Н У Х Т

Туризм

Підготовка фахівців
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
у галузі знань
24 «Сфера обслуговування»
за спеціальністю 242 «Туризм»
та освітньо-професійною програмою

«Туризм»

 

Туризм як глобальне соціально-економічне та політичне явище сучасного світу протягом останніх двох десятиліть позитивно впливав на розвиток міст, регіонів і країн. Сьогодні туристичний бізнес демонструє неймовірну спроможність пристосовуватися до динамічних змін середовища, незважаючи на епідеміологічні та геополітичні виклики сучасності. Розвиток туризму в умовах нової реальності нерозривно пов’язаний з утвердженням здорового способу життя, миру і добросусідських відносин між народами, розвитком культури і освіти.

Туристичні подорожі асоціюються з приємним відпочинком, новими враженнями і знайомствами, позитивними емоціями, сприяють самореалізації і духовному розвитку, а сама сфера гостинності необхідна для відновлення сил та продуктивності людини.

З огляду на перспективність та важливість розвитку туристичного та готельного бізнесу Національний університет харчових технологій з 2010 року розпочав підготовку бакалаврів зі спеціальності «Туризм».

Наявність у нашому університеті кваліфікованих професорсько-викладацьких кадрів та відповідної матеріально-технічної бази на рівні сучасних вимог для забезпечення успішної освітньої діяльності з підготовки фахівців освітньо-професійної програми «Туризм» спеціальності 242 Туризм освітнього ступеня «бакалавр» підтверджено у 2020 році сертифікатом про акредитацію Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

Основою програми підготовки майбутніх фахівців з туристичного обслуговування є фундаментальні, гуманітарні, загальноекономічні дисципліни. Велика увага приділена вивченню історико-культурної спадщини України та формуванню професійно-практичних компетенцій з менеджменту, маркетингу, цифрових технологій у туристичній діяльності. Вивчення цих дисциплін вимагає від майбутніх студентів міцних знань з шкільного курсу географії, історії України, всесвітньої історії та іноземної мови.

Наші здобувачі освіти мають можливість отримати навички роботи з технології та організації обслуговування в готелях і туристичних комплексах, організації екскурсійної діяльності, анімаційних послуг згідно вимог наскрізної програми під час практик (навчальної, технологічної, виробничої), безпосередньо працюючи в туристичних компаніях та готелях міста Києва.

Майбутні фахівці з туризму поглиблено вивчають дві іноземні мови, оскільки це не тільки засіб комунікації, але й важливий професійний інструмент. Крім того, для забезпечення академічної мобільності та участі у програмі подвійних дипломів провідних європейських університетів започатковано факультативне вивчення італійської мови.

У 2013-2014 навчальному році започатковано навчання бакалаврів за спеціальністю «Туризм» англійською мовою, що дає можливість студентам здобути освіту сучасного європейського рівня та отримати високооплачувану роботу як в Україні, так і за кордоном.

Об’єктом діяльності випускників є організація розробляння і реалізації туристичного продукту, туристичних послуг, екскурсійного обслуговування; організація діяльності туристичного підприємства; впровадження інноваційних спеціалізованих туристичних продуктів, їх інформаційна та маркетингова підтримка; управління якістю і конкурентоспроможністю туристичних послуг.

Випускники-бакалаври за спеціальністю 242 Туризм після завершення навчання займають посади: керівник підрозділу туристичного підприємства, менеджер туристичної фірми, екскурсовод, ексурсознавець, фахівець з туристичного обслуговування, фахівець з організації туризму (міжнародного, винного, гастрономічного, дозвіллєвого, спортивного, тощо), інструктор зі спортивного туризму, організатор транспортних подорожей.

Остання зміна: 14 липня 2022