Н У Х Т

Електротехніка та інформаційні технології

Підготовка фахівців
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
у галузі знань
14 «Електрична інженерія»
за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»
та освітньо-професійною програмою

«Електротехніка та інформаційні технології»

electrotex-1.jpg

Створення цієї освітньої програми обумовлено тим, що найбільш ефективна робота будь-яких сучасних електротехнічних систем досягається тільки під управлінням інформаційних систем та технологій. Електротехніка як інженерна галузь пов’язана з використанням електроенергії у виробничих процесах, комунальній сфері та побуті. Інформаційні технології та автоматизація в галузі електротехніки включають проектування систем управління потоками енергії та інформації; використання комп'ютерів, комп'ютерних мереж, систем зв'язку та технологій для передавання, обробки, зберігання, відображення інформації та розробку відповідного програмного забезпечення.

Мета освітньої програми «Електротехніка та інформаційні технології» полягає у підготовці висококваліфікованих і конкурентоспроможних на міжнародному ринку праці фахівців для наукових, освітніх і виробничих установ держави, в тому числі харчової галузі, здатних розв’язувати спеціалізовані задачі та практичні проблеми електроенергетики, електротехніки та електромеханіки, що передбачає застосування фундаментальних та інженерних наук, інформаційних технологій і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

Детальний опис програми знаходиться за посиланням.

Яка структура та зміст навчання?

electrotex-3.jpg

Програма базується на обов’язкових дисциплінах з інформаційних та комунікаційних технологій, електротехніки, електроенергетики, автоматизації. Вони можуть бути доповнені вибірковими компонентами, наприклад, в електромеханіці, енерговикористанні або комп'ютерній техніці. Це дає здобувачам широкий спектр інструментів, які дозволяють їм справлятися з постійно мінливими вимогами до інженерів-електриків.

Навчальні плани максимально наближені до європейських, що відкриває можливість участі в міжнародних програмах обміну студентами (Erasmus+ тощо) та подальшої участі в магістерських програмах «2 Дипломи» з отриманням національного диплому та диплому європейського ЗВО-партнера.

У першому і другому семестрах вивчаються основи інформаційних технологій, електротехніки, математики, фізики. У 3-му, 4-му, 5-му та 6-му семестрах здобувачі вивчають профільні та поглиблені дисципліни підготовки з електротехніки, автоматики, комп’ютерних систем автоматизованого проектування, інформаційних та комунікаційних технологій. У 7-му та 8-му семестрах вибіркові модулі зосереджуються на індивідуальних інтересах та здібностях здобувачів. Передбачається проходження виробничої та переддипломної практики в провідних корпораціях та підприємствах енергетичної сфери, де можна поглибити професійні та комунікаційні навички. Тематики дипломного проекту пов’язані з реалізацією проектних рішень в сфері електротехніки та інформаційних технологій.

Центральний аспект програми ступеня - це міждисциплінарна інтеграція таких дисциплін: електротехніка, програмування, побудова та використання інформаційних систем, автоматика, промислові інформаційні мережі. Крім того, ступінь бакалавра в галузі електротехніки та інформаційних технологій надає соціальні навички та доповнює технічні та методологічні знання початковим досвідом роботи в інженерній практиці.

Які компетентності я набуваю?

electrotex-2.jpgЯк випускник, ви однаково кваліфіковані для початку кар'єри, а також для отримання подальшої вищої освіти. Випускники здатні самостійно чи в команді вирішувати складні професійні завдання. Крім того, освоєння наукових та інженерних основ професії дозволяє фахово використовувати їх для практичного вирішення проблем. Компетентності, отримані в навчанні на цій освітній програмі, дозволяють розробляти та експлуатувати електротехнічні пристрої та системи, оснащені автоматикою, інтегровані в інформаційно-керуючу систему підприємства.

Також ця освітня програма дає ґрунтовні знання в області інформаційних технологій, що дає можливість працювати в сфері розробки інформаційних комп'ютерних систем різного призначення, включаючи як апаратне, так і програмне забезпечення. Крім того, випускники розуміють етичні, екологічні, комерційні та промислові наслідки своєї діяльності.

Які професійні можливості я маю?

electrotex-4.jpgНаші випускники проходять практику, а потім працюють на підприємствах (ПрАТ «ДТЕК Київські електромережі», КП «Київський метрополітен», ПрАТ «Оболонь», ПрАТ "ІНДАР", SEA Electrotechnique LLC, ТОВ «РЕНДЖИ Девелопмент»), в науково-дослідних установах (Інститут електродинаміки НАН України), енерговідділах профільних науково-дослідних інститутів («Укрдіпрохарчопром», ВАТ «Цукроавтомат»), проектних організаціях («Київпроект», «Укрдіпром'ясомолпром»), представництвах провідних і світових компаній у галузі електротехніки та автоматизації (Danfoss, Eaton, Mitsubishi, АВВ) та багатьох інших.

 

Остання зміна: 14 липня 2022