Н У Х Т

Готельна і ресторанна справа

Підготовка фахівців
другого (магістерського) рівня вищої освіти
у галузі знань
24 «Сфера обслуговування»
за спеціальністю 241 «Готельно-ресторанна справа»
та освітньо-професійною програмою

«Готельна і ресторанна справа»

Метою освітньо-професійної програми «Готельна і ресторанна справа» є підготовка соціально-мобільних, висококваліфікованих, конкурентоспроможних  і стійких до вимог національного та міжнародного ринків праці фахівців, які володіють глибокими знаннями з сервісної, організаційно-управлінської, виробничо-технологічної діяльності суб’єктів готельного та ресторанного бізнесу.

Магістри з готельно-ресторанної справи здатні розв’язувати складні практичні завдання інноваційного та дослідницького характеру, забезпечивши своїм професіоналізмом високу якість обслуговування в готельно-ресторанній сфері.

У професійній підготовці магістрів університет ставить за мету забезпечити якісно новий рівень підготовки на основі компетентного підходу; підготувати фахівців новітньої формації, здатних задовольнити потреби вітчизняного та іноземного споживача.

Під час навчання здобувачі вивчають інформаційні системи управління та інновації в готельному та ресторанному бізнесі, стратегії розвитку підприємств та корпоративну соціальну відповідальність у сфері гостинності, сучасні принципи готельно-ресторанного бізнесу; прогресивні форми організації виробництва та обслуговування.

Велика увага приділена питанням управління готельним бізнесом та  HR-менеджменту у сфері гостинності. Здобувачі мають змогу поглиблювати практичні навички комунікації іноземною мовою.

Випусковою для спеціальності «Готельно-ресторанна справа» є кафедра готельно-ресторанної справи, яка орієнтується на новітні методики навчання, розширює зв’язки зі стейкхолдерами готельного і ресторанного бізнесу, створюючи умови для професійного, творчого та особистісного зростання здобувачів магістерського рівня вищої освіти.

Партнерами освітньо-професійної програми «Готельна і ресторанна справа» є провідні вітчизняні та міжнародні підприємства готельного і ресторанного господарства. Навчальний процес забезпечує висококваліфікований науково-педагогічний колектив кафедри, 90 % якого мають наукові ступені та вчені звання.

Здобувачі вищої освіти проходять практику та мають реальну можливість працевлаштуватися у найсучасніші підприємства готельно-ресторанного господарства, зокрема у м. Києві: «Hilton Kyiv», «InterContinental Kyiv», «Radisson Blu Hotel», «Fairmont Grand Hotel Kyiv», «Хаятт Рідженсі Київ», «Premier Palace Hotel», «Reikartz Hotel Group», «President Hotel», «Alfavito», заклади ресторанного господарства мереж «La Famiglia», «TARANTINO family», «Gastro family» Дмитра Борисова та інших.

Університет організовує міжнародну практику та стажування здобувачів освіти у кращих готельно-ресторанних комплексах.

Для стимулювання пізнавальної діяльності здобувачів проводяться лекторіуми, практикуми, тренінги, воркшопи, майстер-класи від кращих готельєрів, рестораторів, бренд-шефів з кулінарного і кондитерського мистецтва, інноваційних готельних і ресторанних технологій.

Здобувачі вищої освіти беруть участь у міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференціях, конкурсах студентських наукових робіт і олімпіадах, виставках, майстер-класах, наукових форумах, присвячених розвитку індустрії гостинності з публікацією наукових праць.

Здобувачі магістерського рівня вищої освіти мають можливість брати участь у європейській програмі «Подвійного диплому» з отриманням диплому магістра закладу вищої освіти Польщі, а також під час навчання стати учасником програм Європейського Союзу, зокрема «Ерасмус+».

Об’єктом діяльності випускників є розроблення та управління проектами розвитку суб’єктів готельного і ресторанного бізнесу з урахуванням інформаційного, матеріального, фінансового, кадрового забезпечення та застосуванням принципів соціальної відповідальності; проектування нових та реконструювання діючих закладів готельно-ресторанного господарства, а також їх технічне переоснащення; забезпечення ефективної сервісної, комерційної, виробничої, маркетингової, економічної діяльності суб’єктів готельного та ресторанного бізнесу; управління якістю і конкурентоспроможністю послуг гостинності.

Після завершення навчання наші випускники займають посади:

– керівник (директор) готельного підприємства (готелю, готельно-ресторанного комплексу, пансіонату, спортивно-оздоровчого комплексу, санаторію, тощо);

– керівник (директор) закладу ресторанного господарства; топ-менеджер закладу готельно-ресторанного господарства;

– готельєр;

– ресторатор;

– керівник департаменту підприємства готельного господарства;

– спеціаліст із адміністративної роботи;

– спеціаліст зі стандартизації, сертифікації та якості готельних і ресторанних послуг;

– фахівець з гостинності, ресторанного обслуговування, спеціалізованого обслуговування, конференц-сервісу, організації дозвілля і санаторно-курортної справи; викладач закладу вищої освіти.

Випускники магістратури можуть продовжити навчання на третьому освітньо-науковому рівні освіти та набувати додаткові кваліфікації в системі освіти дорослих.

Магістри з готельно-ресторанної справи – цілеспрямовані, мотивовані професіонали, які здатні швидко адаптуватися до запитів національного та міжнародного ринків праці та постійно зростаючих вимог споживачів, зможуть реалізувати себе в престижній та високооплачуваній сфері.

Остання зміна: 17 липня 2022