Н У Х Т

Хімічна технологія

Підготовка фахівців
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
у галузі знань
16 «Хімічна та біоінженерія»
за спеціальністю 161 «Хімічні технології та інженерія»
та освітньо-професійною програмою

«Хімічна технологія»

Чому слід  обрати освітньо-професійну програму «Хімічна технологія» за  спеціальністю 161 Хімічні технології та інженерія денної та заочно-дистанційної форми навчання в нашому університеті?

 • Вступ на акредитовану освітню програму
 • Навчання проводять висококваліфіковані науково-педагогічні працівники
 • Матеріально-технічне забезпечення дозволяє якісно проводити процес
 • Гармонійне поєднання теоретичного і практичного навчання здобувачів
 • Працевлаштування в стратегічно важливих галузях, які посідають перші місця в експорті країни
 • Можливість розвитку наукових, творчих та креативних здібностей, прокачування основних навиків

Головною ціллю освітньої програми «Хімічна технологія» є підготовка висококваліфікованих фахівців; вмілих організаторів виробництва;  особистостей з високим загальноосвітнім та культурним рівнем; громадян з активною життєвою позицією, патріотів України.

Здобувачі освітнього ступеня бакалавра навчаються за акредитованою освітньою програмою «Хімічна технологія», яка була акредитована першою в університеті у 2020 році за новими вимогами Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти і підтвердила свою відповідність критеріям якості.

Освітній процес реалізує високопрофесійний професорсько-викладацький склад, який володіє інноваційними формами та методами навчання та викладання. Особлива увага приділяється формуванню професійних навичок hardskills та соціальних навичок softskills (робота в команді, здатність адаптуватись до сьогодення, саморозвиток, тайм-менеджмент, вміння презентувати).  

Професійна діяльність випускників кафедри охоплює хімічну, харчову, парфумерно-косметичну та фармацевтичну галузі. Широкий багатовекторний спектр працевлаштування дозволяє нашим хімікам-технологам успішно працевлаштовуватись в сучасних конкурентних умовах на ринку праці.

На кафедрі функціонує п'ять спеціалізованих навчальних лабораторій та дві науково-дослідні лабораторії, обладнані сучасними приладами та установками, створено комп’ютерний клас із спеціалізованим програмних забезпеченням.

Велику увагу кафедра приділяє роботі студентського наукового товариства. Щорічно в роботі товариства при кафедрі беруть участь студенти, які проводять свої наукові дослідження під керівництвом викладачів кафедри та доповідають одержані результати на щорічних наукових конференціях. Результати науково-дослідної роботи студентів є складовою частиною їх кваліфікаційних робіт та публікуються у фахових виданнях. На кафедрі функціонує сертифікатна освітня професійна програма «Косметологія».

Викладачі та студенти, що реалізують освітній процес за освітньою програмою, є активними учасниками багатьох міжнародних та національних конференцій, професійних форумів, фахових зустрічей зі стейкхолдерами.

Наші студенти неодноразово ставали переможцями Всеукраїнських конкурсів науково-дослідних робіт студентів зі спеціальності 161 Хімічні технології та інженерія та Всеукраїнських студентських олімпіад з «Хімії» та «Хімічної технології та інженерії», а також переможцями конкурсів бізнес-проектів.

Навчання студентів проводиться у гармонійному поєднанні теоретичної підготовки зі здобуттям практичних знань та навичок на передових підприємствах хімічної, харчової, парфумерно-косметичної та фармацевтичної галузі.

Фахівці хіміки-технологи знають і вміють:

 •  вміють отримувати та застосовувати харчові добавки без шкідливих наслідків для людини,
 •  володіють знаннями стосовно широкого спектру хімічних інгредієнтів синтетичного та природного походження,
 •  контролювати відповідні технологічні процеси, володіють знаннями з технологій виробництва косметичних продуктів,
 • орієнтуються в широкому спектрі косметичних інгредієнтів,
 • знають та вміють застосовувати на практиці сучасні методи аналізу харчових добавок та компонентів косметичних засобів у готовій продукції.

Випускники нашого університету, які завершили навчання за освітнім ступенем бакалавра зі спеціальності 161 Хімічні технології та інженерія можуть продовжити навчання за освітніми програмами «Хімічні технології харчових добавок та косметичних засобів» підготовки магістра за спеціальністю 161 Хімічні технології та інженерія у нашому університеті.

Випускники нашої освітньої програми – наша гордість! Вони працюють у престижних компаніях, фірмах та державних установах, на провідних підприємствах хімічної, харчової, парфумерно-косметичної та фармацевтичної галузі Україні та міжнародних компаній, вони успішні та високопрофесійні. (Корпорація «Артеріум», фармацевтична фірма «Дарниця», «Фармак», «ФармаСтар», «АстраКосметик»).

Остання зміна: 25 липня 2022