Н У Х Т

Кафедра технології жирів, хімічних технологій харчових добавок та косметичних засобів

Завідувач кафедри

В.о. завідувача кафедри
Носенко Тамара Тихонівна
доцент, доктор технічних наук

Кафедра технології жирів, хімічних технологій харчових добавок та косметичних засобів створена 1 січня 2019 р. в результаті структурних змін університету.

Кафедра готує бакалаврів за спеціальністю 181 «Харчові технології» та магістрів за освітньою програмою «Технології рослинних олій, жирових і косметичних продуктів» денної і заочно-дистанційної форми навчання.

З 2011 року кафедра стала випусковою за спеціальністю 161 «Хімічні технології та інженерія» за освітньою програмою «Хімічні технології харчових добавок та косметичних засобів» денної і заочно-дистанційної форми навчання.

Кафедра приділяє велику увагу співпраці з роботодавцями. Останнім часом набула популярності та викликає велике зацікавлення з усіх сторін така форма співробітництва як запрошення роботодавців на захисти дипломів наших студентів. Представники кафедри – як викладачі, так і студенти - є активними учасниками фахових конференцій, форумів, зустрічей. Ми пишаємося успіхами наших студентів хіміків-технологів. Серед них  5 переможців Всеукраїнських конкурсів науково-дослідних робіт студентів зі спеціальності «Хімічна технологія»,  переможець ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Хімія», переможці конкурсів бізнес-проектів тощо.

Нині кафедра ТЖПКП є членом Асоціації «Парфумерія та Косметика України», тісно співпрацює з Асоціацією «Укроліяпром», Науково-дослідним інститутом олій та жирів, спорідненими кафедрами інших вищих навчальних закладів.

Велику увагу кафедра приділяє роботі студентського наукового товариства. Щорічно в роботі товариства при кафедрі беруть участь близько 20 студентів, які проводять наукові дослідження під керівництвом викладачів кафедри та доповідають одержані результати на щорічних наукових конференціях. Результати наукової діяльності студентів є складовою частиною їх дипломних проектів, магістерських робіт та публікуються у наукових виданнях. Під керівництвом професора Манка В.В. на кафедрі функціонує науковий гурток «Лідер» для студентів II – IV курсів. Загальний напрям: «Технологія жирів, ефірних масел і парфумерно-косметичних продуктів», зокрема розроблення рецептур косметичних засобів, застосування натуральних інгредієнтів в косметиці, роль барвників в декоративній косметиці для очей та губ, виготовлення парфумерних рідин на базі композицій ефірних олій, індивідуальне сприйняття парфумерно-косметичних виробів споживачам.

На кафедрі функціонує шість спеціалізованих навчальних лабораторії та одна лабораторія для науково-дослідної роботи студентів, обладнані сучасними приладами та установками. Свідченням комплексного підходу до організації науково-дослідної роботи на кафедрі є залучення студентів та фахівців різних кафедр університету до творчої співпраці.

Навчання студентів поєднує фахову підготовку зі здобуттям практичних знань та навичок на передових підприємствах галузі. При розгляді та затвердженні баз практики враховується спеціалізація підприємства, можливість його модернізації в курсовому та дипломному проектуванні, а також перспективи працевлаштування студентів після завершення навчання. Головною метою навчально-виховного процесу кафедри технології жирів, хімічних технологій харчових добавок та косметичних засобів НУХТ є підготовка фахівців високої кваліфікації, вмілих організаторів виробництва, особистостей з високим загальноосвітнім та культурним рівнем, громадян з активною життєвою позицією, патріотів України.

 

 

На сайт кафедри

Остання зміна: 18 березня 2019

Кафедра технології жирів і парфумерно-косметичних продуктів здійснює підготовку фахівців:

освітнього ступеня «бакалавр»

Підготовка фахівців у галузі знань 18 «Виробництво та технології» за спеціальністю 181 «Харчові технології» та освітньою програмою:

 • Харчові технології та інженерія

Підготовка фахівців у галузі знань 16 «Хімічна та біоінженерія» за спеціальністю 161 «Хімічні технології та інженерія» та освітньою програмою:

 • Хімічна технологія
Форма навчання Термін навчання
Денна 4 роки
Денна скорочена 2 або 3 роки
Заочна / Дистанційна 4 роки 6 місяців
Заочна скорочена / Дистанційна скорочена 2 роки 6 місяців або 3 роки 6 місяців

Детальніше...

освітнього ступеня «магістр»

Підготовка фахівців у галузі знань 18 «Виробництво та технології» за спеціальністю 181 «Харчові технології» та освітньою програмою:

 • Технології рослинних олій, жирових і косметичних продуктів

Підготовка фахівців у галузі знань 16 «Хімічна та біоінженерія» за спеціальністю 161 «Хімічні технології та інженерія» та освітньою програмою:

 • Хімічні технології харчових добавок та косметичних засобів
Форма навчання Термін навчання
Всі форми навчання 1 рік 6 місяців

Детальніше...

наукового ступеня «доктор філософії»

Підготовка фахівців у галузі знань 18 «Виробництво та технології»

 • за спеціальністю 181 «Харчові технології»

Підготовка фахівців у галузі знань 10 «Природничі науки»

 • за спеціальністю 102 «Хімія»
Форма навчання Термін навчання
Всі форми навчання 4 роки

Детальніше...

наукового ступеня «доктор наук»

Підготовка фахівців у галузі знань 18 «Виробництво та технології» за спеціальністю 181 «Харчові технології»

Форма навчання Термін навчання
Денна 2 роки

Детальніше...

 

Випускники бакалаврських програм здатні виконувати наступні завдання:

 • застосовувати принципи управління, навички керівництва, організації, маркетингу, інформаційних технологій у харчовій та хімічній галузях.
 • використовувати технології рослинних олій, харчових добавок, маргаринів, майонезів, спеціальних жирів, кондитерських та модифікованих жирів, мила, харчових та технічних емульгаторів, інших харчових і косметичних продуктів
 • розуміти фізичні, хімічні, біологічні та органолептичні зміни, що відбуваються в сировині, харчових добавках та продуктах, косметичних засобах під час переробки та зберігання
 • застосовувати сучасні технології та біотехнології в харчовій та хімічній галузях, переробці та зберіганні сировини та забезпечувати виробництво безпечних харчових добавок та продуктів, косметичних засобів
 • застосовувати методи аналізу сировини та рослинних олій, харчових добавок, маргарину, майонезу, спеціальних жирів, кондитерських виробів та модифікованих жирів, мила, харчових та технічних емульгаторів, інших продуктів харчування та косметичної продукції
 • планувати, організовувати та контролювати виробництво харчових добавок та харчових і косметичних продуктів
 • застосовувати контроль якості у процесах харчової та хімічної галузі
 • сприяти створенню та контролю за системами HACCP
 • застосовувати екологічні норми, що стосуються харчових та хімічних виробництв
 • оцінювати та досліджувати проблеми, пов'язані з харчовими та хімічними технологіями

Випускники магістерських програм здатні виконувати наступні завдання:

 • застосовувати свої уміння на підприємствах різних форм власності, у навчальних закладах, наукових та конструкторських організаціях, на підприємствах із виробництва рослинних олій, харчових добавок, маргаринів, майонезів, жирів спеціального призначення, кондитерських та модифікованих жирів, туалетного та господарчого мила, харчових та технічних емульгаторів, інших харчових та косметичних продуктів, у Центрах оцінки якості харчових продуктів, у лабораторіях, що сертифікують харчові продукти та харчові добавки і контролюють їх якість
 • Випускники магістратури можуть продовжувати наукову діяльність в аспірантурі та докторантурі при кафедрі технології жирів, хімічних технологій харчових добавок та косметичних засобів.

Навчальні дисципліни, які викладаються кафедрою

БАКАЛАВРИ
Назва кількість годин
Технологія жирів і жирозамінників  
Управління якістю і безпечністю продуктів галузі  
Вступ до харчових технологій  
Технології рослинних олій, жирових та косметичних продуктів  
Контроль якості та безпечності харчових продуктів  
Зберігання сировини і готової продукцї олійно-жирової галузі  
Хімія жирів  
Контроль якості та безпечності харчових продуктів  
Технологія рослинних білків  
Моделювання та створення інноваційних продуктів харчової промисловості  
Технологічні розрахунки, облік і звітність в галузі  
Проектування підприємств галузі з основами САПР  
Технологія жирів Модуль1. Технології добування олії  
Технологія жирів Модуль 2. Технології рафінації та модифікації  
Технологія жирів Модуль 3. Технології жирових продуктів  
Технологія жирів Модуль 4. Технології парфумерно-косметичних виробів  

 

МАГІСТРИ
Назва кількість годин
Оптимізація технологічних процесів галузі  
Інгредієнти для косметичних засобів  
Інноваційні технології галузі  
Дослідницький практикум за вибором  
Технології поверхнево-активних речовин  
Технології миючих засобів  
Технології жирів функціонального призначення  

 

ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ
Назва кількість годин
Інструментальні та фізико-хімічні методи кількісного і якісного аналізу в харчових технологіях  
Фаховий колоквіум  
Методи наукових досліджень та планування експерименту  
Ресурсозбереження та енергозбереження в харчових технологіях  

Наукова діяльність кафедри охоплює такі основні напрями:

 • Розроблення та удосконалення технологій перероблення олієжирової сировини
 • Розроблення технологій олієжирових продуктів оздоровчої та профілактичної дії
 • Розроблення рецептур та технологій косметичних виробів на основі олієжирової сировини, ефірних олій, ПАР та екстрактів цілющих рослин
 • Розроблення наукових основ вилучення ліпідів і білків з олійної сировини та методів оцінки їх якості
 • Удосконалення технології виробництва майонезної продукції з використанням натуральних рецептурних компонентів

Над розробленням та удосконаленням технологій перероблення олієжирової сировини працюють професори Осейко М.І., Манк В.В., доцент Носенко Т.Т. Науковим напрямком професора Осейко М.І. є ліпідологія, нанотехнологія, якість і безпека сировини та продукції оліє-жирової галузі, розвиток концепції ендоекології особистості в системі КТІОЛ (комплексна терапія індивідуального оздоровлення людини). Ця система направлена на створення нових харчових продуктів оздоровчо-профілактичної та лікувальної дії. Професор Манк В.В. працює над розробленням сучасних інструментальних методів аналізу сировини і харчових продуктів.

Завідувачем кафедри Носенко Т.Т. розроблені технології переробки шротів насіння олійних культур для виробництва білкових ізолятів з покращеними властивостями, які можуть використовуватись у виробництві м'ясних виробів, хлібо-булочних, кондитерських тощо. В лабораторії кафедри, під керівництвом доц. Бабенка В.І. та Бахмача В.О. проводяться дослідження з розроблення нових рецептур майонезів із використанням харчових компонентів, що сприяють підвищенню якості продукції та розширенню їх асортименту.

Для проведення спільних досліджень укладена угода про співробітництво з Інститутом Біоколоїдної хімії НАН України. З науковцями Інституту плідно співпрацює завідувач кафедри доцент Носенко Т.Т., якою розроблено технологію білкових продуктів із насіння олійних культур. Нині кафедра ТЖПКП є членом Асоціації «Парфумерія та Косметика України», тісно співпрацює з Асоціацією «Укроліяпром», Науково-дослідним інститутом олій та жирів, спорідненими кафедрами інших вищих навчальних закладів. Це розширює зв'язки кафедри з представниками промисловості та провідними науковцями Україні і світу в галузі виробництва олій, жирів та ліпідовміщуючих продуктів. Кафедра ТЖПКП разом з ТОВ «Агроінком», Інститутом агроекології та природокористування НААНУ, Міністерством аграрної політики та продовольства України є організатором круглого столу на тему: «Олійно-жирова індустрія». В рамках міжнародного співробітництва з 2012 р. налагоджено співпрацю з кафедрою ефірних олій, косметичних та парфумерних продуктів (етеричните масла, козметичните и парфюмерийни продукти) Університету харчових технологій м. Пловдів, Болгарія.

Важливим напрямком діяльності кафедри на перспективу є підготовка наукових кадрів, яка ведеться в магістратурі, аспірантурі та докторантурі за спеціальністю 05.18.06 «Технологія жирів, ефірних масел і парфумерно-косметичних продуктів» з 1997 року. Дві випускниці аспірантури кандидати технічних наук Радзієвська І.Г., та Шеманська Є.І. успішно працюють на кафедрі. Сьогодні в аспірантурі навчається 6 аспірантів – випускниці НУХТ Кот Тетяна, Земелько Марина, Бондарєва Вікторія, технолог Мелітопольського олієекстракційного заводу Голодна Олена В'ячеславівна, провідний спеціаліст фірми «Vexhold» Пещера Любов Сергіївна та фармацевт-технолог фірми «ТАС» Сідоренко Таїсія.

2011 рік

У складі факультету ТММПКП створена кафедра технології жирів і парфумерно-косметичних виробів

1 січня 2019 р

Шляхом об'єднання з кафедрою хімічних технологій харчових добавок та косметичних засобів створена кафедра технології жирів, хімічних технологій харчових добавок та косметичних засобів