Н У Х Т

Вчена рада

ПОЛОЖЕННЯ про вчену раду НУХТ ДИВИТИСЬ

ПОЛОЖЕННЯ про порядок обрання виборних представників з числа штатних працівників до складу Вченої ради Національного університету харчових технологій ДИВИТИСЬ

НАКАЗ про затвердження складу вченої ради ДИВИТИСЬ

П Л А Н
роботи Вченої ради НУХТ 
на 2018/2019 навчальний рік

Дати засідань Вченої ради
2018 рік 2019 рік
7 вересня 28 лютого
27 вересня 28 березня
25 жовтня 25 квітня
29 листопада 30 травня
27 грудня 27 червня

 

І засідання Вченої ради

Дата: 7 вересня 2018 року

  Питання, що плануються для обговорення Доповідач
1. Результати виконання у 2018 році плану прийому студентів на навчання до Університету. Відповідальний секретар приймальної комісії, доц. Серпученко В.Г.
2. Про акредитацію освітніх програм. Перший проректор, проф. Яровий В.Л.
3. Звіт докторантів НУХТ. Проректор з наукової роботи, проф. Шевченко О.Ю.
4. Про атестацію наукових стипендіатів та подання претендентів на здобуття стипендії Кабінету Міністрів України для молодих вчених. Голова Ради молодих вчених, доц. Губеня О.О.
5. Поточні питання  

ІI засідання Вченої ради

Дата: 27 вересня 2018 року

  Питання, що плануються для обговорення Доповідач
1. Затвердження плану роботи Вченої ради Університету на 2018-2019 н.р. Ректор університету, проф. Українець А.І.
2. Про підсумки літньої заліково-екзаменаційної сесії 2017-2018 н.р. Начальник НМУ, проф. Виговський В.Ю.
3. Затвердження Положення про організацію наукової, науково-технічної діяльності НУХТ. Перший проректор, проф. Яровий В.Л.
4. Поточні питання  

ІIІ засідання Вченої ради

Дата: 25 жовтня 2018 року

  Питання, що плануються для обговорення Доповідач
1. Про комплекс організаційних заходів з підтвердження університетом статусу національного. Перший проректор, проф. Яровий В.Л.
2. Про організацію самостійної роботи студентів Університету. Перший проректор, проф. Яровий В.Л.,

проректор з науково-педагогічної та виховної роботи, проф. Арсеньєва Л.Ю.
3. Про план роботи студентської ради Університету. Голова студентської ради у-ту Висоцький О.О.
4. Звіт студради про використання коштів та виконання кошторисів за 2018 рік та затвердження обсягу коштів та кошторису студентської ради самоврядування на 2019р Голова студентської ради у-ту Висоцький О.О.

Головний бухгалтер, Мукоїд Н.В.
5. Поточні питання  

ІV засідання Вченої ради

Дата: 29 листопада 2018 року

  Питання, що плануються для обговорення Доповідач
1. Аналіз розподілу педагогічного навантаження 2018-2019 н.р. на кафедрах Університету. Проректор з науково-педагогічної та виховної роботи, проф. Арсеньєва Л.Ю.
2. Про реалізацію внутрішньої системи забезпечення якості освітньої діяльності в Університеті. Перший проректор, проф. Яровий В.Л.,

проректор з науково-педагогічної та виховної роботи, проф. Арсеньєва Л.Ю.
3. Затвердження Цільової комплексної програми наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності НУХТ на 2018-2022 роки. Проректор з наукової роботи, проф. Шевченко О.Ю.
4. Про нову редакцію «Положення про порядок розроблення, затвердження та перегляду програм навчальних дисциплін в НУХТ» Перший проректор, проф. Яровий В.Л.
5. Поточні питання  

V засідання Вченої ради

Дата: 27 грудня 2018 року

  Питання, що плануються для обговорення Доповідач
1. Про стан виконання перспективного плану розвитку Університету у 2018 році. Перший проректор, проф. Яровий В.Л
2. Про нову редакцію «Положення про підготовку і видання навчальної та навчально-методичної літератури в НУХТ» Перший проректор, проф. Яровий В.Л.
3. Затвердження іменних стипендій кращим студентам Університету на 2-й семестр 2018-2019 н.р. Проректор з науково-педагогічної та виховної роботи, проф. Арсеньєва Л.Ю.
4. Поточні питання  

VI засідання Вченої ради

Дата: 22 лютого 2019 року

  Питання, що плануються для обговорення Доповідач
1. Підсумки зимової екзаменаційної сесії 2018-2019 н. р. в Університеті. Начальник НМУ, проф. Виговський В.Ю.
2. Аналіз результатів проведення дистанційного навчання. Начальник відділу дистанційного навчання доц. Петруша О.О.
3. Про механізм забезпечення академічної доброчесності в Університеті. Перший проректор, проф. Яровий В.Л.
4. Поточні питання  

VII засідання Вченої ради

Дата: 28 березня 2019 року

  Питання, що плануються для обговорення Доповідач
1. Про виконання комплексного плану заходів з організації вступної компанії 2019 року. Перший проректор, проф. Яровий В.Л.,

директор ЦМЯКОДУ, доц. Житнецький І.В.
2. Наукова та інноваційна діяльність, підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації в Університеті. Проректор з наукової роботи, проф. Шевченко О.Ю.
3. Поточні питання  

VIII засідання Вченої ради

Дата: 25 квітня 2019 року

  Питання, що плануються для обговорення Доповідач
1. Про визначення індивідуального рейтингу науково-педагогічних працівників Університету. Проректор з науково-педагогічної та виховної роботи, проф. Арсеньєва Л.Ю.
2. Про реалізацію концепції розвитку науково-технічної бібліотеки університету на 2018-2019 н.р. Директор НТБ Левченко Н.П.
3. Поточні питання  

IX засідання Вченої ради

Дата: 30 травня 2019 року

  Питання, що плануються для обговорення Доповідач
1. Про виховну роботу в Університеті. Проректор з науково-педагогічної та виховної роботи, проф. Арсеньєва Л.Ю.
2. Про стан забезпечення підготовки фахівців навчальною та навчально-методичною літературою. Перший проректор, проф. Яровий В.Л.
3. Про роботу відділу міжнародних зв’язків Проректор з наукової роботи, проф. Шевченко О.Ю.,

начальник відділу міжнародних зв’язків, Воловик І.М.
4. Поточні питання  

X засідання Вченої ради

Дата: 27 червня 2019 року

  Питання, що плануються для обговорення Доповідач
1. Про стан готовності університету та його відокремлених структурних підрозділів до проведення вступної кампанії 2019 року. Відповідальний секретар приймальної комісії
2. Підсумки роботи вченої ради за 2018-2019 н.р. Перший проректор, проф. Яровий В.Л.
3. Затвердження іменних стипендій кращим студентам на 1-й семестр 2019 -2020н.р. Проректор з науково-педагогічної та виховної роботи, проф. Арсеньєва Л.Ю.
4. Поточні питання  

Примітка: в процесі роботи Вченої ради університету можливі зміни і доповнення в порядку денному окремих засідань.

Рішення Вченої ради НУХТ

Склад Вченої ради НУХТ


п/п
ПіБ Посада
1 Українець Анатолій Іванович Ректор університету, доктор технічних наук, професор, голова ради
2 Яровий Володимир Леонідович Перший проректор, кандидат технічних наук, професор
3 Арсеньєва Лариса Юріївна Проректор з науково-педагогічної та виховної роботи, доктор технічних наук, професор
4 Шевченко Олександр Юхимович Проректор з наукової роботи, доктор технічних наук, професор
5 Бессараб Олександр Семенович Проректор з навчально-виробничої діяльності та розвитку, кандидат технічних наук, професор
6 Сташейко Віктор Іванович Проректор з соціально-побутових питань
7 Ткачук Наталія Андріївна Вчений секретар, кандидат технічних наук, доцент
8 Балюта Сергій Миколайович Завідувач кафедри електропостачання і енергоменеджменту Навчально-наукового інженерно-технічного інституту ім. акад. І.С.Гулого, доктор технічних наук, професор
9 Баранов Володимир Іванович Директор інституту післядипломної освіти, кандидат технічних наук, доцент
10 Басюк Дарія Іванівна Завідувач кафедри туристичного і готельного бізнесу, доктор економічних наук, доцент
11 Березянко Тамара Володимирівна В.о. завідувача кафедри економіки праці та менеджменту Навчально-наукового інституту економіки і управління, доктор економічних наук, доцент
12 Беседа Сергій Дмитрович Начальник відділу кадрів НУХТ
13 Блаженко Сергій Іванович Директор Навчально-наукового інженерно-технічного інституту ім. акад. І.С.Гулого, кандидат технічних наук, доцент
14 Бондаренко Світлана Петрівна Завідувач кафедри харчової хімії Навчально-наукового інституту харчових технологій, доктор хімічних наук, доцент
15 Василенко Сергій Михайлович Голова первинної профспілкової організації співробітників університету, доктор технічних наук, професор
16 Виговський Валерій Юрійович Професор кафедри технології цукру і підготовки води Навчально-наукового інституту харчових технологій, кандидат технічних наук, доцент
17 Висоцький Олександр Олександрович Голова студентської ради університету
18 Гавва Олександр Миколайович Завідувач кафедри машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв Навчально-наукового інженерно-технічного інституту ім. акад. І.С.Гулого, доктор технічних наук, професор
19 Галинська Олена Миколаївна В.о. завідувача кафедри іноземних мов професійного спрямування, кандидат філологічних наук
20 Грегірчак Наталія Миколаївна Декан факультету біотехнології та екологічного контролю, кандидат технічних наук, доцент
21 Гусятинська Наталія Альфредівна Завідувач кафедри технології цукру і підготовки води Навчально-наукового інституту харчових технологій, доктор технічних наук, професор
22 Гуткевич Світлана Олександрівна Завідувач кафедри міжнародної економіки Навчально-наукового інституту економіки і управління, доктор економічних наук, професор
23 Доценко Віктор Федорович Декан факультету готельно-ресторанного та туристичного бізнесу, доктор технічних наук, професор
24 Ельперін Ігор Володимирович Завідувач кафедри автоматизації та комп'ютерних технологій систем управління, кандидат технічних наук, професор
25 Заїнчковський Анатолій Олександрович Завідувач кафедри економіки і права Навчально-наукового інституту економіки і управління, доктор економічних наук, професор
26 Ковбаса Володимир Миколайович Завідувач кафедри технології хлібопекарських і кондитерських виробів Навчально-наукового інституту харчових технологій, доктор технічних наук, професор
27 Ковшар Ірина Дмитрівна Голова студентської ради факультету біотехнології та екологічного контролю
28 Корольчук Мелісса Дмитрівна Голова студентської ради факультету готельно-ресторанного та туристичного бізнесу
29 Кочубей-Литвиненко Оксана Валеріанівна Директор Навчально-наукового інституту харчових технологій, кандидат технічних наук, доцент
30 Куц Анатолій Михайлович Завідувач кафедри біотехнології продуктів бродіння і виноробства Навчально-наукового інституту харчових технологій, кандидат технічних наук, доцент
31 Ладанюк Анатолій Петрович Професор кафедри автоматизації та комп'ютерних технологій систем управління доктор технічних наук, професор
32 Левицька Надія Миколаївна Завідувач кафедри гуманітарних дисциплін Навчально-наукового інженерно-технічного інституту ім. акад. І.С.Гулого, доктор історичних наук, професор
33 Левченко Наталія Петрівна Директор науково-технічної бібліотеки
34 Літвінчук Світлана Іванівна Завідувач кафедри фізики Навчально-наукового інституту харчових технологій, кандидат технічних наук, доцент
35 Маринін Андрій Іванович Завідувач проблемної науково-дослідної лабораторії, кандидат технічних наук, доцент
36 Масліков Михайло Олександрович Заступник директора з науково-методичної роботи Навчально-наукового інженерно-технічного інституту ім. акад. І.С.Гулого, кандидат технічних наук, професор НУХТ
37 Мирончук Валерій Григорович Завідувач кафедри технологічного обладнання та комп'ютерних технологій проектування Навчально-наукового інженерно-технічного інституту ім. акад. І.С.Гулого, доктор технічних наук, професор
38 Мукоїд Наталія Василівна Головний бухгалтер університету
39 Негода Олена Анатоліївна Заступник проректора
40 Нєміріч Олександра Володимирівна Завідувач кафедри технології ресторанної і аюрведичної продукції, кандидат технічних наук, доцент
41 Носенко Тамара Тихонівна Завідувач кафедри технології жирів, хімічних технологій харчових добавок та косметичних засобів Навчально-наукового інституту харчових технологій, доктор технічних наук, доцент
42 Пирог Тетяна Павлівна Завідувач кафедри біотехнології і мікробіології
43 Підгорний Віталій Володимирович Голова профкому студентів
44 Поліщук Галина Євгенівна Завідувач кафедри технології молока і молочних продуктів Навчально-наукового інституту харчових технологій, доктор технічних наук, професор
45 Протопопова Світлана Константинівна Голова студентської ради Навчально-наукового інституту харчових технологій НУХТ
46 Семенова Олена Іванівна Завідувач кафедри екологічної безпеки та охорони праці, кандидат технічних наук, доцент
47 Серьогін Олександр Олександрович Завідувач кафедри теоретичної механіки та ресурсоощадних технологій Навчально-наукового інженерно-технічного інституту ім. акад. І.С. Гулого, доктор технічних наук, професор
48 Сімахіна Галина Олександрівна Завідувач кафедри технології оздоровчих продуктів Навчально-наукового інституту харчових технологій, доктор технічних наук, професор
49 Слободян Наталія Ярославівна Заступник директора з навчально-наукової роботи Навчально-наукового інституту економіки і управління, кандидат економічних наук
50 Совгир Ігор Станіславович Голова студентської ради Навчально-наукового інженерно-технічного інституту ім. акад. І.С. Гулого НУХТ
51 Соколенко Анатолій Іванович Завідувач кафедри мехатроніки та пакувальної техніки Навчально-наукового інженерно-технічного інституту ім. акад. І.С. Гулого, доктор технічних наук, професор
52 Соколовська Раїса Іванівна  Начальник планово-фінансового відділу
53 Соломянюк Наталія Миколаївна В.о. завідувача кафедри маркетингу Навчально-наукового інституту економіки і управління, доктор економічних наук, доцент
54 Усатюк Світлана Іванівна Завідувач кафедри експертизи харчових продуктів Навчально-наукового інституту харчових технологій, кандидат технічних наук, доцент
55 Фільченкова Яна Курамбаєвна Голова студентської ради Навчально-наукового інституту економіки і управління НУХТ
56 Форсюк Андрій Васильович В.о. декана факультету автоматизації та комп'ютерних систем, кандидат технічних наук, доцент
57 Фролова Наталія Епінетівна Професор кафедри технології ресторанної і аюрведичної продукції, доктор технічних наук, доцент
58 Цирульнікова Віта Валентинівна Доцент кафедри готельно-ресторанної справи, кандидат технічних наук
59 Чередніченко Галина Анатоліївна Завідувач кафедри ділової іноземної мови та міжнародної комунікації Навчально-наукового інституту економіки і управління, кандидат педагогічних наук, доцент
60 Чернелевський Леонід Миколайович Завідувач кафедри обліку і аудиту Навчально-наукового інституту економіки і управління, кандидат економічних наук, професор
61 Чумаченко Сергій Миколайович В.о. завідувача кафедри інформаційних систем, доктор технічних наук, старший науковий співробітник
62 Шаповаленко Олег Іванович Завідувач кафедри технології зберігання і переробки зерна Навчально-наукового інституту харчових технологій, доктор технічних наук, професор
63 Шеремет Олег Олексійович Директор Навчально-наукового інституту економіки і управління, кандидат економічних наук, доцент
64 Шірінян Лада Василівна Завідувач кафедри фінансів Навчально-наукового інституту економіки і управління, доктор економічних наук, доцент
65 Шульга Сергій Іванович Професор кафедри харчової хімії Навчально-наукового інституту харчових технологій, кандидат хімічних наук, доцент
66 Юрик Іван Іванович В.о. завідувача кафедри вищої математики ім.  проф. Можара В.І., кандидат фізико-математичних наук, доцент
67 Якименко Андрій Вікторович Помічник проректора з навчально-виробничої діяльності та розвитку
68 Яровий Сергій Володимирович Голова студентської ради факультету автоматизації і комп'ютерних систем