Н У Х Т

Готельно-ресторанна справа

Підготовка фахівців
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
у галузі знань
24 «Сфера обслуговування»
за спеціальністю 241 «Готельно-ресторанна справа»
та освітньо-професійною програмою

«Готельно-ресторанна справа»

Готельно-ресторанний бізнес, будучи головною складовою сфери гостинності, є одним із перспективних напрямів розвитку національної економіки.

Висококваліфіковані фахівці сфери гостинності затребувані на ринку праці завжди, адже швидко адаптуються до будь яких викликів сучасності.

З перших днів війни суб’єкти готельно-ресторанного бізнесу в багатьох містах України є центрами з розміщення переселенців, організації харчування українських захисників і волонтерів; налагодили комунікацію з кулінарними та готельними асоціаціями інших країн щодо потужної міжнародної підтримки України та надання гуманітарної допомоги військовим і біженцям. Персонал на робочих місцях демонструє свій високий професіоналізм, створює затишну атмосферу та надихає споживачів послуг на світле майбутнє України.

Успішне відновлення галузі у післявоєнний час значною мірою визначатиметься якістю підготовки конкурентоспроможних на ринку праці фахівців, які, знаючи світові тренди та новації, здатні швидко їх інтегрувати у вітчизняну індустрію гостинності.

Підготовка фахівців з готельно-ресторанної справи в університеті здійснюється на бакалаврському та магістерському рівнях вищої освіти. Випускники коледжів можуть продовжити навчання в університеті за скороченим терміном.

Навчальний процес забезпечують висококваліфіковані науково-педагогічні працівники, які застосовують ефективні інноваційні технології та методи викладання, і фахівці-практики готельно-ресторанного бізнесу, що є запорукою професійного, творчого та особистісного розвитку здобувачів вищої освіти, формування необхідних компетентностей у майбутніх лідерів-новаторів індустрії гостинності.

Викладачі випускової кафедри відповідальні за фахову підготовку є членами професійних об’єднань (Асоціації індустрії гостинності України, Українська ресторанна асоціація, Асоціації кулінарів України), безперервно підвищують кваліфікацію і проходять стажування на підприємствах готельно-ресторанного бізнесу та у закордонних закладах вищої освіти.

Кафедра готельно-ресторанної справи постійно розширює зв’язки зі стейкхолдерами провідних вітчизняних та міжнародних підприємств готельного і ресторанного бізнесу, здатними забезпечити практичну спрямованість освіти.

Навчання проводиться у аудиторіях та інноваційно обладнаних лабораторіях (зокрема, лабораторії-ресторані, технологічних лабораторіях, лабораторії барної справи, науково-дослідній міні-броварні), комп'ютерних класах з сучасним програмним забезпеченням для управління готельно-ресторанним бізнесом. Крім того, заняття з фахових дисциплін часто проводяться в умовах реального бізнес-середовища кращих готелів та закладів ресторанного господарства м. Києва.

Професійна підготовка за бакалаврською програмою також здійснюється англійською мовою.

Здобувачі вищої освіти за даною освітньою програмою мають можливість сформувати індивідуальну освітню траєкторію завдяки різноманітній пропозиції вибіркових освітніх компонент (навчальних дисциплін).

Для стимулювання пізнавальної діяльності здобувачів освіти проводяться лекторії, майстер-класи, зустрічі для нетворкінгу і кар’єрного коучінгу від професіоналів-практиків, представників бізнесу, експертів і науковців, лідерів думок і наших успішних випускників.

Здобувачі вищої освіти беруть участь у: програмах академічної мобільності (студентських обмінів); міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференціях, конкурсах, олімпіадах, виставках, майстер-класах, наукових форумах, присвячених розвитку сфери HoReCa. Науковий потенціал здобувачів проходить становлення та розвиток  в роботі наукових гуртків над розв’язанням актуальних проблем із розроблення інноваційних технологій для підприємств готельного і ресторанного господарства.

Успішне навчання, плідну наукову роботу здобувачі вдало поєднують з активною участю у масштабних факультетських та університетських заходах. За вiдмiнне навчання і особливі успіхи наші здобувачі освіти відзначаються академічними Стипендіями Президента України, Верховної Ради України, Подяками Ректора та іншими нагородами.

Здобувачі освіти проходять практику та мають реальну можливість працевлаштуватися у найсучасніші підприємства готельно-ресторанного господарства, зокрема у м. Києві: «Hilton Kyiv», «President Hotel», «Hyatt Regency Kyiv», «Reikartz Hotel Group», «Fairmont Grand Hotel Kyiv», «InterContinental», «Holiday Inn Kiev», «Ramada Encore Kyiv», заклади ресторанного господарства мереж «La Famiglia», «Gastro family» Дмитра та Олени Борисових, інших міст України.

Здобувачі бакалаврського рівня вищої освіти мають можливість проходити практику та стажування за кордоном на базі сучасних підприємств готельного господарства, удосконалюючи професійні іншомовні компетентності, пізнаючи туристичні дестинації, атракції та культуру зарубіжних країн, спілкуючись з іноземними фахівцями-практиками.

Бакалаври з готельно-ресторанної справи займають посади:

– фахівець з готельного обслуговування;

– менеджер (управитель) в готелях та інших місцях тимчасового розміщення (готельно-ресторанні і санаторно-курортні комплекси, тощо);

– менеджер (управитель) в закладах ресторанного господарства (ресторанах, кафе, барах, їдальнях, тощо);

– менеджер (управитель) підприємства з приготування та постачання готових страв;

– організатор туристичної і готельної діяльності;

– фахівець із конференц-сервісу;

– фахівець з організації дозвілля;

– фахівець зі спеціалізованого обслуговування;

– помічник керівника готельного підприємства, закладів ресторанного господарства та помічники керівників функціональних чи виробничих підрозділів цих підприємств.

– помічник керівника функціонального чи виробничого підрозділу у закладах ресторанного господарства, готелях та інших місцях розміщення.

Крім того, бакалаври з готельно-ресторанної справи мають можливість продовження навчання за програмою другого (магістерського) рівня вищої освіти та набуття додаткових кваліфікацій в системі післядипломної освіти, підвищення кваліфікації.

Наші випускники – бакалаври з готельно-ресторанної справи, висококваліфіковані і конкурентоспроможні на національному та міжнародному ринках праці, амбітні фахівці з гостинності, здатні розв’язувати складні спеціалізовані задачі під час професійної діяльності у готельно-ресторанному бізнесі, стратегічно мислити і генерувати інноваційні ідеї для успішного функціонування індустрії гостинності.

Остання зміна: 17 липня 2022