Н У Х Т

Самоврядування

Висоцький Олександ. Голова студради НУХТ
Голова студентської ради НУХТ
Висоцький Олександр
ННІ ХТ, група ОП-4-8
alexandrvysotskiy@i.ua

Цiкавим i змiстовним є життя студентiв унiверситету. Глибокi знання, набутi на лекцiях i практичних заняттях, дають їм можливiсть брати участь в наукових конференцiях, конкурсах та олiмпiадах i досягати вагомих результатiв.

Сьогоднi в унiверситетi активно розвивається студентське самоврядування. Студенти самостiйно вирiшують багато соцiальних питань. Їхнiми силами пiдтримується порядок i дисциплiна на територiї студмiстечка i здiйснюється управлiння гуртожитками. Щорiчно студентськi будiвельнi загони ремонтують гуртожитки i навчальнi корпуси, облаштовують територiю унiверситету.

Самоврядування – суттєва ознака демократичного, громадянського суспільства, що знаходить втілення у гарантованому державою праві і реальній спроможності громадян шляхом об’єднання своїх зусиль самостійно і відповідально вирішувати питання власної життєдіяльності у межах визначених повноважень і наявних ресурсів.

Студентське самоврядування в НУХТ є гарантованим державою правом студентів самостійно або через представницькі органи вирішувати питання, віднесені до їх повноважень. Це самостійна громадська діяльність студентів, метою якої є забезпечення виконання студентами своїх обов’язків, захист їх прав, створення належних умов для навчання, відпочинку, проживання у гуртожитках, залучення студентів до вирішення завдань, що стоять перед колективом університету, участь в управлінні ним, розкриття задатків і здібностей у молодих людей, формування у них навиків організаторської і виховної роботи в трудових колективах.

За вiдмiнне навчання i активну участь у громадському життi багато студентiв вiдзначенi iменними стипендiями, подяками ректора та iншими нагородами.

Голови студентської ради НУХТ:

 1. Ярош Наталія (2016-2018);
 2. Чикезов Віталій (2015-2016);
 3. Мирона Анна Сергіївна (2014-2015);
 4. Лескович Марія Олексіївна (2013-2014);
 5. Мартищенко Віталій Сергійович (2011-2013);
 6. Демченко Валерій Андрійович (2008-2011);
 7. Богатирьов Василь Сергійович (2006-2008);
 8. Ткачук Юрій Михайлович (2003-2006);
 9. Позняковський Сергій Володимирович (2002-2003);
 10. Бойко Володимир Олександрович (2000-2002);
 11. Бондар Ігор Петрович (1999-2000).
 • image

  Закржевський Максим

  заступник голови студентської ради університету

  ННІ ХТ, ОП-4-8
  maxzakrzhevsky@gmail.com

 • image

  Задніпряний Андрій

  перший заступник з навчально-виховної діяльності

  ННІ ТІ, ХМ-1-11М
  anriii@ukr.net

 • image

  Бакун Анастасія

  голова сектору благодійної діяльності університету

  ГРТБ, ХЧ-3-2
  bakunstarosta@gmail.com

 • image

  Медведюк Ірина

  голова рекламно-інформаційного сектору університету

  ННІ ХТ, ОП-3-7
  iramedvediuk@ukr.net

 • image

  Мехеда Артем

  голова спортивного сектору університету

  ННІ ХТ, ОП-3-7
  artem.meheda@ukr.net

 • image

  Шуліка Володимир

  голова студентської ради студмістечка

  ННІ ХТ, ХЕ-4-10
  vova.shulika.97@ukr.net

 • image

  Петренко Наталія

  голова студентської ради факультету біотехнології та екологічного контролю

  БТЕК, ФБ-1-2М
  ntlpetrenko@gmail.com

 • image

  Євстаф'єв Віталій

  голова студентської ради факультету готельно-ресторанного та туристичного бізнесу

  ГРТБ, ГС-1-3М
  vitaliyevstafev@hotmail.com

 • image

  Гаркавенко Марія

  голова студентської ради Навчально-наукового інституту харчових технологій

  ННІ ХТ, ТБ-3-8
  mariegarkavenko@gmail.com

 • image

  Фільченкова Яна

  голова студентської ради Навчально-наукового інституту економіки і управління

  ННІ ЕіУ, МА-3-4
  philchenkova@gmail.com

 • image

  Шемідько Дмитрій

  голова студентської ради Навчально-наукового інженерно-технічного інституту ім. акад. І.С.Гулого

  ННІ ТІ, ОХ-1-3М
  dimikash@gmail.com

 • image

  Яровий Сергій

  голова студентської ради факультету автоматизації і комп’ютерних систем

  АКС, АК-4-2
  bogatir658@gmail.com