Н У Х Т

Кафедра теоретичної механіки та ресурсоощадних технологій

Завідувач кафедри

Завідувач кафедри
Серьогін Олександр Олександрович
професор, доктор технічних наук

(створена у 1930 році)

Кафедра теоретичної механіки та ресурсоощадних технологій сьогодні – це дружній колектив досвідчених викладачів, об'єднаних спільним прагненням – підготувати висококваліфікованих фахівців, здатних втілювати в життя сучасні енерго- та ресурсозберігаючі технології не тільки на теренах України, але й на світовому рівні.

Викладачі кафедри адаптують навчальний процес до сучасних запитів виробництва. Заняття проводяться як із студентами першого курсу бакалаврату, так і з магістрами та аспірантами. Вдосконалюються навчальні плани, щорічно переглядаються робочі плани навчальних дисциплін, розширюється матеріальна база. Навчальний процес тісно пов'язаний з використанням комп'ютерів, студенти отримують навички роботи і практичного використання спеціалізованого програмного забезпечення, що дозволяє здійснювати розрахунки та конструювання технологічного обладнання на сучасному рівні.

Кафедра випускає магістрів зі спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» за спеціалізацією «Обладнання виробництва біопалив».

На кафедрі є науково-дослідна лабораторія, яка забезпечена відповідними приладами та обладнанням з дослідженням фізико-механічних характеристик технологічних матеріалів, які використовуються в машинобудуванні.

Кафедра має договори з німецьким університетом Steinbeis University Berlin, з яким співпрацює в напрямку використання альтернативних джерел енергії, очисних споруд малих міст, переробку твердих побутових відходів включаючи лінії сортування та утилізації.

Кафедра має філію на науково-виробничому підприємстві ТМА, Сатер, ЦАНТ, Волинь-Кальвіс де проходять практику студенти з напрямку енергозбереження, альтернативна енергетика та альтернативні палива. Після введення в енергетичний баланс України біологічних видів палива, які по своїй природі є поновлюваними ресурсами акумульованої сонячної енергії – дало змогу зменшити використання викопних традиційних не поновлюваних джерел енергії та забруднення природного середовища токсичними речовинами і парниковими газами.

Традиційно студенти кафедри теоретичної механіки та ресурсоощадних технологій беруть участь у підготовці та захищають міжкафедральні комплексні дипломні проекти, коли до розроблен6ня однієї реальної комплексної теми залучаються студенти різних спеціальностей: «Автоматизація управління технологічним процесом», «Менеджмент організацій», «Харчові технології», «Екологія та охорона навколишнього середовища». Такі роботи дають можливість розв'язувати в комплексі взаємопов'язані питання – механізації, економіки, технології та автоматизації виробництва.

на сайт кафедри

Остання зміна: 16 квітня 2018

 • image

  Башта Анатолій Володимирович

  доцент, кандидат технічних наук

 • image

  Масло Микола Андрійович

  доцент, кандидат технічних наук

 • image

  Серпученко Вадим Геннадійович

  доцент, кандидат технічних наук

 • image

  Коцюбанський Андрій Миколайович

  доцент, кандидат технічних наук

 • image

  Кавун Віталій Петрович

  старший викладач

 • image

  Осьмак Олексій Олексійович

  старший викладач

Кафедра теоретичної механіки та ресурсоощадних технологій бере участь у підготовці фахівців за спеціальностями:

освітній ступінь «Бакалавр»:

 1. спеціальність 131 «Прикладна механіка», спеціалізація «Мехатроніка та пакувальна техніка»
 2. спеціальність 133 «Галузеве машинобудування», спеціалізація «Обладнання харчових та біотехнологічних виробництв»
 3. спеціальність 142 «Енергетичне машинобудування», спеціалізація «Холодильні машини і установки»
 4. спеціальність 144 «Теплоенергетика», спеціалізація «Теплоенергетика»
 5. спеціальність 122 «Комп'ютерні науки», спеціалізація «Комп'ютерні науки»
 6. спеціальність 151 «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології», спеціалізація «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології»
 7. спеціальність 101 «Екологія», спеціалізація «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»
 8. спеціальність 161 «Хімічні технології та інженерія», спеціалізація «Хімічна технологія»
 9. спеціальність 162 «Біотехнології та біоінженерія», спеціалізація «Біотехнологія»

освітній ступінь «Магістр»:

 1. спеціальність 133 «Галузеве машинобудування», спеціалізація «Обладнання переробних і харчових виробництв»
 2. спеціальність 151 «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології», спеціалізація «Інтелектуальні комп'ютерні системи керування»
 3. спеціальність 151 «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології», спеціалізація «Комп'ютерні технології та програмування в автоматизованих системах управління»
 4. спеціальність 101 «Екологія», спеціалізація «Екологія та охорона навколишнього середовища»

Всі види навчання забезпечені навчальною, науковою, довідниковою та методичною літературою.

Навчальні дисципліни, які викладаються кафедрою

БАКАЛАВРИ
Назва кількість годин
інженерна графіка 150 
прикладна механіка 165 
інженерна та комп’ютерна графіка Біо, Ек – 150
Хімтех – 120  
теоретична механіка Мех – 210 / 150 ск
Ен – 285
технічна механіка  150 / 108 ск
опір матеріалів 300 / 135 ск 

 

МАГІСТРИ
Назва кількість годин
моделювання технологічних систем 165
технологічне обладнання галузі  255
виробнича логістика  120
гігієнічні вимоги до проектування обладнання  120
комп’ютерні технології в наукових дослідженнях  120
енерго- та ресурсоощадні технології  90

 

АСПІРАНТУРА
Назва кількість годин
методи та засоби вимірювання фізичних величин 150

Україна відноситься до країн з енергодифіцитною економікою. Держава потребує сучасні технології та обладнання альтернативної енергетики. Харчова та переробна промисловість можуть стати локомотивом розвитку і з енерговитратної галузі перетворитись в генеруючі енергетичні підприємства.

Актуальні наукові напрямки кафедри:

Розвиток цих напрямків дав можливість кафедрі в рамках Індустріального парку прийняти участь в створенні демонстраційної зони високої енергетичної ефективності для вирішення екологічно-енергетичних потреб оздоровчо-лікувальних закладів в селищі Поляна Закарпатської області.

1930 рік

створена кафедра опору матеріалів та теоретичної механіки

1945 рік

кафедру очолив професор Г.М. Савін

1947 рік

кафедру очолив професор О.М. Пеньков

1954 рік

кафедру очолила професор Н.П. Динник-Гришкова

1974 рік

кафедру очолив професор М.Я. Бородянський

1984 рік

кафедру очолив доцент А.А. Бондаренко

2004 рік

кафедру очолив професор В.М. Назаренко

2009 рік

реорганізована в кафедру енерго- та ресурсоощадних технологій

2009 рік

кафедру очолив професор О.О. Серьогін

2011 рік

кафедру перейменовано на кафедру теоретичної механіки та ресурсоощадних технологій

2016 рік

у зв'язку із реорганізацією університету за кафедрою закріплено викладання дисциплін, закріплених раніше за кафедрою інженерної і комп'ютерної графіки