Н У Х Т

Туризмознавство

Підготовка фахівців
другого (магістерського) рівня вищої освіти
у галузі знань
24 «Сфера обслуговування»
за спеціальністю 242 «Туризм»
та освітньо-професійною програмою
«Туризмознавство»


Розвиток туризму в умовах нової реальності нерозривно пов’язаний з утвердженням здорового способу життя, миру і добросусідських відносин між народами, розвитком культури і освіти. Туристичні подорожі асоціюються з приємним відпочинком, новими враженнями і знайомствами, позитивними емоціями, сприяють самореалізації і духовному розвитку, а сама сфера гостинності необхідна для відновлення сил та продуктивності людини.

Туризм об’єднує понад 40 галузей та понад 100 видів економічної діяльності з метою формування комплексу послуг для відпочинку, невід’ємною складовою якого є послуги харчування як базові у складі туристичної пропозиції у відповідності до міжнародних стандартів якості. Досвід показує, що інтерес туристів до певних послуг туристичного продукту формує нові туристичні тренди, а з часом і визначає нові види туризму, зокрема, для України перспективними є гастрономічний та еногастрономічний туризм в регіональному розрізі. З огляду на перспективність розвитку туризму Національний університет харчових технологій здійснює підготовку фахівців освітнього ступеня «магістр» за спеціальністю 242 Туризм, освітньо-професійна програма «Туризмознавство». Крім того, діючою є програма отримання подвійного магістерського диплому: національного – за спеціальністю «Туризмознавство» та європейського – за спеціальністю «Міжнародне управління» у Вищій Школі Менеджменту Охорони Праці в Катовіцах (Польща).

Магістерська підготовка за освітньо-професійною програмою «Туризмознавство» передбачає проведення наукових досліджень з метою вивчення туристичного ринку України, його дестинацій, діяльності суб’єктів туристичного бізнесу, напрямів і особливостей розвитку туризму за видами, зокрема, гастрономічного, еногастрономічного (винного), подієвого, пізнавального, медичного, ділового туризму для збільшення внутрішнього та в’їзного туристичних потоків.

Об’єктом діяльності випускників є організація розроблення та реалізації туристичного продукту, туристичних послуг, екскурсійного обслуговування; планування та організація діяльності туристичного підприємства; управління і розвиток туристичної дестинації; впровадження інноваційних спеціалізованих туристичних продуктів, їхня інформаційна та маркетингова підтримка; управління якістю і конкурентоспроможністю туристичних підприємств та дестинації на засадах корпоративної соціальної відповідальності; організація роботи глобальних дистриб’юторських систем в туризмі; геопросторове планування в туризмі та рекреації.

Закріплення отриманих знань, навичок та їх практичного застосування передбачено під час проходження практики у провідних туристичних підприємствах м. Києва.

Підготовку магістрів завершує виконання та захист кваліфікаційної роботи, яка присвячена дослідженню туристичної дестинації або вивченню діяльності туристичного підприємства з оцінкою майбутніх тенденцій і напрямів розвитку, враховуючи впровадження інновацій.

Випускники за спеціальністю 242 Туризм освітньо-професійної програми «Туризмознавство» можуть займати посади: керівник туристичного підприємства, менеджер туристичної фірми, фахівець з адміністрування, професіонал з продажу, маркетингу та зв’язків з громадськістю, екскурсовод, ексурсознавець, туризмознавець, фахівець з туристичного обслуговування, фахівець з рекреації, фахівець із санаторно-курортної справи, фахівець з розвитку винного та міжнародного туризму, фахівець з організації анімаційної діяльності, організатор транспортних подорожей.

Магістри з туризму – професіонали, які користуються постійним попитом на ринку праці, мають можливість отримувати високу заробітну плату та здатні швидко адаптуватися до постійно зростаючих вимог споживачів.

Остання зміна: 14 липня 2022