Н У Х Т

Технологічна експертиза та безпека харчової продукції

Підготовка фахівців
другого (магістерського) рівня вищої освіти
у галузі знань
1
8 «Виробництво та технології»
за спеціальністю 1
81 «Харчові технології»
та освітньо-професійною програмою

«Технологічна експертиза та безпека харчової продукції»

Забезпечення безпечності та якості харчової продукції і продовольчої сировини є ключовою складовою захисту здоров’я споживачів та одним із головних векторів розвитку України.

Протягом останніх років відбулися стрімкі та вагомі зміни в національній законодавчій системі організації та контролю за якістю та безпечністю харчових продуктів, еквівалентній вимогам Європейського Союзу, яка базується на важливому принципі «від лану до столу». Реалізація цього принципу передбачає забезпечення кожним учасником ланцюгу виробництва необхідних умов, які дозволять отримати якісні, а головне безпечні харчові продукти.

Саме Національний університет харчових технологій є провідним університет України з підготовки висококваліфікованих, затребуваних на ринку праці фахівців у сфері харчових технологій, зокрема за освітньою програмою «Технологічна експертиза та безпека харчової продукції»

Детальна інформація щодо навчання за даною освітньою програмою в НУХТ, а також особливості підготовки здобувачів висвітлено у презентації.

Із нетерпінням чекаємо на зустріч з майбутніми студентами!

Все буде Україна!

Остання зміна: 01 серпня 2022