Н У Х Т

Кафедра технології консервування

Завідувач кафедри

Завідувач кафедри
Бессараб Олександр Семенович
професор, кандидат технічних наук

(створена у 2011 році)

Як випускова, кафедра готує фахівців для консервної, харчоконцентратної та рибної галузей харчової промисловості за спеціальністю 181 «Харчові технології» та спеціалізаціями «Технології зберігання, консервування та переробки плодів і овочів», «Технології харчових концентрованих продуктів на основі фруктово-овочевої сировини, чаю, кави та прянощів» і «Технології зберігання та перероблення водних біоресурсів». Підготовка ведеться за освітньо-кваліфікаційними рівнями: «бакалавр», «магістр».

Матеріально-технічна база кафедри включає сучасні наукову та навчальну лабораторії, мультимедійну навчальну аудиторію. Кафедра достатньо комп'ютеризована, що дозволяє викладачам кафедри належно працювати над створенням методичних рекомендацій, конспектів лекцій та навчальних посібників, покращення навчального процесу та виконувати складні інженерні розрахунки.

Для підвищення якості підготовки фахівців, інтеграції навчального процесу у виробництво кафедра тісно співпрацює з передовими підприємствами галузі – «САНДОРА», «ЧУМАК», «ВЕРЕС», «ТОРЧИН-ПРОДУКТ», «Ніжинський консервний завод», «Аграна Фрут», ПАТ «Укрбакалія», «Лантманнен Акса» і ТОВ «Компанія Май Україна» тощо. На даних підприємствах студенти мають можливість проходження технологічних і переддипломних практик, курсового і дипломного проектування. Систематично проводяться виїзні практичні та лабораторні заняття на підприємства Київщини.

На кафедрі працює 2 професори, 4 доценти, 2 старших викладі, 4 асистенти.

На кафедрі відразу ж з часу заснування було впроваджено виконання міжкафедральних комплексних дипломних проектів, захист яких здійснюється на підприємствах за активної участі виробничників.

Студенти, найбільш здібні до наукової роботи, залучаються з третього курсу, а студенти четвертого та п'ятого курсів всі беруть участь у науковій роботі у спеціалізованій лабораторії. Закінчені наукові розробки науковців кафедри демонструються на всеукраїнських і міжнародних конференціях, конкурсах і виставках, де отримують належне визнання (дипломи).

У процесі розроблення робочих навчальних планів і програм дисциплін використовується передовий досвід зарубіжних технологічних вишів. Програми систематично переглядаються.

За відносно короткий, але плідний час від свого заснування кафедра підготувала понад 350 інженерів-технологів. Випускники обіймають посади державних службовців, головних інженерів, начальників змін, завідувачів лабораторій, змінних технологів, інженерів-технологів на великих і малих підприємствах, пов'язаних із виробництвом плодоовочевої консервованої продукції, харчоконцентратів і продукції зберігання та перероблення водних біоресурсів .

Молоді викладачі кафедри систематично підвищують свою кваліфікацію на підприємствах м. Києва та України.

Головами і членами Державних екзаменаційних комісій із захисту дипломних проектів та магістерських робіт завжди є провідні спеціалісти і науковці.

 

На сайт кафедри

Остання зміна: 25 вересня 2018

Кафедра здійснює підготовку фахівців:

освітнього ступеня «бакалавр»

Підготовка фахівців у галузі знань 18 «Виробництво та технології» за спеціальністю 181 «Харчові технології» та освітньою програмою:

 • Харчові технології та інженерія
Форма навчання Термін навчання
Денна 4 роки
Денна скорочена 2 або 3 роки
Заочна / Дистанційна 4 роки 6 місяців
Заочна скорочена / Дистанційна скорочена 2 роки 6 місяців або 3 роки 6 місяців

Детальніше...

освітнього ступеня «магістр»

Підготовка фахівців у галузі знань 18 «Виробництво та технології» за спеціальністю 181 «Харчові технології» та освітніми програмами:

 • Технології зберігання, консервування та переробки плодів і овочів
Форма навчання Термін навчання
Всі форми навчання 1 рік 6 місяців
 • Технології харчових концентрованих продуктів на основі фруктово-овочевої сировини, чаю, кави та прянощів
 • Технології зберігання та перероблення водних біоресурсів
Форма навчання Термін навчання
Денна 1 рік 6 місяців

Детальніше...

наукового ступеня «доктор філософії»

Підготовка фахівців у галузі знань 18 «Виробництво та технології» за спеціальністю 181 «Харчові технології»

Форма навчання Термін навчання
Всі форми навчання 4 роки

Детальніше...

наукового ступеня «доктор наук»

Підготовка фахівців у галузі знань 18 «Виробництво та технології» за спеціальністю 181 «Харчові технології»

Форма навчання Термін навчання
Денна 2 роки

Детальніше...

Завдяки універсальності отриманої освіти випускники стають спеціалістами широкого профілю. Про це свідчить той факт, що добре знаючи новітні технології вони можуть відкрити власний бізнес або обіймати керівні посади – скрізь, де є потреба в застосуванні теплового оброблення, ферментації чи холоду, можуть стати, наприклад, першокласними інженерами-технологами чи головними технологами, завідувачами лабораторій чи виробництв, а також директорами підприємств!

Навчальні дисципліни, які викладаються кафедрою

БАКАЛАВРИ
Назва кількість годин
Харчові технології. Технології зберігання, консервування та переробки плодів та овочів 66
Контроль якості та безпечності харчових продуктів. Технології зберігання, консервування та переробки плодів та овочів 27
Технології зберігання, консервування та переробки плодів і овочів 45
Хімія і технологія сировини в галузі 90
Технологія соусів 75
Фізико-хімічні основи технології консервної промисловості 120
Технологія консервної галузі 360
Технологія зберігання сировини 75
Технологічний контроль консервного виробництва 60
Основи кріогенних технологій 150
Моніторинг виробничих процесів виробництва консервованих продуктів 90
Проектування підприємств консервної промисловості з основами САПР 180
Промисловий інжинірінг 180
Моделювання та створення інноваційних продуктів харчової промисловості 120
Технологія консервів для дитячого та дієтичного харчування 300
Технологія сушіння 75
Технологічні розрахунки, облік та звітність у галузі 60

 

МАГІСТРИ
Назва кількість годин
Технології зберігання, консервування та переробки плодів і овочів
Інноваційні технології в консервній галузі 180
Наукові основи безвідходних технологій консервної промисловості 270
Перспективні методи наукових досліджень в консервній галузі 135
Харчові добавки в технологіях консервованих продуктів 105
Логістичні системи і моніторинг виробництва консервованих продуктів 150
Інноваційні технології в консервній галузі 120
Технології харчових концентрованих продуктів на основі фруктово-овочевої сировини, чаю, кави та прянощів
Технології харчових концентрованих продуктів, чаю кави та прянощів 180
Біотехнологічні процеси у технологіях харчових концентрованих продуктів, чаю, кави та прянощів 270
Перспективні методи наукових досліджень в галузі 135
Харчові інгредієнти в технологіях харчових концентрованих продуктів, чаю кави та прянощів 105
Логістичні системи і моніторинг виробництва харчових концентрованих продуктів, чаю кави та прянощів 150
Технології харчових концентрованих продуктів, чаю кави та прянощів 120
Технології зберігання та перероблення водних біоресурсів
Науково-дослідницький практикум 180
Технології зберігання та перероблення водних біоресурсів 270
Перспективні методи наукових досліджень водних біоресурсів та продуктів їх перероблення 105
Наукові основи комплексного перероблення водних біоресурсів 135
Харчові добавки в технологіях перероблення водних біоресурсів 150
Логістичні системи і моніторинг зберігання та перероблення водних біоресурсів 120

На сьогодні наукова робота кафедри проводиться за напрямами:

 • розроблення технологій нових видів продуктів із нетрадиційних видів сировини;
 • розроблення наукових основ енергозбереження технології видів консервованих продуктів із рослин;
 • розроблення інноваційних технологій виготовлення продуктів профілактичного та дієтичного призначення;
 • удосконалення та оптимізація наявних технологічних процесів із метою підвищення якості кінцевих продуктів і зниження їх собівартості;
 • розроблення нових прогресивних маловідходних технологій високоякісних продуктів сушіння;
 • наукове обґрунтування технологічних режимів первинної обробки і зберігання продукції рослинництва та показників її якості.
 • науково-технічні, методологічні та розрахункові засади ресурсозбережних енерготехнологічних комплексів сушіння харчових продуктів та сировини.

Науковці кафедри розробили десятки нових інноваційних технологій щодо застосування нетрадиційної сировини в продуктах оздоровчо-профілактичного і спеціального призначення.

На кафедрі регулярно видаються і поновлюються методичні рекомендації до вивчення дисциплін, практичної підготовки студентів, магістрантів, курсового і дипломного проектування, індивідуальної та самостійної роботи студентів тощо. Широке використання викладачами комп'ютерної техніки значно підвищило рівень і поліпшило якість методичних розробок, сприяло більшій індивідуалізації навчального процесу.

На кафедрі ведеться підготовка кадрів у аспірантурі та відкрита докторантура за спеціальністю 05.18.13 «Технологія консервованих і охолоджених харчових продуктів».

Кафедра виступає співорганізатором міжнародних науково-практичних конференцій за участю науковців та представників із промисловості.

Детальніше

1998 рік

на кафедрі процесів і апаратів харчових виробництв введено нову для університету спеціальність «Технологія зберігання, консервування та переробки плодів і овочів» та перейменовано кафедру процесів і апаратів харчових виробництв на кафедру процесів і апаратів харчових виробництв та технології консервування

2002 рік

відбувся перший випуск фахівців зі спеціальності 7.05170107 «Технології зберігання, консервування та переробки плодів і овочів»

2003 рік

на кафедрі розпочато підготовку фахівців за заочною формою навчання

2004 рік

на кафедрі розпочато підготовку аспірантів

2011 рік

виокремлено кафедру технології консервування