Н У Х Т

Менеджмент

Підготовка фахівців
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
у галузі знань
07 «Управління та адміністрування»
за спеціальністю 073 «Менеджмент»
та освітньо-професійною програмою

«Менеджмент»

Вивчення дисциплін економічного та управлінського спрямування дає можливість майбутнім фахівцям з менеджменту оволодіти сучасними знаннями та сформувати навички обґрунтування та прийняття управлінських рішень в умовах, наближених до реальних виробничих та управлінських ситуацій.

Підготовка фахівців здійснюється для залучення в наступних видах економічної діяльності:

 • харчовій, переробній промисловості та інших галузях;
 • фінансових та страхових установах;
 • готельній та ресторанній сфері;
 • рекламних компаніях;
 • органах місцевого самоврядування.

Бакалаври спеціальності «Менеджмент» можуть обіймати такі посади:

 • Керівники виробничих та інших основних підрозділів;
 • Керівники функціональних підрозділів;
 • Керівники проектів та програм;
 • Керівники малих підприємств без апарату управління;
 • Менеджери підприємств, установ, організацій та їх підрозділів:
 • Менеджери з питань комерційної діяльності та управління;
 • Технічні фахівці в галузі управління;
 • Помічники керівників.

Здобувачі освітнього ступеня «Бакалавр» за спеціальністю 073 «Менеджмент» ОПП «Менеджмент» навчаються за планами європейського зразка. Викладання дисциплін передбачає застосування сучасних прикладних програмних продуктів.

Протягом всього терміну навчання в університеті вивчають іноземну мову. Для бажаючих створюються англомовні групи по вивченню обов’язкових дисциплін, що сприяє залученню здобувачів до іноземних проектів навчання та міжнародного обміну.

Особлива увага приділяється участі представників кафедри в міжнародних науково-освітніх проектах. Це дає можливість проходити стажування і навчання за міжнародними програмами. Університетом укладено угоди про міжнародну академічну мобільність з такими університетами:

в рамках програми Еразмус+:

 • Щецинський університет (Польща),
 • Університет економіки міста Вроцлав (Польща),
 • Університет Рея Хуана Карлоса (Іспанія),
 • Університет західної Аттики (Греція)

в рамках угод про співпрацю, що передбачають навчання студентів:

 • Щецинський університет (Польща),
 • Університет економіки міста Вроцлав (Польща),
 • Університет Рея Хуана Карлоса (Іспанія),
 • Університет західної Аттики (Греція)

Після завершення навчання за освітнім рівнем «бакалавр» за спеціальністю 073 «Менеджмент» випускники отримують необхідні навички, знання та вміння для роботи в обраній сфері.

Випускники освітнього рівня «бакалавр» мають можливість продовжити навчання за освітнім рівнем «магістр».

Налагоджена дієва співпраця кафедри економіки праці та менеджменту з підприємствами України та науковими установами, які є базами практик для здобувачів, стажування для викладачів, проведення науково-практичних досліджень, сприяє забезпеченню працевлаштування випускників кафедри, зокрема ПрАТ «Оболонь», ТДВ «Яготинський маслозавод», Філія ТДВ «Яготинський маслозавод» «Яготинське для дітей», ТОВ «Житомирський м’ясокомбінат», ПрАТ «Карлсберг Україна», ТОВ «Пирятинський сирзавод», ПрАТ «Фірма «Полтавпиво», ПрАТ «Білоцерківський консервний завод», ТОВ «Кондитерська фабрика «Меркурій», ПрАТ «Вінницький олійножировий комбінат», ПрАТ «Лантманнен Акса», ТОВ «ДОМІНОС ПІЦЦА ЮКРЕЙН», ПП «Білоцерківська агропромислова група», ТОВ «Villa Milk», ПАТ «Линовицький цукрокомбінат «Красний», ТОВ «ТЕРРАФУД», ТОВ «Аграна Фрут Україна», ТОВ «Орімі Україна» та інші.

Остання зміна: 15 липня 2022