Н У Х Т

Кафедра експертизи харчових продуктів

Завідувач кафедри

Завідувач кафедри
Усатюк Світлана Іванівна
доцент, кандидат технічних наук,
старший науковий співробітник

(створена у 2011 році)

На кафедрі експертизи харчових продуктів з 2013 року вперше серед вищих навчальних закладів України та ЄС здійснюється підготовка фахівців зі спеціальності «Технологічна експертиза та безпека харчової продукції» за освітнім рівнем «бакалавр», а з 2017 року – «магістр».

Підготовку фахівців за освітньою програмою «Технологічна експертиза та безпека харчової продукції» зосереджено на питаннях організації виробництва високоякісної та безпечної харчової продукції, визначення показників якості та безпеки сировини і готового продукту, характеристиці та виборі обладнання, використання якого забезпечує найвищу якість і безпеку харчової продукції, підтвердження відповідності продукту вимогам нормативної документації або виявлення порушень обліку сировини та матеріалів та у технологічному процесі тощо.

Проведення експертизи технологічних етапів виробництва харчових продуктів сприяє визначенню можливостей використання на практиці найбільш ефективних та економічних технологій для виробництва якісної, безпечної, конкурентоспроможної харчової продукції.

Випускники цієї спеціалізації сприятимуть поліпшенню якості та безпечності вітчизняної харчової продукції, збільшенню її конкурентоспроможності на світовому ринку, гармонізації нормування показників якості та безпечності харчової продукції з кращим міжнародним досвідом у харчовій галузі та розширенню експортних ринків України.

Зважаючи на потреби сьогодення, кафедра з 2011 року здійснює підготовку магістрів за спеціалізацією «Якість, стандартизація та сертифікація». Відкриття цієї спеціалізації в університеті співпадає із загальними тенденціями інтенсифікації європейської інтеграції, захисту прав споживачів, підвищення якості продукції та іміджу вітчизняних виробників.

Навчання на кафедрі експертизі харчових продуктів має ряд істотних переваг,
основні з них:

 • високоякісна освіта та міжнародне визнання диплому забезпечується викладанням дисциплін аналогічних до тих, які викладаються у вузах ЄС;
 • можливе продовження навчання в магістратурі, аспірантурі, докторантурі;
 • співпраця з провідними організаціями у сфері стандартизації, сертифікації та оцінки відповідності, підприємствами з виробництва харчових продуктів, органами сертифікації та оцінки відповідності, установами державного рівня з питань стандартизації, сертифікації та акредитації;
 • забезпечення сучасною матеріально-технічною базою для проведення лабораторних занять та виконання наукових досліджень;
 • набуття студентами досвіду розроблення систем менеджменту якості та безпечності харчових продуктів;
 • набуття студентами досвіду розроблення нормативної документації;
 • участь у міжнародних конференціях з питань якості і безпечності харчових продуктів;
 • працевлаштування як студентів,так випускників на передових підприємствах харчової та фармацевтичної галузі, провідних фірмах та організаціях у сфері стандартизації і сертифікації, органах з оцінки відповідності та акредитації, випробувальних лабораторіях.

Випускники кафедри експертизи харчових продуктів є фахівцями актуальної на сьогодні спеціалізації із розроблення і впровадження систем управління якістю та безпечністю харчової продукції, без яких відповідно до Закону України «Про основні принципи та вимоги щодо якості та безпечності харчових продуктів» не можлива діяльність кожного харчового підприємства.

Наші випускники здобувши знання за освітньою програмою «Технологічна експертиза та безпека харчової продукції» та освітньою програмою «Якість, стандартизація та сертифікація» займають посади в різноманітних організаціях та установах:

ПрАТ «Фоззі груп» – спеціаліст відділу експертизи;
Національне агентство акредитації Українифахівець відділу акредитації органів з інспектування;
Підприємство з іноземними інвестиціями ТОВ «БЮРО ВЕРІТАС УКРАЇНА»фахівець з якості, стандартизації та сертифікації,
ПАТ «Миронівський Хлібопродукт» (ТМ «Наша Ряба», «Легко», «Фуагра») – директор з якості, інспектор з якості;
ДУ «Київський міський лабораторний центр МОЗ України» – технік з метрології;
Державний науково-дослідний інститут з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи – головний фахівець з якості;
ПрАТ «Київський маргариновий завод» – лаборант хімічного аналізу;
ТОВ "Соєва фабрика Агропрод" – головний технолог;
ПАТ «Київська кондитерська фабрика «РОШЕН»» – молодший фахівець з якості.

 

На сайт кафедри

Остання зміна: 17 вересня 2018

Кафедра здійснює підготовку фахівців:

освітнього ступеня «бакалавр»

Підготовка фахівців у галузі знань 18 «Виробництво та технології» за спеціальністю 181 «Харчові технології» та освітньою програмою:

 • Технологічна експертиза та безпека харчової продукції
Форма навчання Термін навчання
Денна 4 роки
Денна скорочена 2 або 3 роки
Заочна / Дистанційна 4 роки 6 місяців
Заочна скорочена / Дистанційна скорочена 2 роки 6 місяців або 3 роки 6 місяців

Детальніше...

освітнього ступеня «магістр»

Підготовка фахівців у галузі знань 18 «Виробництво та технології» за спеціальністю 181 «Харчові технології» та освітньою програмою:

 • Технологічна експертиза та безпека харчової продукції
Форма навчання Термін навчання
Денна 1 рік 6 місяців

Підготовка фахівців у галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» та освітньою програмою:

 • Якість, стандартизація та сертифікація
Форма навчання Термін навчання
Всі форми навчання 1 рік 6 місяців

Детальніше...

наукового ступеня «доктор філософії»

Підготовка фахівців у галузі знань 18 «Виробництво та технології» за спеціальністю 181 «Харчові технології»

Форма навчання Термін навчання
Всі форми навчання 4 роки

Детальніше...

наукового ступеня «доктор наук»

Підготовка фахівців у галузі знань 18 «Виробництво та технології» за спеціальністю 181 «Харчові технології»

Форма навчання Термін навчання
Денна 2 роки

Детальніше...

Світові інтеграційні процеси, розвиток торгівельних відносин та екологічна ситуація зумовлюють застосування нових підходів до забезпечення якості і безпеки продукції харчування. На сьогодні важливого значення набуває ефективне управління технологічним процесом виробництва. Фахівці з цього напряму матимуть якісно нову та сучасну підготовку, яка дасть можливість в ході технологічної експертизи виробництва встановлювати причини низької якості продукції харчування та порушення параметрів технологічного процесу, виявляти факти фальсифікації продукції тощо. Саме за цим напрямом готується нове покоління фахівців, здатних вирішувати наукові і виробничі проблеми з якості та безпеки харчової продукції.

Навчальні дисципліни, які викладаються кафедрою

БАКАЛАВРИ
Назва кількість годин
Основи управління якістю та безпечністю харчових продуктів. Модуль 1. Нормативні документи в харчовій промисловості 75
Основи управління якістю та безпечністю харчових продуктів. Модуль 2. Основи НАССР 75
Основи сенсорного аналізу харчових виробництв 75
Сенсорний аналіз 120
Товарознавство (непродовольчі товари) 378
Теоретичні основи товарознавства 216
Товарознавство товарів (харчові продукти) 378
Технічне регулювання (оцінювання відповідності) 54
Товарознавство (послуги) 108
Матеріалознавство та основи технологій виробництва товарів 108
Основи товарознавства продовольчих товарів та косметичних засобів 144
Якість і безпечність харчових продуктів 144
Товарознавство (Пакувальні матеріали та тара) 108
Біологічно активні сполуки 162
Вступ до технологічної експертизи 120
Митна та судово-товарознавча експертиза 108
НАССР і системи управління безпечністю харчової продукції 144
Основи інспектування харчових виробництв 165
Проектування харчових виробництв 108
Санітарія і гігієна харчових виробництв 108
Системи менеджменту якості харчової продукції 126
Системи управління та контролю якості харчових та косметичних продукті 108
Теоретичні основи безпеки харчової продукції 180
Технологічна експертиза виробництва харчової продукції 210
Харчові технології 300
Хімічні та біологічні сенсори 105
Хімія смаку, запаху та кольору 105
Ідентифікація і методи виявлення фальсифікації харчової продукції 126
Визначення терміну придатності харчової продукції 108
Основи товарознавства харчової продукції 165
Основи наукових досліджень 150
Основи проектування харчових виробництв 135
Пакування та зберігання харчової продукції 90
Належні практики харчових виробництв 165
Інгредієнти і допоміжні матеріали харчових виробництв 90

 

МАГІСТРИ
Назва кількість годин
Аудит та атестація персоналу 120
Екологічна стандартизація та сертифікація 180
Експертиза та експрес-ідентифікація харчових продуктів 210
Ідентифікація продукції та методи виявлення фальсифікації 120
Санітарно-гігієнічний контроль виробництва 150
Науково-дослідницький практикум 180
Системи менеджменту безпечності харчових продуктів 210
Управлінські рішення та документування 150
Аудит систем управління безпечністю 240
Харчова токсикологія 270
Експертиза харчових продуктів 120
Стандартизація продукції, послуг та технологічних процесів 180
Сертифікація продукції і систем якості, атестація виробництва 180
Сиситеми менеджменту якості та безпечності харчових продуктів 240

Тематика науково-дослідної роботи викладачів кафедри охоплює такі основні напрями згідно з держбюджетними темами:

 • створення «розумних» паковань харчових продуктів із біодеградованих матеріалів з використанням нанодисперсних матеріалів і нанофотонних композицій;
 • проведення ідентифікації та виявлення фальсифікації харчових продуктів з використанням сенсорних аналізаторів № 0113u001430;
 • формування і контроль якості і безпечності інноваційних харчових продуктів № 0113u001429;

Наукові надбання дослідницької роботи викладачів кафедри підтверджуються численними працями у фахових науково-практичних виданнях, патентами України, актами впровадження у провідні підприємства галузі і навчальний процес НУХТ.

2011 рік

створена кафедра експертизи харчових продуктів

2011 рік

розпочата підготовка за магістерською програмою «Якість, стандартизація та сертифікація»

2013 рік

вперше в Україні розпочато підготовку фахівців за новим напрямом «Технологічна експертиза та безпека харчової продукції»

2017 рік

вперше в Україні розпочато підготовку магістрів за освітньо-професійною програмою «Технологічна експертиза та безпека харчової продукції»