Н У Х Т

Кафедра теплоенергетики та холодильної техніки

Завідувач кафедри

Завідувач кафедри
Василенко Сергій Михайлович
професор, доктор технічних наук

(створена у 1931 році)

Кафедра теплоенергетики та холодильної техніки здійснює професійну підготовку фахівців за освітніми програмами:

по спеціальностях 144 «Теплоенергетика» та 142 «Енергетичне машинобудування», за освітньо-кваліфікаційними рівнями: «бакалавр», «магістр».

Крім цього, викладачі кафедри беруть участь у підготовці фахівців з інших спеціальностей – інженерів-технологів та інженерів-механіків.

На кафедрі функціонують навчальні спеціалізовані лабораторії:
 • палива та високотемпературних установок;
 • тепломасообмінних установок та кондиціонування повітря;
 • холодильних машин;
 • холодильних установок та холодильної технології;
 • ремонту та монтажу холодильних установок;
 • 3D моделювання теплогідродинамічних процесів.

Для практичної підготовки фахівців працюють філії кафедри на базі підприємств «Київенерго»; під час навчання студенти проходять практику на цукрових заводах, котельнях, ТЕЦ, холодокомбінатах, гіпермаркетах, логістияних складах, проектних організаціях, науково-дослідних установах Національної академії наук України, та інших підприємствах харчової та промисловості.

Штат професорсько-викладацького складу кафедри становить понад двадцять осіб, серед яких десять професорів та тринадцять доцентів. До викладання за сумісництвом залучаються знані науковці та досвідчені фахівці-виробничники. Склад кафедри щороку поповнюють молоді викладачі-випускники кафедри.

Серед фахівців-випускників кафедри — академіки, доктори та кандидати наук, професори та доценти. Багато випускників стали визначними організаторами виробництва, громадськими діячами, керівниками високого рангу. Фахівці з теплоенергетики та холодильних машин і установок успішно працюють на посадах інженерів з експлуатації, монтажу, проектування та налагодження систем тепло- та холодопостачання, начальників цехів, начальників ТЕЦ, головних інженерів та директорів підприємств. Багато хто з випускників працює у бізнес-структурах, зокрема у фірмах, що постачають на ринок теплоенергетичне та холодильне обладнання на посадах менеджерів та директорів. Ті, хто виявив схильність до наукової роботи, можуть працювати у академічних або галузевих науково-дослідних установах.

Випускники шанують рідну кафедру, а кафедра не забуває про них. На кафедральному стенді наведено прізвища всіх випускників з часу її заснування.

При університеті працює аспірантура. Аспіранти кафедри мають можливість захищати кандидатські дисертації за спеціальністю 05.14.06 «Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика».

Кафедра має всі необхідні умови для підготовки висококваліфікованих фахівців промисловості та науково-педагогічних працівників вищої кваліфікації.

на сайт кафедри

Остання зміна: 16 квітня 2018

 • image

  Василенко
  Сергій Михайлович

  професор, доктор технічних наук

  Завідувач кафедри

 • image

  Прядко Микола Олексійович

  професор, доктор технічних наук

 • image

  Буляндра Олексій Федорович

  професор, доктор технічних наук

 • image

  Масліков Михайло Олександрович

  професор, кандидат технічних наук

 • image

  Сінат-Радченко Дмитро Євгенович

  професор НУХТ, кандидат технічних наук

 • image

  Басок Борис Іванович

  професор,

  Член-кореспондент НАНУ,
  Віце-президент НАУ ТН

 • image

  Вольчини Ігор Альбінович

  професор, доктор технічних наук

  заступник директора з наукової роботи Інституту вугільних енерготехнологій НАН України

 • image

  Поржезінський Юрій Георгійович

  професор НУХТ, кандидат технічних наук

 • image

  Павелко Володимир Іванович

  професор НУХТ, кандидат технічних наук

 • image

  Засядько Ярослав Іванович

  професор НУХТ, кандидат технічних наук

 • image

  Форсюк Андрій Васильович

  доцент, кандидат технічних наук

 • image

  Гапонич Людмила Станіславівна

  доцент, кандидат технічних наук

 • image

  Недбайло Олександр Миколайович

  доцент, кандидат технічних наук

 • image

  Петренко Валентин Петрович

  доцент, кандидат технічних наук

 • image

  Масліков Максим Михайлович

  доцент, кандидат технічних наук

 • image

  Філоненко Віталій Миколайович

  доцент, кандидат технічних наук

 • image

  Бондар Володимир Іванович

  доцент, кандидат технічних наук

 • image

  Іващенко Наталія Вікторівна

  доцент, кандидат технічних наук

 • image

  Самійленко Сергій Миколайович

  доцент, кандидат технічних наук

 • image

  Бойко Володимир Олександрович

  доцент, кандидат технічних наук

 • image

  Пилипенко Олексій Юрійович

  доцент, кандидат технічних наук

 • image

  Мирошник Марія Миколаївна

  доцент, кандидат технічних наук

 • image

  Рябчук Олександр Миколайович

  доцент, кандидат технічних наук

 • image

  Гришуков Юрій Олександрович

  асистент

 • image

  Грищенко Роман Володимирович

  асистент

 • image

  Борисова Анастасія Михайлівна

  асистент

 • image

  Осадча Катерина Миколаївна

  асистент

 • image

  Радушев Вячеслав Анатолійович

  асистент

 • image

  Францішко Алла Петрівна

  асистент

 • image

  Клименко Сергій Георгійович

  завідувач лабораторій

 • image

  Бібік Володимир Василійович

  навчальний майстер

Кафедра здійснює підготовку фахівців:

освітнього ступеня «бакалавр»

Підготовка фахівців у галузі знань 14 «Електрична інженерія» за спеціальністю 142 «Енергетичне машинобудування» та освітньою програмою:

 • Холодильні машини і установки

Підготовка фахівців у галузі знань 14 «Електрична інженерія» за спеціальністю 144 «Теплоенергетика» та освітньою програмою:

 • Теплоенергетика та енергоефективні технології
Форма навчання Термін навчання
Денна 4 роки
Денна скорочена 2 або 3 роки
Заочна / Дистанційна 4 роки 6 місяців
Заочна скорочена / Дистанційна скорочена 2 роки 6 місяців або 3 роки 6 місяців

Детальніше...

освітнього ступеня «магістр»

Підготовка фахівців у галузі знань 14 «Електрична інженерія» за спеціальністю 142 «Енергетичне машинобудування» та професійним спрямуванням:

 • Холодильні техніка та технології
Форма навчання Термін навчання
Всі форми навчання 1 рік 6 місяців

Підготовка фахівців у галузі знань 14 «Електрична інженерія» за спеціальністю 144 «Теплоенергетика» та освітніми програмами:

 • Енергетичний менеджмент та аудит
Форма навчання Термін навчання
Денна 1 рік 6 місяців
 • Теплоенергетика та енергоефективні технології
Форма навчання Термін навчання
Всі форми навчання 1 рік 6 місяців

Детальніше...

наукового ступеня «доктор філософії»

Підготовка фахівців у галузі знань 14 «Електрична інженерія» за спеціальністю 144 «Теплоенергетика»

Форма навчання Термін навчання
Всі форми навчання 4 роки

Детальніше...

Навчальні дисципліни, які викладаються кафедрою

БАКАЛАВРИ
Назва кількість годин
   

 

МАГІСТРИ
Назва кількість годин
   

 

АСПІРАНТУРА
Назва кількість годин
   

Тематика науково-дослідної роботи викладачів кафедри охоплює такі основні напрями:

 • дослідження, математичне моделювання та оптимізація теплотехнологічних комплексів харчових виробництв із метою покращення теплотехнологічних режимів і раціонального використання паливно-енергетичних ресурсів;
 • аналітичне та експериментальне дослідження гідродинамічних, тепло- та масообмінних процесів у робочих елементах тепломасообмінного обладнання з метою розроблення нових конструкцій тепломасообмінних апаратів;
 • аналітичне та експериментальне дослідження теплогідродинамічних процесів у робочих каналах плівкових випарних апаратів;
 • дослідження спалювання біомаси спільно з вугіллям (спільно з Інститутом вугільних енерготехнологій Національної академії наук України);
 • дослідження роботи холодильних установок харчових підприємств із метою зменшення енергозатрат на виробництво продукції і підвищення її якості;
 • розроблення методів розрахунку та проектування панельних льодогенераторів, акумуляторів холоду;
 • дослідження впливу температури та параметрів водяної пари на відновлення адсорбційних властивостей адсорбентів для харчової промисловості.

Наукові розробки кафедри впроваджені на промислових підприємствах.

Викладачами кафедри виконано розроблення та впровадження енергоефективних схем теплоенерговикористання на основі глибокого використання ВЕР та встановлення високоефективного технологічного обладнання на підприємствах України, Росії, Білорусії.

1931 рік

створена кафедра теплотехніки

1935 рік

відбувся перший випуск фахівців за спеціальністю «Теплосилові установки цукрової промисловості»

1957 рік

реорганізована у випускову кафедру теплоенергетики

1960 рік

відбувся перший випуск фахівців за спеціальністю «Промислова теплоенергетика»

1965 рік

на базі викладацького складу кафедри теплоенергетики було створено дві кафедри: випускову кафедру промислової теплоенергетики та загальноінженерну кафедру теоретичної та загальної теплотехніки

1974 рік

після реформування кафедри спецобладнання харчових виробництв на кафедру промислової теплоенергетики передані лабораторія холодильної техніки, всі дисципліни цього профілю та викладачі

1976 рік

на базі наукового потенціалу кафедри створено спеціалізовану вчену раду під головуванням проф. Н.Ю.Тобілевича для проведення захисту дисертацій на здобуття вченого ступеня кандидата технічних наук зі спеціальностей 05.14.04 – «Промислова теплоенергетика» та 05.18.12 – «Процеси та апарати харчових виробництв»

1994 рік

ВАКом України затверджена спеціалізована вчена рада, що одержала право здійснювати державну атестацію кандидатських дисертацій зі спеціальностей 05.14.04 «Промислова теплоенергетика» та 05.13.07 «Автоматизація технологічних процесів та виробництв» під головуванням проф. М.О.Прядка

1997 рік

на кафедрі розпочата підготовка фахівців зі спеціальності «Холодильні машини і установки» як за стаціонарною, так і за заочною формою навчання

1998 рік

на базі кафедри промислової теплоенергетики створено «Інститут проблем енергетики в харчовій промисловості» – перший спеціалізований науково-інженерний підрозділ нашого університету

2001 рік

відбулося перейменування кафедри промислової теплоенергетики на кафедру теплоенергетики та холодильної техніки

2002 рік

відбувся перший випуск фахівців за спеціальністю «Холодильні машини і установки»

2013 рік

відбулося об’єднання кафедри теплотехніки з кафедрою теплоенергетики та холодильної техніки