Н У Х Т

Кафедра машинобудування, стандартизації та сертифікації обладнання

Завідувач кафедри

Завідувач кафедри
Штефан Євгеній Васильович
професор, доктор технічних наук

(створена в 1948 році)

Кафедра має майже сторічну традицію підготовки фахівців у галузі матеріалознавства і машинобудування.

За роки існування кафедра підготувала понад 9000 спеціалістів. Значна частина випускників очолює служби механіків харчових виробництв, інших галузей промисловості.

Випускники кафедри – відомі вчені: професор Національного університету «Поділля» М.С. Стечишин, професор Білостоцької політехніки З. Кондрат, завідувач кафедри Нацонального університету біоресурсів та природокористування України, професор Ю.Г. Сухенко, завідувач кафедри Нацонального університету біоресурсів та природокористування України, професор В.Ю. Сухенко, професор Люблінської політехніки К. Лукасік та інші.

Викладачі кафедри адаптують навчальний процес до сучасних запитів виробництва. Вдосконалюються навчальні плани, щорічно переглядаються робочі плани навчальних дисциплін, зміцнюється матеріальна база.

Кафедра забезпечена навчальними лабораторіями з матеріалознавства, технології машинобудування, взаємозамінності та стандартизації обладнання.

Співпраця кафедри з виробничими підприємствами ПЕРЕГЛЯНУТИ

Під час навчання студенти залучаються до роботи в наукових гуртках, проходять виробничупрактику на машинобудівних підприємствах, в тому числі які виготовляють обладнання харчових виробництв, зокрема: дослідницький завод харчового обладнання, ТОВ «Металік-Інжиніринг», ТОВ «ВП «ПЄЩЄРІН», ДП ПАТ «Оболонь», ТОВ «Пивоварня Зіберта», Цукрпроммеханізація, ТОВ «Завод пакувального обладнання «Термо-Пак», ДАХК «Артем», ДП «Київський бронетанковий завод», ВАТ «Мерідіан ім. С.П. Корольова», ООО «Мікрони» та інші.

на сайт кафедри

Остання зміна: 06 березня 2018

 • image

  Бовсуновський Анатолій Петрович

  професор, доктор технічних наук

 • image

  Литвиненко Олександр Анатолійович

  професор, доктор технічних наук

 • image

  Кадомський Сергій Віталійович

  доцент, кандидат технічних наук

 • image

  Бойко Юрій Іванович

  доцент, кандидат технічних наук

На сучасному етапі кафедра забезпечує загальноінженерну підготовку фахівців освітнього ступеня «Бакалавр» за спеціальностями:

 • 133 «Галузеве машинобудування» (спеціалізаця «Обладнання харчових та біотехнологічних виробництв»);
 • 131 «Прикладна механіка» (професійне спрямування «Мехатроніка та пакувальна техніка»);
 • 186 «Видавництво та поліграфія» (спеціалізація «Розробка та виготовлення упаковки»);
 • 144 «Теплоенергетика» (спеціалізація «Теплоенергетика»);
 • 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» (спеціалізація «Електротехнічні системи»);
 • 181 «Харчові технології» (спеціалізація «Харчові технології та інженерія»), а також за магістерськими програмами «Обладнання переробних і харчових виробництв» та «Обладнання фармацевтичних та біотехнологічних виробництв».

Кафедра здійснює підготовку спеціалістів вищої кваліфікації на базі аспірантури та докторантури за наступними спеціальностями:

 • 05.18.12. – процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв;
 • 05.02.04 – тертя та зношування в машинах
 • 0.02.09 – динаміка та міцність машин

Навчальні дисципліни, які викладаються кафедрою

Назва кількість годин
Наука про матеріали  
Технологія конструкційних матеріалів  
Матеріалознавство  
Взаємозамінність, стандартизація і технічні вимірювання  
Технологічні основи машинобудування  
Надійність і довговічність машин  
Стандартизація та сертифікація обладнання  
Електротехнічні матеріали  

 

Кафедра приділяє велику увагу формуванню циклу дисциплін професійно-практичної підготовки, які формують майбутнього фахівця по експлуатації та ремонту обладнання харчових виробництв.

Тематика науково-дослідної роботи викладачів кафедри охоплює такі основні напрями:

 • підвищення надійності і довговічності обладнання харчової та переробної промисловості;
 • інформаційні технології проектування процесів та обладнання харчових виробництв;
 • визначення залишкового ресурсу елементів енергетичного устаткування;
 • використання ефектів кавітації для інтенсифікації технологічних процесів;
 • розроблення нових технологій ремонту обладнання м'ясопереробних підприємств;

Напрямки роботи передбачають розроблення та вдосконалення існуючих технологій з урахуванням сировинної бази, технологічного обладнання та вимог якості до готової продукції в Україні.

Наукова новизна дослідницької роботи викладачів кафедри підтверджена патентами України, деякі з них впроваджені в навчальний процес кафедри. Практичні результати досліджень використовуються на підприємствах харчової, переробної та інших галузях промисловості при підвищенні довговічності відцентрових насосів, різальних комплектів для м'ясопереробних підприємств, інтенсифікації технічних процесів за допомогою фізико-механічних ефектів кавітації, прогнозування довговічності вузлів теплоенергетичного обладнання, дослідження перспективних конструкційних матеріалів.

1948 рік

створена кафедра технології металів

1972 рік

назва змінена на кафедру матеріалознавства та технології машинобудування

2011 рік

назва змінена на кафедру машинобудування, стандартизації та сертифікації обладнання