Н У Х Т

Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів

Підготовка фахівців
другого (магістерського) рівня вищої освіти
у галузі знань
18 «Виробництво та технології»
за спеціальністю 181 «Харчові технології»
та освітньо-професійною програмою

«Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів»

Підготовка магістрів освітньо-професійної програми «Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів» здійснюється на кафедрі технології хлібопекарських і кондитерських виробів та передбачає підготовку фахівців з поглибленням знань технологій, розвитком умінь наукового спрямування.

Ефективний розвиток підприємств галузі в сучасних ринкових умовах залежить від інноваційної діяльності підприємства, постійного удосконалення асортименту, проведення наукових досліджень з метою інтенсифікації процесів, проектування нових підприємств. Підготовка магістра дозволяє набуття знань та навичок для вирішення таких завдань.

Наукова робота фахівців-магістрів з технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів зосереджена на таких питаннях:

 • аналітичний патентний та літературний пошук, підбір методик досліджень та модифікація існуючих;
 • розроблення нових технологій та рецептур хлібобулочних, кондитерських, макаронних виробів і харчових концентратів з метою розширення асортименту та надання їм функціональних властивостей;
 • розроблення виробів дієтичного призначення;
 • підбір обладнання для виробництва продукції, яке забезпечить найвищу якість і безпеку;
 • розроблення та впровадження прогресивних прискорених енергозберігаючих технологій виготовлення хлібобулочних, кондитерських макаронних виробів та харчоконцентратів, оптимізація технологічних процесів;
 • оформлення заявок на отримання охоронних документів інтелектуальної власності, написання звітів, рефератів, оформлення нормативної документації на нові розроблені вироби.

Підготовка магістрів за цією освітньо-професійною програмою передбачає професійну та переддипломну практику на провідних підприємствах хлібопекарської, кондитерської, макаронної та харчоконцентратної галузей  різної потужності та виконання науково-дослідної роботи в межах університету  за тематикою одного з наукових напрямів кафедри технології хлібопекарських і кондитерських виробів:

 • розробка інноваційних технологій різних груп харчових концентратів;
 • застосування нетрадиційної сировини і добавок з метою покращання хлібопекарських властивостей борошна, інтенсифікації технологічного процесу, надання виробам оздоровчої та профілактичної дії;
 • розробка інноваційних технологій кондитерських виробів спеціального, оздоровчого та дієтичного призначення;
 • наукове обґрунтування та розроблення технології макаронних виробів функціонального призначення.

Під час виконання магістерської роботи здобувачі вищої освіти вирішують актуальні проблеми галузі з використанням сучасних методик досліджень,  набувають навичок проведення досліджень різної складаності. За результатами дослідження передбачено  публікування статей у наукових фахових журналах. Здобувачі вищої освіти виступають на міжнародних та всеукраїнських конференціях, представляють нові розробки у галузевих конкурсах (Sweets&BakeryUkraine, Хліб/КондитерЕкспо), представляють свої роботи на Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт, на яких посідають призові місця.

Майбутні фахівці можуть працювати:

 • на підприємствах харчової промисловості;
 • у науково-дослідних інститутах;
 • у закладах вищої освіти;
 • в органах державного управління та громадських організаціях, що здійснюють контроль за якістю та безпекою продукції;
 • в органах санітарно-епідеміологічного та екологічного контролю;
 • в центрах стандартизації, метрології та сертифікації продукції.

на посадах:

 • директор підприємства;
 • головний інженер;
 • завідувач лабораторії;
 • завідувач виробництва;
 • інспектор з контролю якості продукції;
 • спеціаліст з управління якості та безпечності харчових продуктів та виробництв;
 • менеджер з продажу обладнання та сировинних інгредієнтів, добавок для галузі.

Значна увага на кафедрі приділяється розвитку наукових здібностей магістрантів, кращі з яких продовжують навчання в аспірантурі.

Нові технології та розробки виконані здобувачами вищої освіти під керівництвом наших науковців знаходять ефективне застосування та впровадження на підприємствах галузі, а навички здобуті під час навчання стають запорукою успіху майбутнього кар’єрного росту.

Остання зміна: 17 липня 2022