Н У Х Т

Технології рослинних олій, жирових та косметичних продуктів

Підготовка фахівців
другого (магістерського) рівня вищої освіти
у галузі знань
18 «Виробництво та технології»
за спеціальністю 181 «Харчові технології»
та освітньо-професійною програмою
«Технології рослинних олій, жирових та косметичних продуктів»
Technologies of Vegetable Oils, Fat and Cosmetic Products

Актуальність підготовки здобувачів за освітньою програмою «Технології рослинних олій, жирових та косметичних продуктів» обумовлюється тим, що  Україна є світовим лідером із виробництва соняшникової олії та шроту. Олійно-жирова галузь займає одне з провідних місць у формуванні внутрішнього ринку продовольства України та в структурі її валютних надходжень, а також є однією з найбільш інвестиційно привабливих галузей української економіки і відноситься до бюджетоутворюючого сектору. Олійно-жирова галузь України протягом останніх років демонструє найвищі темпи виробництва продукції порівняно з іншими галузями  харчової промисловості.

Основними виробниками соняшникової олії в Україні є Миколаївський олійно-екстракційний завод,  компанія, "Оптімусагротрейд" (Запоріжжя), Вінницький олійно-жировий комбінат, Каховський ОЕЗ, "Українська Чорноморська Індустрія", Бандурський ОЕЗ, АДМ Іллічівськ, "Олсідс Блек Сі-ОЕЗ", Полтавський ОЕЗ, Придніпровський ОЕЗ (м. Кропивницький), Дніпропетровський ОЕЗ, Пологівський ОЕЗ, Кропивницький ОЕЗ та багато інших.

Дотичною до олійно-жирової галузі є також косметична галузь, сировиною для виробництва її продукції є рослинні олії та інгредієнти, одержані із рослинних олій. Виробництво косметики в Україні останнім часом розвивається прискореними темпами. Все більше українських виробників косметики постачають свою продукцію на європейський ринок та інші міжнародні ринки. Найбільшими виробниками косметики в Україні є: компанії "Біокон", ПП "Фармацевтична фабрика НВО ЕЛЬФА", "Астракосметик", парфумерно-косметична фабрика "Ароза" та багато інших.

Освітняпрограма орієнтована на підготовку фахівців, які  мають володіти:комплексом організаційно-технологічних,  дослідницько-інноваційних та маркетингових технологій, методів, методик для підвищення ефективності  функціонування і  стратегічного розвитку підприємств олійно-жирової та косметичної галузей.

Основним фокусом освітньо-професійної програми є підготовка освітньо-професійних кадрів, які вміють:

 • застосовувати і використовувати сучасне лабораторне і технологічне обладнання,  комп’ютерну техніку та інформаційні технології,
 • виконувати проєктні і науково-дослідні роботи, пов'язані з дослідженням технологічних процесів, створенням нових та удосконаленням існуючих олійно-жирових та косметичних продуктів.

Освітня програма спрямована на підготовку магістра, який володітиме фундаментальними та професійно-орієнтованими знаннями з олійно-жирової та косметичної галузей та передбачає поглиблену теоретичну та практичну підготовку для проведення проектно-технологічних, виробничо-технологічних, науково-дослідних робіт з розроблення та впровадження технічних і технологічних інновацій та виконання і захисту кваліфікаційної роботи з використанням новітніх досягнень науки та виробництва, сучасних інформаційних та комп’ютерних засобів.

Результати досліджень магістранти представляють на наукових конференціях, науково-практичних семінарах, публікують у наукових виданнях України і за кордоном, представляють свої роботи у галузевих Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт. Вагомі наукові розробки захищають патентами України на винахід та корисну модель.

Закріплення теоретичної підготовки і практичних навичок магістранти набувають під час проходження практики на сучасних підприємствах олійно-жирової та косметичної галузей:

 • олійно-екстракційних заводах;
 • олійно-жирових комбінатах;
 • олійно-пресових заводах;
 • маргаринових заводах;
 • майонезних заводах;
 • підприємствах із виробництва кондитерських жирів;
 • миловарних заводах;
 • підприємствах із виробництва косметики;
 • зернових елеваторах;
 • та інших підприємствах харчової галузі.

Випускники освітньої програми  можуть працювати:

 • на підприємствах харчової промисловості;
 • у науково-дослідних інститутах;
 • у вищих навчальних закладах;
 • в органах державного управління та громадських організаціях, що здійснюють контроль за якістю та безпекою продукції;
 • в органах екологічного контролю;
 • в центрах стандартизації, метрології та сертифікації продукції.

на посадах:

 • директор підприємства;
 • головний інженер;
 • завідувач лабораторії;
 • завідувач виробництва;
 • інспектор з контролю якості продукції;
 • спеціаліст з управління якістю та безпекою харчових продуктів та виробництв;
 • менеджер з продажу обладнання та сировинних інгредієнтів, добавок для галузі.

Якщо Ви хочете кар'єрного зростання, працювати на передових підприємствах харчової та косметичної галузі України та за кордоном, вступайте навчатись на освітньо-професійну програму «Технології рослинних олій, жирових та косметичних продуктів»!

 

Остання зміна: 12 липня 2022