Н У Х Т

Кафедра технології оздоровчих продуктів

Завідувач кафедри

Завідувач кафедри
Сімахіна Галина Олександрівна
професор, доктор технічних наук

(створена у 2001 році)

Кафедра технології оздоровчих продуктів в 2001 році вперше в Україні почала здійснювати підготовку фахівців зі спеціальності «Технології харчових продуктів оздоровчого та профілактичного призначення» за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавр, спеціаліст, магістр.

Нині кафедра випускає бакалаврів, а також магістрів зі спеціальності 181 «Харчові технології», спеціалізації «Технології харчових продуктів оздоровчого та профілактичного призначення».

Необхідність підготовки фахівців за цим напрямом зумовлена світовими тенденціями розвитку сучасних харчових технологій, орієнтованими на виробництво принципово нового покоління харчових продуктів – продуктів оздоровчого, профілактичного, лікувального, дієтичного призначення.

Випускники цієї спеціалізації здатні конструювати, створювати та виробляти продукти, які відповідають основним принципам харчування XXI століття – ефективність, якість, безпека.

Навчання на кафедрі технології оздоровчих продуктів має ряд істотних переваг, основні з них:

 • високоякісна освіта та міжнародне визнання диплому;
 • магістратура, аспірантура, докторантура;
 • поглиблене вивчення іноземних мов та здобуття другої вищої освіти;
 • сучасна матеріально-технічна база для лабораторних занять та наукових досліджень;
 • можливість своїми руками створити нові оздоровчі продукти і отримати на них патенти України на винахід;
 • опанування основних принципів складання раціонів здорового, дієтичного та профілактичного харчування;
 • участь у всеукраїнських та міжнародних конференціях з питань технологій, якості та безпеки харчових продуктів;
 • постійна співпраця та ділові контакти з потенційними роботодавцями;
 • працевлаштування на передових підприємствах, фірмах та організаціях харчової та фармацевтичної промисловості.

Роботодавці високо оцінюють якість освіти студентів з спеціалізації "Технологій харчових продуктів оздоровчого та профілактичного призначення" і наші випускники працюють у престижних компаніях, фірмах та державних установах, в колективах Комітету з контролю за обігом наркотичних речовин (хіміки-технологи), лабораторій з якості харчових продуктів при митницях (головні експерти з харчових продуктів), підприємств "Екомедсервіс" (фахівці з оцінки харчових продуктів та екологічного контролю), ПАТ "Дольче-Віта", "Оболонь", "Danone", "Житомирські ласощі", "Рошен" (технологи та фахівці з оцінки безпеки харчових продуктів), Українського НДІ "Ресурс" та ПАО «Фармак» (спеціалісти з сертифікації технологій та обладнання, гармонізації стандартів), Інституту інтелектуальної власності (експерти з торгових марок), Торгової палати України (експерти з оцінки безпеки та якості продукції), Інституту мікробіології та вірусології НАН України, Інституту технічної теплофізики НАН України (інженери-технологи), фірм з виробництва та використання біологічно активних добавок до їжі (дієтичних добавок).

Випускники кафедри технології оздоровчих продуктів є спеціалістами нового типу, яких найбільше потребує сьогодні вітчизняний та світовий ринок. Тому кожний з них має можливість успішно реалізувати себе на ринку праці як в Україні, так і за кордоном.

Загалом, основним пріоритетом та вінцем діяльності студентів, випускників та викладачів кафедри технології оздоровчих продуктів є ЗДОРОВ'Я УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІЇ!

На сайт кафедри

Остання зміна: 21 вересня 2018

Кафедра здійснює підготовку фахівців:

освітнього ступеня «бакалавр»

Підготовка фахівців у галузі знань 18 «Виробництво та технології» за спеціальністю 181 «Харчові технології» та освітньою програмою:

 • Харчові технології та інженерія
Форма навчання Термін навчання
Денна 4 роки
Денна скорочена 2 або 3 роки
Заочна / Дистанційна 4 роки 6 місяців
Заочна скорочена / Дистанційна скорочена 2 роки 6 місяців або 3 роки 6 місяців

Детальніше...

освітнього ступеня «магістр»

Підготовка фахівців у галузі знань 18 «Виробництво та технології» за спеціальністю 181 «Харчові технології» та освітньою програмою:

 • Технології харчових продуктів оздоровчого та профілактичного призначення
Форма навчання Термін навчання
Всі форми навчання 1 рік 6 місяців

Детальніше...

наукового ступеня «доктор філософії»

Підготовка фахівців у галузі знань 18 «Виробництво та технології» за спеціальністю 181 «Харчові технології»

Форма навчання Термін навчання
Всі форми навчання 4 роки

Детальніше...

наукового ступеня «доктор наук»

Підготовка фахівців у галузі знань 18 «Виробництво та технології» за спеціальністю 181 «Харчові технології»

Форма навчання Термін навчання
Денна 2 роки

Детальніше...

Шановні випускники шкіл, ліцеїв, коледжів, технікумів!

Запрошуємо Вас здобути вищу освіту
на кафедрі технології оздоровчих продуктів

 

10 переваг навчання на кафедрі технології оздоровчих продуктів:

 1. Кафедра орієнтована: на підготовку і виховання профі.
 2. Кафедра свідчить: у царині професії технолога оздоровчих продуктів важливі три складові: інтелект, характер, працездатність.
 3. Позиція кафедри: самоосвіта сьогодні – це єдина особиста конкурентна перевага кожного студента.
 4. Кафедра готує студентів до майбутньої діяльності за цілим спектром професій, а не для конкретної посади.
 5. Кафедра навчає: роботодавці орієнтуються на результат роботи фахівця, а не оцінки в його дипломі.
 6. Кафедра забезпечує: досконалу базову підготовку, комунікативні навички, відповідальність, грамотну мову, професійне зростання, командний дух.
 7. Кафедра формує у студентів: бажання до постійного вдосконалення, швидка адаптація до зовнішніх умов, уміння написати власну історію здоров’я та історію здоров’я споживачів своєї продукції.
 8. Кафедра запевняє: перспективи працевлаштування технологів з оздоровчого харчування масштабні – весь внутрішній і світовий ринки праці. Про це свідчить конвент-аналіз вакансій.
 9. Кафедра стверджує: синонімом фаховості технолога з оздоровчих продуктів є престижність цієї професії на світовому ринку.
 10. Кафедра сприяє становленню лідерів – у професійній діяльності, у науці, у самореалізації.


Високий рівень підготовки дає можливість працювати на харчових підприємствах різних форм власності, у навчальних закладах, наукових та конструкторських організаціях, на підприємствах, що спеціалізуються на виробництві та реалізації оздоровчих продуктів, у Центрах оцінки якості харчових продуктів, на фармакологічних підприємствах; у лабораторіях, що сертифікують харчові продукти та харчові біодобавки і контролюють їхню якість

Випускники магістратури можуть продовжувати наукову діяльність в аспірантурі та докторантурі при кафедрі технології оздоровчих продуктів.

Навчальні дисципліни, які викладаються кафедрою

БАКАЛАВРИ
Назва кількість годин
Фізіологія і гігієна харчування 75
Вступ до харчових технологій 120
Основи валеології 90
Основи наукових досліджень 90
Хімія та фармакогнозія рослин 135
Технології харчових продуктів оздоровчого та профілактичного призначення 66
Контроль якості та безпечності харчових продуктів 27
Основи виробництва продуктів оздоровчого призначення 90
Технологія продуктів для дитячого та геродієтичного харчування 240
Основи конструювання нових харчових продуктів 240
Основи кріогенних та сушильних технологій 75
Технологія природних харчових сорбентів 120
Технологія продуктів функціонального призначення 270
Проектування підприємств галузі з основами САПР 135
Технологія харчових та дієтичних добавок 150
Моделювання та створення інноваційних продуктів харчової промисловості 75
Технології природних вітамінів 105
Моніторинг виробничих процесів виробництва оздоровчих продуктів 90

 

МАГІСТРИ
Назва кількість годин
Методи оптимізації виробництва оздоровчих продуктів 120
Технологія оздоровчих напоїв та фітоконцентратів 180
Удосконалення технологій та продукції для спецконтингентів 120
Науково-дослідницький практикум 180
Біоактивні харчові компоненти і здоров’я 120
Інновації в харчовій науці, нутрієнтах та технологіях оздоровчих продуктів 360
Менеджмент якості та безпеки оздоровчих продуктів 150

Основою для відкриття спеціальності "Технології харчових продуктів оздоровчого та профілактичного призначення" стали багаторічні наукові дослідження Проблемної науково-дослідної лабораторії університету у напрямі розроблення і впровадження технологій виробництва харчових продуктів та добавок підвищеної біологічної цінності на основі різних видів традиційної і нетрадиційної вітчизняної сировини з використанням низькотемпературних, кріогенних та дезінтеграторних технологій, які і сьогодні є одним із пріоритетних напрямів кафедри технології оздоровчих продуктів.

Тематика науково-дослідної роботи викладачів кафедри охоплює такі основні напрями:

 • розроблення, конструювання та виробництво нових харчових продуктів імуномодулюючої, адаптогенної, радіопротекторної дії та їх апаратурного оформлення;
 • з'ясування впливу інгредієнтів харчових продуктів на життєдіяльність організму людини;
 • вивчення механізму взаємовпливу та взаємозалежності між окремими біокомпонентами харчових продуктів та клітинами живого організму;
 • дослідження способів інтенсифікації й оптимізації технологічних процесів;
 • дослідження впливу структурних властивостей води та розчинів біологічно активних речовин на процеси метаболізму;
 • вивчення електронної та просторової будови біологічно активних речовин у квантово-хімічному напівемпіричному та неемпіричному наближеннях;
 • вивчення динаміки руху молекул води і можливості утворення нею структурних агрегатів за допомогою спінового зонду методом ЕПР-спектроскопії;
 •  дослідження механізму біонакопичення мікроелементів у рослинній сировині для отримання мінералізованих функціональних харчових добавок;
 • розроблення основ технології натуральних харчових ароматизаторів композиційного спрямування із заданими ароматичними та фізико-хімічними властивостями.

На кафедрі виконується значний обсяг фундаментальних і прикладних наукових досліджень за держбюджетними тематиками Міністерства освіти і науки України.

2001 рік

створена кафедра технології функціональних харчових продуктів

2011 рік

реорганізована в кафедру технології оздоровчих продуктів

2013 рік

здійснено перший випуск спеціалістів та магістрів із заочної форми навчання