019-2021 років на вибір вступника (другий предмет) або вступного іспиту для іноземців (предмети визначаються Правилами прийому).

Дати додаткового набору

Початок прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі на місця за кошти фізичних та юридичних осіб

– не раніше
20 вересня

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають за результатами національного мультипредметного теста на місця за кошти фізичних та юридичних осіб

17 жовтня

Термін оприлюднення рейтингових списків вступників із зазначенням ре­ко­мен­дованих до зарахування на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб

– не пізніше
19 жовтня

Закінчення строку вибору вступниками місця навчання (виконання вимог до зарахування) на місця за кошти фізичних та юридичних осіб

– не пізніше
24 жовтня

Терміни зарахування вступників на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб

– не пізніше
26 жовтня

 

Про НМТ - національний мультипредметний тест

Заяви для вступу до закладів вищої освіти подаються вступником у визначені терміни в електронній формі онлайн через особистий електронний кабінет на сторонньому вебсайті за адресою https://vstup.edbo.gov.ua/ (сайт працюватиме до 31 жовтня).

Інструкція щодо реєстрації та наповнення електронного кабінету вступника

Реєстрація електронного кабінету на основі ФМБ, МС, МБ (відеоінструкція Міністерства)

Як уникнути найпоширеніших помилок під час реєстрації електронних кабінетів

ЕЛЕКТРОННИЙ КАБІНЕТ ВСТУПНИКА

Алгоритм дій для тих, хто має іноземний документ про освіту

Відповіді на основні запитання щодо мотиваційного листа

Статуси електронних заяв

Кожна подана електронна заява на вступ матиме відповідний статус, який буде змінюватися внаслідок обробки заяви приймальними комісіями закладів вищої освіти. Ці зміни будуть відображатись в електронному кабінеті вступника.

 

Параметр «Статус електронної заяви» може набувати таких значень:
 
 • «Зареєстровано в ЄДЕБО» - підтвердження факту подання електронної заяви до обраного вступником закладу вищої освіти. На цьому етапі ще можна скасувати заяву без втрати пріоритету;
 • «Потребує уточнення вступником» - електронну заяву прийнято закладом вищої освіти до розгляду, але дані стосовно вступника потребують уточнення. Одночасно з присвоєнням електронній заяві цього статусу заклад вищої освіти зазначає перелік даних, які потребують уточнення, та спосіб їх подання у полі "Коментар";
 • «Зареєстровано в закладі освіти» - електронну заяву прийнято закладом вищої освіти до розгляду, заведено особову справу вступника з персональним номером та розпочато процес щодо прийняття рішення про допуск вступника до участі у конкурсному відборі або допуск до вступних випробувань;
 • «Відмовлено закладом освіти» - власника зареєстрованої електронної заяви не допущено до участі у конкурсному відборі на підставі рішення приймальної комісії. У разі присвоєння електронній заяві цього статусу заклад вищої освіти обов'язково зазначає причину відмови;
 • «Скасовано вступником» - подана електронна заява вважається такою, що не подавалась, вступник може подати іншу заяву з такою самою пріоритетністю;
 • «Скасовано вступником (без права подання нової заяви з такою ж пріоритетністю)» - подана електронна заява вважається такою, що не подавалась, але при цьому вступник не має права подавати нову заяву з такою самою пріоритетністю;
 • «Скасовано (у зв'язку із зарахуванням на бюджет)» - за однією з заяв вступника рекомендовано на бюджет, тож інші на бюджет - скасоані, щоб використати одну з таких заяв для вступу на контракт - потрібно звернутися до приймальної комісії;
 • «Допущено до конкурсу» - власника зареєстрованої електронної заяви допущено до участі у конкурсному відборі на бюджет та на контракт.
 • «Допущено до конкурсу (навчання за кошти фізичних та юридичних осіб)» - власника зареєстрованої електронної заяви допущено до участі у конкурсному відборі виключно на контракт;
 • «Рекомендовано до зарахування (навчання за кошти державного (регіонального) бюджету)» - вступник пройшов конкурсний відбір та рекомендований до зарахування на бюджет, потрібно у визначений час виконати вимоги до зарахування;
 • «Виключено зі списку рекомендованих (навчання за кошти державного (регіонального) бюджету)» - вступник не виконав або порушив вимоги до зарахування на бюджет, заклад вищої освіти обов'язково зазначає причину  виключення;
 • «Рекомендовано до зарахування (навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб)» - вступник пройшов конкурсний відбір та рекомендований до зарахування на контракт, потрібно у визначений час бов’язково виконати вимоги до зарахування;
 • «Виключено зі списку рекомендованих (навчання за кошти фізичних та юридичних осіб)» - вступник не виконав або порушив вимоги до зарахування на контракт, заклад вищої освіти обов'язково зазначає причину  виключення;
 • «Включено до наказу (навчання за кошти державного бюджету)» - вступника зараховано на бюджет;
 • «Включено до наказу (навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб)» - вступника зараховано на контракт;
 • «Відраховано» - особу відраховано із закладу освіти або скасовано її зарахування.

  Конкурсна ситуація

Документи для вступу та їх подання для зарахування

Про кваліфікований електронний підпис - отримання, підписання, перевірка

 

Увага! Оголошується додатковий набір для вступу на магістра на місця, що фінансуються за кошти фізичних / юридичних осіб.

Відбіркові комісії

Конкурсний відбір на місця, що фінансуються за кошти фізичних або юридичних осіб, для здобуття ступеня магістра здійнюється на основі розгляду мотиваційних листів, а для вступу на спеціальності галузей знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», 06 «Журналістика», 07 «Управління та адміністрування», 28 «Публічне управління та адміністрування», 29 «Міжнародні відносини» (галузь знань - перші дві цифри коду спеціальності) - ще і за результатами магістерського тесту навчальної компетентності (МТНК) та вступного іспиту з фаху.

Подання електронної заяви на участь у конкурсному відборі здійснюється вступником у визначені терміни через особистий електронний кабінет на сторонньому вебсайті за адресою https://vstup.edbo.gov.ua/ (сайт працюватиме до 31 жовтня).

Під час вступу для здобуття вищої освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб на конкурсні пропозиції, які  передбачають складання магістерського тесту навчальної компетентності, вступники на основі ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) можуть за їх вибором або подати результат магістерського тесту навчальної компетентності, або скласти індивідуальну усну співбесіду з іноземної мови.

Дати додаткового набору

Прийом заяв та документів на місця за кошти фізичних та юридичних осіб

з 07 по 17 жовтня

Проведення вступних випробувань (тільки для вступників на спеціальності галузей знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», 06 «Журналістика», 07 «Управління та адміністрування», 28 «Публічне управління та адміністрування», 29 «Міжнародні відносини»)

з 10 до 18 жовтня

розклад

Термін оприлюднення рейтинго­вих списків вступників та надання рекомендацій для зарахування на місця за кошти фізичних та юридичних осіб

не пізніше
19 жовтня

Термін виконання вимог Правил прийому для зарахування на місця за кошти фізичних та юридичних осіб

– не пізніше
26 жовтня

Терміни зарахування вступників на місцяза кошти фізичних та юридичних осіб

– не пізніше
28 жовтня

Основне про МТНК / МКТ

Заяви для вступу до закладів вищої освіти подаються в електронній формі онлайн через електронні кабінети.

Інструкція з реєстрації електронного кабінету вступника
та подання заяв в електронній формі

Відеоінструкція з реєстрації електронного кабінету вступника та подання заяв в електронній формі (відеоінструкція Міністерства)

Як уникнути найпоширеніших помилок під час реєстрації електронних кабінетів

ЕЛЕКТРОННИЙ КАБІНЕТ ВСТУПНИКА

Алгоритм дій для тих, хто має іноземний документ про освіту

Відповіді на основні запитання щодо мотиваційного листа

Статуси електронних заяв

Кожна подана електронна заява на вступ матиме відповідний статус, який буде змінюватися внаслідок обробки заяви приймальними комісіями закладів вищої освіти. Ці зміни будуть відображатись в електронному кабінеті вступника.

 

Параметр «Статус електронної заяви» може набувати таких значень:
 
 • «Зареєстровано в ЄДЕБО» - підтвердження факту подання електронної заяви до обраного вступником закладу вищої освіти. На цьому етапі ще можна скасувати заяву без втрати пріоритету;
 • «Потребує уточнення вступником» - електронну заяву прийнято закладом вищої освіти до розгляду, але дані стосовно вступника потребують уточнення. Одночасно з присвоєнням електронній заяві цього статусу заклад вищої освіти зазначає перелік даних, які потребують уточнення, та спосіб їх подання у полі "Коментар";
 • «Зареєстровано в закладі освіти» - електронну заяву прийнято закладом вищої освіти до розгляду, заведено особову справу вступника з персональним номером та розпочато процес щодо прийняття рішення про допуск вступника до участі у конкурсному відборі або допуск до вступних випробувань;
 • «Відмовлено закладом освіти» - власника зареєстрованої електронної заяви не допущено до участі у конкурсному відборі на підставі рішення приймальної комісії. У разі присвоєння електронній заяві цього статусу заклад вищої освіти обов'язково зазначає причину відмови;
 • «Скасовано вступником» - подана електронна заява вважається такою, що не подавалась, вступник може подати іншу заяву з такою самою пріоритетністю;
 • «Скасовано вступником (без права подання нової заяви з такою ж пріоритетністю)» - подана електронна заява вважається такою, що не подавалась, але при цьому вступник не має права подавати нову заяву з такою самою пріоритетністю;
 • «Скасовано (у зв'язку із зарахуванням на бюджет)» - за однією з заяв вступника рекомендовано на бюджет, тож інші на бюджет - скасоані, щоб використати одну з таких заяв для вступу на контракт - потрібно звернутися до приймальної комісії;
 • «Допущено до конкурсу» - власника зареєстрованої електронної заяви допущено до участі у конкурсному відборі на бюджет та на контракт.
 • «Допущено до конкурсу (навчання за кошти фізичних та юридичних осіб)» - власника зареєстрованої електронної заяви допущено до участі у конкурсному відборі виключно на контракт;
 • «Рекомендовано до зарахування (навчання за кошти державного (регіонального) бюджету)» - вступник пройшов конкурсний відбір та рекомендований до зарахування на бюджет, потрібно у визначений час виконати вимоги до зарахування;
 • «Виключено зі списку рекомендованих (навчання за кошти державного (регіонального) бюджету)» - вступник не виконав або порушив вимоги до зарахування на бюджет, заклад вищої освіти обов'язково зазначає причину  виключення;
 • «Рекомендовано до зарахування (навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб)» - вступник пройшов конкурсний відбір та рекомендований до зарахування на контракт, потрібно у визначений час бов’язково виконати вимоги до зарахування;
 • «Виключено зі списку рекомендованих (навчання за кошти фізичних та юридичних осіб)» - вступник не виконав або порушив вимоги до зарахування на контракт, заклад вищої освіти обов'язково зазначає причину  виключення;
 • «Включено до наказу (навчання за кошти державного бюджету)» - вступника зараховано на бюджет;
 • «Включено до наказу (навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб)» - вступника зараховано на контракт;
 • «Відраховано» - особу відраховано із закладу освіти або скасовано її зарахування.

Підготовка до випробування з фаху у дистанційному форматі

Програми вступних випробувань

Консультації та вступні випробування

 

Реєстрація на вступні випробування здійснюється відбірковими комісіями за поданими заявами.

Консультації та вступні випробування будуть проводитися у дистанційному форматі за допомогою застосунку ZOOM згідно розкладу.

Дати проведення вступних випробувань а також параметри застосунку ZOOM для входу на консультації та на вступні випробування оголошуються відбірковими комісіями через електронний кабінет вступника.

Обов'язково підготуйтесь до проведення консультації та до вступного випробування!

Результати вступних випробувань у письмовій формі оголошуються не пізніше 1200 наступного робочого дня приймальної комісії.
Результати вступних випробувань у формі співбесіди оголошуються в день проведення.

Результати вступних випробувань

Конкурсні пропозиції

Документи для вступу та їх подання для зарахування

Про кваліфікований електронний підпис - отримання, підписання, перевірка