Н У Х Т

Технології дієтичної та аюрведичної харчової продукції

Підготовка фахівців
другого (магістерського) рівня вищої освіти
у галузі знань
18 «Виробництво та технології»
за спеціальністю 181 «Харчові технології»
та освітньо-професійною програмою
«Технології дієтичної та аюрведичної харчової продукції»

 

Забезпечення населення здоровим харчуванням є сучасною стратегією ВООЗ, Євросоюзу та державною політикою України, спрямовано формує запит суспільства до раціоналізації, індивідуалізації та безпеки харчування.

В університеті вперше в Україні з 2016 року розпочато підготовку магістрів за освітньо-професійною програмою «Технології аюрведичних харчових продуктів» (спеціальність 181 Харчові технології), що у 2021 р. мотивовано була трансформована в освітньо-професійну програму «Технології дієтичної та аюрведичної харчової продукції».

Підготовку фахівців зі спеціальності 181 Харчові технології за освітньо-професійною програмою «Технології дієтичної та аюрведичної харчової продукції» здійснює кафедра технології ресторанної і аюрведичної продукції.

Метою освітньої програми є підготовка висококваліфікованих, конкурентоспроможних фахівців для забезпечення потреб держави у дієтичній, геродієтичній та аюрведичній харчовій продукції персоналізованого складу, спеціального харчування при аюрведичних клініках і центрах, з володінням навичками системної мотивації населення щодо здорового харчування та способу життя.

Цілі навчання ‒ формування у здобувачів вищої освіти здатності розв’язувати задачі з виробництва дієтичної та аюрведичної харчової продукції, що передбачає проведення досліджень з подальшим впровадженням інновацій у виробництво; забезпечення безпеки та якості виробленої продукції відповідно до чинного законодавства України, у контексті євроінтеграції та перспективного членства України в ЄС.

Освітня програма унікальна і орієнтована на підготовку компетентних фахівців з розроблення дієтичної та аюрведичної харчової продукції на основі принципів харчової комбінаторики із застосуванням інноваційних технологій і дослідницьких методик, знань з дієтології і положень Аюрведи для зменшення ризику захворювань, поліпшення якості та подовження тривалості життя населення; стратегічного розвитку закладу ресторанного господарства чи підприємства з виробництва харчової продукції.

Освітньо-професійна програмаоб'єднує сучасні знання з дієтології, нутриціології, сучасних концепцій харчування, модифікованих дієт у розрізі технологічних рішень виробництва дієтичної та аюрведичної харчової продукції з урахуванням імуномоделюючих, радіопротекторних, адаптогенних, антиоксидантних, загальнозміцнювальних властивостей харчових продуктів, що є важливим для споживачів в умовах сьогодення.

Фахівці з виробництва дієтичних та аюрведичних харчових продуктів зможуть:

- системно розробляти механізми індивідуалізації харчування на основі молекулярного складу продуктів і генетичних особливостей людини (доші за Аюрведою),

- керувати процесами перероблення сировини на готові продукти з дотриманням гігієнічних та дієтологічних вимог;

- якісно та безпечно виготовляти продукти персоналізованого харчування;

- мотивувати населення до споживання продуктів, спрямованих на попередження «захворювань цивілізації», зміцнення захисних сил організму, зниження ризику впливу токсичних сполук і несприятливих економічних чинників.

Навчання у магістратурі надає можливість створення власної освітньої траєкторії, оскільки не менше 25% навчальних дисциплін є вибірковими.

Студентоцентроване навчання проводиться у формі різних видів занять, консультацій з викладачами; вирішення ситуаційних завдань, кейсів з метою розвитку креативного мислення та вміння працювати у команді; майстер-класів, гостьових лекцій, тренінгів, ділових ігор з провідними фахівцями галузі; виконання курсових робіт та кваліфікаційної роботи.

Навчальний процес для здобувачів поєднується з практикою у закладах ресторанного господарства та аюрведичних центрах, а поєднання денної і дуальної форм навчання дозволяє отримати можливість працевлаштування за фахом вже піж час навчання у магістратурі.

Запровадження сучасних дистанційних технологій та індивідуальних графіків навчального процесу дозволяє забезпечити безперервність навчання у надзвичайних ситуаціях, зокрема в умовах воєнного стану.

Навчання за представленою програмою відкриває перспективи для цікавої та важливої роботи в розрізі світової парадигми здорового харчування з інноваційними ідеями, прогресивними концепціями персоналізованого харчування в ресторанних закладах та аюрведичних кафе, підприємствах з виробництва харчової продукції, а також є підґрунтям для здобуття освітньо-наукового ступеня доктора філософії.

Наші випускники можуть обіймати наступні посади в закладах ресторанного господарства або напідприємствах з виробництва харчової продукції:

– керівника;

– завідувача виробництва або виробничого цеху;

– головного технолога, технолога;

– завідувача технологічної лабораторії;

– спеціаліста зі створення і впровадження кулінарних страв та харчових продуктів персоналізованого харчування за приписами Аюрведи;

– спеціаліста з безпеки та якості дієтичної продукції, директора з якості та керівника групи НАССР.

– ресторатора; шеф-кухара; су-шефа; бренд-шефа; шеф-кондитера; шеф-бармена.

Успішний і талановитий технолог з виробництва дієтичних та аюрведичних харчових продуктів може бути ментором корекції харчового раціону, консультантом зі здорового старіння, організувати власний заклад здорового харчування при спортивних організаціях, фітнес-клубах, у закладах готельно-ресторанного бізнесу, установах курортно-санаторного відпочинку, аюрведичних клініках та аюрведичних центрах та закладах аюрведичної допомоги.

Магістри з харчових технологій – цілеспрямовані та вмотивовані професіонали високого рівня, здатні швидко адаптуватись до вимог динамічного ринку праці як в Україні, так і за її межами, які зможуть реалізувати себе в улюбленій, престижній та високооплачуваній сфері.

Остання зміна: 14 липня 2022