Н У Х Т

Кафедра мехатроніки та пакувальної техніки

Завідувач кафедри

Завідувач кафедри
Соколенко Анатолій Іванович
професор, доктор технічних наук

 (створена у 1932 році)

Кафедра здійснює підготовку фахівців за спеціальністю 131 "Прикладна механіка" – бакалаврів за освітньою програмою "Мехатроніка пакувального обладнання" та магістрів за освітніми програмами "Мехатроніка та робототехніка", "Машини і технології пакування", "Машини і ресурсозберігаючі технології переробки упаковки".

Таропакувальна індустрія світу використовує гігантські оборотні кошти. Сьогодні вони становлять близько 600 млрд. доларів США на рік. В Україні ця індустрія також знаходиться в стані розвитку, що потребує притоку висококваліфікованих фахівців. Понад 4000 підприємств вирішують проблему пакування продуктів харчування і товарів народного споживання.

Бурхливий розвиток пакувальної галузі за останні 50 років мав і продовжує мати свій зворотній прояв, оскільки тара і упаковка після виконання свого призначення підлягають переробці та утилізації. У розвинених країнах зроблені важливі кроки по збиранню, сортуванню і переробленню цих відходів, однак в Україні ці технології політично і економічно загальмовані.

Становлення індустрії переробки використаної упаковки не має альтернативи і потребує підготовки відповідних фахівців для розроблення технологій і обладнання. Тим більше, що відпрацьована упаковка є не тільки джерелом додаткових енергетичних ресурсів, а і чудовим вторинним матеріалом. Потреба у фахівцях даної індустрії постійно вивчається і прогнозується неухильне її зростання. На це вказує створення відповідних державних і комерційних структур в Україні і інших державах Європи та світу.

Кафедра має всі умови для підготовки висококваліфікованих фахівців промисловості та науково-педагогічних працівників.

Викладачами кафедри розроблені і впроваджуються у навчальний процес програми загально-інженерних дисциплін: "Теорія механізмів і машин", "Деталі машин", "Механізація транспортних систем", "Пневматика та пневмоприводи" а також фахових дисциплін: "Пакувальні матеріали", "Основи конструювання і дизайн упаковки", "Обладнання для виготовлення упаковки», "Технологія пакування", "Технологія переробки упаковки", "Обладнання для перероблення упаковки", "Пакувальне обладнання", "Розрахунок і конструювання пакувального обладнання", "Розрахунок і конструювання обладнання переробки упаковки", "Автоматизовані потокові лінії", "Мехатроніка", "Робототехнічні комплекси у пакувальних процесах". Загалом викладається 45 дисциплін.

На кафедрі працює комп'ютерний клас із мережею сучасних обчислювальних машин. У навчальному процесі та наукових дослідженнях студенти мають можливість використовувати сучасне програмне забезпечення AutoCAD, MechanicalDesktop, КОМПАС-3D, Mathcad, FluidDRAW, FluidSim, APM WinMachine, Photoshop.

За роки існування випускової кафедри підготовлено близько 1000 спеціалістів.

на сайт кафедри

Остання зміна: 12 березня 2018

 • image

  Беспалько Анатолій Петрович

  професор НУХТ, кандидат технічних наук

 • image

  Якимчук Микола Володимирович

  професор, доктор технічних наук

 • image

  Валіулін Геннадій Романович

  доцент, кандидат технічних наук

 • image

  Васильківський Костянтин Вікторович

  доцент, кандидат технічних наук

 • image

  Ковальов Олександр Іванович

  доцент, кандидат технічних наук

 • image

  Костін Володимир Борисович

  доцент, кандидат технічних наук

 • image

  Костюк Володимир Степанович

  доцент, кандидат технічних наук

 • image

  Кривопляс–Володіна Людмила Олександрівна

  доцент, кандидат технічних наук

 • image

  Степанець Олег Іванович

  старший викладач, кандитат технічних наук

 • image

  Мироненко Світлана Михайлівна

  старший викладач

 • image

  Токарчук Сергій Володимирович

  доцент, кандидат технічних наук

 • image

  Юхно Михайло Іванович

  доцент, кандидат технічних наук

 • image

  Бойко Олексій Олегович

  доцент, кандитат технічних наук

 • image

  Деренівська Анастасія Василівна

  старший викладач, кандитат технічних наук

 • image

  Ступак Юлія Олександрівна

  асистент

Кафедра здійснює підготовку фахівців:

освітнього ступеня «бакалавр»

Підготовка фахівців у галузі знань 13 «Механічна інженерія» за спеціальністю 131 «Прикладна механіка» та освітньою програмою

 • Прикладна механіка
Форма навчання Термін навчання
Денна 4 роки
Денна скорочена 2 або 3 роки
Заочна / Дистанційна 4 роки 6 місяців
Заочна скорочена / Дистанційна скорочена 2 роки 6 місяців або 3 роки 6 місяців

Детальніше...

освітнього ступеня «магістр»

Підготовка фахівців у галузі знань 13 «Механічна інженерія» за спеціальністю 131 «Прикладна механіка» та освітньою програмою:

 • Прикладна механіка
Форма навчання Термін навчання
Всі форми навчання 1 рік 6 місяців

Детальніше...

Навчальні дисципліни, які викладаються кафедрою

БАКАЛАВРИ
Назва кількість годин
Деталі машин 210
Екологічна безпека використаної упаковки 90
Екологічна безпека пакувальних матеріалів 90
Комп`ютерні технології в інженерних розрахунках 120
Механізація НРТС-робіт 135
Механізація транспортних систем 135
Монтаж, ремонт та експлуатацiя обладнання 126
Обладнання для виготовлення упаковки 165
Обладнання для переробки упаковки 342
Основи конструювання і дизайн упаковки 90
Основи розрахунку і конструювання технологічного обладнання 126
Основи САПР 120
Пакувальне обладнання 342
Пакувальні матеріали 120
Пневматика та пневмоприводи 150
Процеси і апарати ресурсозберігаючих технологій переробки упаковки 72
Теорiя механiзмiв i машин 195
Технології і обладнання пакування 165
Технології та обладнання виготовлення тари та упаковки 300
Технології та обладнання виробництва пакувальних матеріалів 315
Технологія збирання, сортування і переробки упаковки 216
Технологія пакування 165
Технологія пакування і зберігання пакованої продукції 216
Технологія переробки упаковки 165
Технологія розроблення і дизайн упаковки 165
Фізико-хімічні властивості пакувальних матеріалів 120
Фізико-хімічні методи обробки сировини та харчових продуктів (для третього курсу) 72
Фізико-хімічні методи обробки харчових продуктів (для третього курсу) 72
Фізико-хімічні методи обробки сировини та харчових продуктів (для четвертого курсу) 90
Фізико-хімічні методи обробки харчових продуктів (для четвертого курсу) 90
Технічна механіка 150
Технічна механiка 2 (Основи конструювання механiзмiв i машин) 150
Прикладна механіка (для студентів факультету АКС) 90
Прикладна механіка та основи конструювання (для студентів факультету БТЕК) 105

 

МАГІСТРИ
Назва кількість годин
Автоматизовані потокові лінії пакування 180
Автоматизовані потокові лінії переробки упаковки 180
Виробнича логістика 120
Гігієнічні вимоги, сертифікація та метрологічна атестація обладнання для переробки упаковки 150
Гігієнічні вимоги, сертифікація та метрологічна атестація пакувального обладнання 150
Математичне моделювання технологічних процесів 225
Методи досліджень процесів та узагальнення їх результатів 105
Мехатроніка 180
Роботехнічні комплекси у пакувальних процесах 210
Розрахунок і конструювання обладнання переробки упаковки 225
Розрахунок і конструювання пакувального обладнання 225
Розрахунок і конструювання функціональних мехатронних модулей 225
Складське господарство та організація НРТС робіт 210

Основний напрямок наукових досліджень кафедри традиційно стосується теорії транспортно-технологічних систем підприємств харчової та мікробіологічної промисловості, особливостей і логістики взаємодії матеріальних, енергетичних і інформаційних потоків виробництв, динаміки формування і переформування безперервних і дискретних потоків вантажів, оптимізації систем за критеріями обмеження силових дій, пропускної здатності, питомих енергетичних та матеріальних витрат, взаємодії матеріальних і енергетичних потоків виробництв.

До числа важливих наукових інтересів кафедри віднесено фізико-хімічні методи оброблення продуктів харчування, завданням яких є збереження їх якісних і енергетичних характеристик із подовженим терміном зберігання. У зв'язку з цим напрямком творчими колективами професорів і доцентів кафедри видано монографії "Фізико-хімічні методи обробки сировини і продуктів харчування", "Інтенсифікація масообміну в умовах перехідних процесів", "Інтенсифікації масообмінних процесів в харчових і мікробіологічних технологіях" та понад 70 наукових статей у фахових виданнях.

На особливу увагу заслуговують вакуумні методи пакування продукції і взагалі методи вакуумного оброблення вологовмісткої продукції з досягненням її асептичного стану.

За результатами цієї частини досліджень кафедри за останнє десятиріччя підготовлено і захищено дві докторські дисертації (проф. Шевченко О.Ю. та проф. Піддубний В.А.). Їх дослідження супроводжувалися розробками і пропозиціями щодо інтенсифікації тепло- та масообмінних процесів у рідинних та газорідинних харчових середовищах у режимах їх підготовки до фасування і технологічної обробки.

Наукові розробки кафедри за останні 5 років супроводжувалися захистами 8 кандидатських дисертацій.

Результати наукових розробок знайшли впровадження у цукровій, пивоварній та мікробіологічній галузях промисловості. З врахуванням наукових здобутків завідувачу кафедри, доктору технічних наук, професору Соколенку А.І. указом Президента України у 2007 р. присвоєне звання "Заслужений працівник науки і техніки України", а під його керівництвом за роботу "Інноваційні технології підвищення ефективності харчових виробництв" творчий колектив у 2012 році отримав Державну премію України у галузі науки і техніки.

1932 рік

утворення кафедри технічної механіки у Київському технологічному інституті цукрової промисловості. Завідує кафедрою Б.Є. Терентьєв

1937 рік

кафедра передає дисципліни "Опір матеріалів" та "Будівельна справа" та змінює назву на "Деталі машин та підйомно-транспортні машини"

1938 рік

кафедра має назву "Деталі машин та прикладна механіка"

1944 рік

поновлення діяльності кафедри "Деталі машин" у Київському технологічному інституті харчової промисловості

1944-1948 рр.

очолює кафедру доцент Д.П. Скрипніченко

1948-1949 рр.

очолює кафедру доцент І.П. Бердинських

1949-1977 рр.

становлення кафедри під керівництвом д.т.н., проф. О.А.Кукібного

1957 рік

перші дослідження технологій та обладнання для пакування сипких харчових продуктів

   

1961 рік

випуск на кафедрі першої книжки для пакувальної індустрії: Бройдо Б. Е. Упаковочные автоматы. Киев. Гос. изд-во тех. лит-ры УССР, 1961 г., 190 с.

1977-2002 рр.

кафедру очолює професор Й.І.Сторіжко

1976-1989 рр.

виконання госпдоговірних тематик по дослідженню операцій пакетування тарно-штучних вантажів у соляній промисловості під керівництвом проф. О.П. Кривопляса

1977-1990 рр.

виконання госпдоговірних тематик з механізації НРТС-робіт із склотарною продукцією під керівництвом проф. А.І.Соколенка

1996 рік

кафедра отримала статус випускової і перейменована на кафедру технічної механіки і пакувальної техніки

1998 рік

перший випуск фахівців за спеціальністю «Машини і технології пакування»

з 2002 року

кафедру очолює д.т.н., професор А.І.Соколенко

2005 рік

перший випуск фахівців за спеціальністю «Машини і ресурсозберігаючі технології переробки упаковки»

2012 рік

за подану роботу "Інноваційні технології підвищення ефективності харчових виробництв" творчий колектив університету на чолі із завідувачем кафедри А.І. Соколенко отримав Державну премію України у галузі науки і техніки

2017 рік

розпочато підготовку магістрів за спеціалізацією «Мехатроніка та робототехніка» з перейменуванням на кафедру мехатроніки та пакувальної техніки