Н У Х Т

Технології харчування

Підготовка фахівців
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
у галузі знань
18 «Виробництво та технології»
за спеціальністю 181 «Харчові технології»
та освітньо-професійною програмою

«Технології харчування»

Національний університет харчових технологій здійснює підготовку бакалаврів з харчових технологій за спеціальністю 181 Харчові технології галузі знань 18 Виробництво та технології за освітньо-професійною програмою «Технології харчування» на базі повної загальної середньої освіти; освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»; ступенів «молодший бакалавр», «фаховий молодший бакалавр».

Підготовка висококваліфікованих конкурентоспроможних фахівців для ресторанного бізнесу в університеті зумовлена світовими тенденціями розвитку ресторанних технологій та сфери гостинності.

Фахову підготовку фахівців за освітньо-професійною програмою «Технології харчування» здійснює професорсько-викладацький склад випускової кафедри технології ресторанної і аюрведичної продукції, представники якого мають багаторічний науково-педагогічний стаж та практичний досвід роботи на керівних посадах у закладах ресторанного господарства і підприємствах харчової промисловості. Викладачі кафедри регулярно підвищують рівень професійної майстерності.

Для якісної підготовки фахівців за освітньо-професійною програмою «Технології харчування» є науково-дослідну навчальну лабораторію із оцінювання якості сировини і готової продукції, технологічну лабораторію з технології продукції ресторанного господарства, лабораторію барної справи і роботи сомельє, комп’ютерний клас.

Практична підготовка здобувачів вищої освіти за освітньо-професійною програмою «Технології харчування» здійснюється у найкращих вітчизняних закладах ресторанного господарства, в більшості з яких на керівних посадах працюють наші випускники.

Здобувачі освіти мають можливості: проходити закордонну практику і стажування; здобути другу вищу освіту; поглиблено вивчати іноземні мови; брати участь у програмах студентських обмінів, брати участь у всеукраїнських, міжнародних науково-практичних конференціях, олімпіадах та форумах, наукових студентських гуртках, виставках, майстер-класах, лекторіях та вебінарах із провідними фахівцями ресторанного бізнесу, конкурсах кулінарної майстерності; співпрацювати та налагоджувати ділові контакти з потенційними роботодавцями, як в Україні, так і за кордоном.

За освітньо-професійною програмою «Технології харчування» здобувачі ґрунтовно опановують: методи удосконалення існуючих та розроблення нових технологій для закладів ресторанного господарства; новітні способи кулінарного оброблення харчових продуктів та інноваційні підходи до конструювання страв і напоїв; підвищення культури обслуговування та сервісу; наукове обґрунтування та складання харчових раціонів; організацію ефективного технологічного процесу на виробництві із забезпеченням безпечності та якості продукції і послуг; розроблення нормативної і технічної документації.

В умовах сьогодення особлива увага приділяється розробленню: спеціальних раціонів харчування для військовослужбовців; нових страв на основі харчових концентратів; інноваційних технологій функціональних харчових продуктів; нових повсякденних наборів сухих продуктів, адаптованих до норм харчування військовослужбовців.

Із введенням воєнного стану в Україні здобувачі освітньо-професійної програми та її випускники активно допомагають у волонтерських організаціях, зокрема «Смачна варта» (громадська спілка «Українська ресторанна асоціація»), «Кухонні війська» (мережа ресторанів «GastroFamily») з приготування гарячого харчування для військовослужбовців, працівників та пацієнтів лікарні «Охматдит» та ін.

Випускники освітньо-професійної програми «Технології харчування» можуть працювати на таких посадах: керівник закладу ресторанного господарства, ресторатор, завідувач виробництва або виробничого цеху закладу харчування, завідувач технологічної харчової лабораторії, головний технолог, технолог, менеджер закладу ресторанного господарства, спеціаліст зі створення і впровадження страв авторської кухні, консультант з якості та безпечності ресторанної продукції, фахівець із ресторанної справи, фахівець із організації дозвілля, фахівець із спеціального обслуговування, шеф-кухар, су-шеф, бренд-шеф, шеф-кондитер, шеф-бармен, шоколатьє, бариста.

Остання зміна: 14 липня 2022