Н У Х Т

Хімічні технології харчових добавок та косметичних засобів

Підготовка фахівців
другого (магістерського) рівня вищої освіти
у галузі знань
16 «Хімічна та біоінженерія»
за спеціальністю 161 «Хімічні технології та інженерія»
та освітньо-професійною програмою
«Хімічні технології харчових добавок та косметичних засобів»

Освітня програма «Хімічні технології харчових добавок та косметичних засобів» орієнтована на підготовку фахівців, які мають володіти: сучасними методами та засобами для аналізу, синтезу, проектування, модернізації підприємств по виробництву харчових добавок та косметичних засобів.

Основний фокус освітньої програми спрямований на підготовку освітньо-професійних кадрів, які застосовують і використовують сучасне лабораторне і технологічне обладнання, комп’ютерну техніку та інформаційні технології, а також, виконують проектні і науково-дослідні роботи, пов'язані з дослідженням хіміко-технологічних процесів, впровадженням нових та удосконаленням існуючих технологій харчових добавок та косметичних засобів.

Мета освітньої програми «Хімічні технології харчових добавок та косметичних засобів» – підготовка висококваліфікованих фахівців, здатних до комплексного виконання наукових досліджень, проектно-технологічних розрахунків та здійснення виробничо-технологічної діяльності, яка пов’язана з хімічними технологіями та інженерією, функціонуванням підприємств хімічної, фармацевтичної, косметичної та харчової промисловості.

Випускники освітньої програми «Хімічні технології харчових добавок та косметичних засобів» набувають навичок:

  • розробки наукових принципів створення харчових добавок та косметичних засобів функціональної дії;
  • вміють формувати інноваційні підходи у створенні нових видів продуктів;
  • розробляти методи створення та модифікації нових функціональних матеріалів і технологій, застосувати їх у професійній сфері;
  • досконало володіють основами сучасних методів дослідження та аналізу.

Вони володіють сучасними підходами розроблення та хімічного моделювання нових видів харчових добавок та косметичних продуктів із урахуванням сучасних здобутків науки і техніки, зокрема нанотехнологій.

  

Освітня програма магістра передбачає поглиблену практичну підготовку для проведення науково-дослідних, проектно- технологічних, виробничо-технологічних робіт з розробленням та    впровадженням технічних і технологічних інновацій.

Ступінь магістра дає можливість працювати на хімічних, фармацевтичних, косметичних та харчових підприємствах різних форм власності, у навчальних закладах, наукових та конструкторських організаціях, на підприємствах; у лабораторіях, що сертифікують харчові та косметичні продукти, контролюють їх якість. Випускники магістратури можуть продовжувати наукову діяльність в аспірантурі та наукових секторах виробництв.


Магістри з хімічних технологій харчових добавок та косметичних продуктів можуть виконувати організаційно-керівну, виробничо-технологічну, науково-дослідницьку, торговельно-комерційну діяльність на підприємствах хімічної, косметичної галузі, харчової, фармацевтичної та переробної промисловості. Це майбутні керівні кадри науково-дослідних інститутів, лабораторій з контролю виробництва, головні експерти з якості сировини та готових продуктів, завідувачі науково-дослідних лабораторій, викладачі університетів та інших навчальних закладів, головні наукові співробітники центрів інтелектуальної власності, наукові співробітники-консультанти у сфері харчових виробництв, фахівці аналітичного контролю у науково-дослідних інститутах та центрах оцінки якості.


Магістри з хімічних технологій харчових добавок та косметичних засобів мають широкі можливості для працевлаштування. Зокрема, випускники програми успішно працевлаштовуються у престижних компаніях, фірмах та державних установах, на провідних підприємствах хімічної, харчової, парфумерно-косметичної та фармацевтичної галузі, як в Україні, так і за кордоном, серед них начальники виробництва, головні технологи, завідувачі лабораторій та ведучі спеціалісти.

Працевлаштовані випускники програми «Хімічні технології харчових добавок та косметичних засобів» у 2019 році – 100%; 2020 – 70% ; 2021 – 80%; 2022– 89%.

Остання зміна: 25 липня 2022