Н У Х Т

Кафедра електропостачання і енергоменеджменту

Завідувач кафедри

Завідувач кафедри
Балюта Сергій Миколайович
професор, доктор технічних наук

(створена у 1933 році)

Кафедра здійснює підготовку фахівців за освітнім ступенем «бакалавр» за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», галузь знань «Електрична інженерія» (денна і заочна форми навчання), за освітнім ступенем «магістр» за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», спеціалізація «Електротехнічні системи електроспоживання» (денна і заочна форми навчання) та спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», спеціалізація «Енергетичний менеджмент» (денна форма навчання).

Кафедра має всі умови для підготовки висококваліфікованих фахівців у галузі енергетики та науково-педагогічних працівників.

Викладачами кафедри розроблені та впроваджуються у навчальний процес програми загально-інженерних дисциплін: теоретичні основи електротехніки, а також фахових дисциплін: перехідні процеси в системах електропостачання, математичні задачі енергетики, системи електропостачання, маркетингові дослідження в електроенергетиці, енергозбереження, відновлювальні джерела живлення, основи моделювання електроенергетичних об'єктів, енергетичний контроль в системах електроспоживання тощо.

На кафедрі функціонують навчальні-спеціалізовані лабораторії:
 • електричних машин та електроприводу з використанням обладнання фірм Lenze та Danfoss;
 • електричних станцій підстанцій та електричних апаратів;
 • релейного захисту та автоматичного керування систем із використанням обладнання корпорації Eaton;
 • електропостачання промислових підприємств;
 • електричних систем та мереж;
 • техніки високих напруг.

Крім того, на кафедрі працює 2 навчальних комп'ютерних класи, обладнані сучасними персональними комп'ютерами. У навчальному процесі та наукових дослідженнях студенти мають можливість використовувати сучасне програмне забезпечення AutoCad, Mathcad, КОМПАС-3D, MathLab, Visio тощо.
Штат професорсько-викладацького складу кафедри становить 13 осіб, у тому числі 4 професори та 4 доценти. З кожним роком педагогічний склад кафедри поповнюється молодими співробітниками-випускниками кафедри. За роки існування кафедра підготувала близько 2500 фахівців.

До сфери діяльності випускників кафедри входять як проектування, так і експлуатація систем електропостачання, а також нові функції із збуту електричної енергії, контролю в галузі енергетики ьта впровадження енергетичного менеджменту на промислових підприємствах.

Випускники кафедри працюють в енерговідділах профільних науково-дослідних інститутів («Укрдіпрохарчопром», ВАТ «Цукроавтомат»), проектних організаціях («Київпроект», «Укрдіпром'ясомолпром», ПрАТ «Київобленерго», ВАТ «Київенерго»), представництвах провідних і світових компаній у галузі електротехніки та автоматизації (Danfoss, Eaton, Mitsubishi, АВВ).

Випускники кафедри працюють директорами, головними енергетиками та співробітниками енергослужб підприємств харчової та інших галузей промисловості, а також комунальних підприємств.

Серед випускників є доктори наук, кандидати наук, наукові співробітники, викладачі вищих навчальних закладів.

на сайт кафедри

Остання зміна: 16 квітня 2018

 • image

  Куєвда Валерій Петрович

  професор, кандидат технічних наук

 • image

  Рєзцов Віктор Федорович

  професор, доктор технічних наук

  член-кореспондент НАН України

 • image

  Мазуренко Олександр Григорович

  професор, доктор технічних наук

  заслужений працівник освіти України

 • image

  Шестеренко Володимир Євгенович

  професор, кандидат технічних наук

 • image

  Семко Дмитро Михайлович

  доцент, кандидат технічних наук

 • image

  Чорний Юрій Аркадійович

  доцент, кандидат технічних наук

 • image

  Кандибка Петро Михайлович

  доцент, кандидат технічних наук

 • image

  Данько Олексій Вікторович

  старший викладач

 • image

  Коломієць Дмитро Петрович

  старший викладач

  Має відзнаку «Изобретатель СССР»

 • image

  Мащенко Олег Анатолійович

  старший викладач

 • image

  Ізволенський Ігор Євгенович

  старший викладач

 • image

  Куєвда Юлія Валеріївна

  асистент

 • image

  Литвин Ірина Юріївна

  асистент

Кафедра здійснює підготовку фахівців:

освітнього ступеня «бакалавр»

Підготовка фахівців у галузі знань 14 «Електрична інженерія» за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» та освітньою програмою:

 • Енергетичний менеджмент та технології енергозбереження
Форма навчання Термін навчання
Денна 4 роки
Денна скорочена 2 або 3 роки
Заочна / Дистанційна 4 роки 6 місяців
Заочна скорочена / Дистанційна скорочена 2 роки 6 місяців або 3 роки 6 місяців

Детальніше...

освітнього ступеня «магістр»

Підготовка фахівців у галузі знань 14 «Електрична інженерія» за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» та освітніми програмами:

 • Електротехнічні системи електроспоживання
 • Енергетичний менеджмент
Форма навчання Термін навчання
Всі форми навчання 1 рік 6 місяців

Детальніше...

наукового ступеня «доктор філософії»

Підготовка фахівців у галузі знань 14 «Електрична інженерія» за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

Форма навчання Термін навчання
Всі форми навчання 4 роки

Детальніше...

 

Навчальні дисципліни, які викладаються кафедрою

БАКАЛАВРИ
Назва кількість годин
на першому курсі
теоретичні основи електротехніки  
на другому курсі 
автоматизоване проектування систем електропостачання  
електричні машини  
електротехнологічні установки  
математичні задачі енергетики  
електричні системи і мережі  
перехідні процеси в системах електропостачання  
електричні апарати  
основи моделювання електроенергетичних об’єктів  
техніка високих напруг  
на третьому курсі 
електрична частина станцій і підстанцій  
основи релейного захисту та автоматизації енергосистем  
основи електроосвітлення  
основи метрології та електричних вимірювань  
на четвертому курсі 
основи автоматизованого електроприводу  
підвищення ефективності систем електропостачання  
теорія автоматичного керування  
системи електропостачання  
методи ідентифікації, оптимізації та прогнозування в енергетиці  

 

МАГІСТРИ
Назва кількість годин
автоматизовані системи електротехнічних комплексів та електропривод  
електрозбереження у промисловості  
енергозбереження  
електропостачання  
основи енергоменеджменту і енергетичного аудиту  
маркетингові дослідження в електроенергетиці  
відновлювальні джерела живлення  
сучасні методи аналізу електричних мереж  
електромагнітна сумісність електротехнічних комплексів  
енергетичний контроль в системах електроспоживання  
математичне моделювання систем і процесів  

На кафедрі електропостачання та енергоменеджменту науковці ведуть дослідження в напрямах:

«Системи електропостачання та електроспоживання промислових підприємств»

Тематики наукових досліджень кафедри та магістерських програм:
 • системи керування електропостачанням та електроспоживанням промислових підприємств ( Керівник проф. Балюта С.М.)
 • підвищення надійності потужних турбогенераторів в анормальних режимах роботи (Керівник проф. Куєвда В.П.)
 • багатофакторне прогнозування електричного навантаження енергосистем та промислових підприємств (Керівник проф. Черненко П.О.)
 • оптимізація систем електропостачання та електроспоживання промислових підприємств; (Керівник проф.. Тугай. Ю.І)
 • статистична та динамічна стійкість електричних систем (Керівник доц.. Юнєєва Н.Т.)
 • системи керування промисловими електротехнічними системами та комплексами (Керівник проф.. Шестеренко В.Є.)

«Енергетичний менеджмент та енергоефективні технології промислового виробництва»

Тематики наукових досліджень кафедри та магістерських програм:
 • інтелектуальні технології енергозбереження та підвищення енергоефективності промислових підприємств. (Керівник проф.Балюта С.М.)
 • оптимізація режимів виробництва, розподілу та використання енергії (Керівник проф. Шестеренко В.Є.)
 • керування енергопостачанням та енергоспоживанням в умовах ринку (Керівник проф.Черненко П.О.)
 • системи комплексного енергозабезпеченням промислових підприємств з використанням відновлювальних джерел живлення (Керівник доц.Чорний Ю.А.).

Науковці кафедри проводять спільні дослідження з Інститутом відновлювальної енергетики НАН України, Інститутом технічної теплофізики НАН України, Київським кооперативним інститутом бізнесу та права, Інститутом електродинаміки НАН України.

Встановлено дієві наукові контакти з провідними науковими установами та із спорідненими кафедрами України, провідними закордонними навчальними закладами. Розроблена та успішно втілюється система наскрізної підготовки за схемою «бакалавр–магістр–кандидат технічних наук».

 

 

1935 рік

Організована кафедра «Електротехніки», яку очолив професор Наумов А.Л.

1936 рік

Кафедру очолив доктор фізико-математичних наук, професор Котельников А.К.

1946 рік

Кафедру очолював доцент С.І. Іноземцев

1955 рік

Відбулося об'єднання кафедр «Електротехніки» та «Теплотехніки» у кафедру «Променергетики», яку очолив професор П.Д.Швецов

1957 рік

Штат кафедри поповнився викладачами курсу гідравліки. Кафедру очолив професор В.Д.Попов

1957 рік

У зв'язку зі збільшенням кількості студентів в інституті зі складу кафедри «Променергетики» була виділена кафедра «Загальної електротехніки» на чолі з доцентом В.Є.Крутіковою.

1979 рік

На базі кафедри “Загальної електротехніки” створено кафедру «Електропостачання промислових підприємств», якою керував професор М.М.Орлов. Кафедра набуває статусу випускової.

1981 рік

Перший випуск інженерів-електриків.

1985 рік

Зі складу кафедри виділилась кафедра «Електротехніки».

1986 рік

Кафедру «Електропостачання промислових підприємств» очолював доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, академік Міжнародної Академії комп’ютерних наук і систем, її віце-президент, кавалер орденів Леніна та Трудового Червоного Прапора І.М.Богаєнко.

2008 рік

Керівництво кафедрою взяв на себе випускник кафедри, доктор технічних наук, профессор Балюта С.М.

2017 рік

Об’єднання факультетів «Інженерної механіки та пакувальної техніки» та «Енергетики і енергомеджменту» у єдиний навчальний підрозділ НУХТ Навчально-науковий інженерно-технічний інститут ім. акад. І.С.Гулого

2017 рік

Приєднання кафедри «Електротехніки» до кафедри «Електропостачання та енергоменеджменту» на чолі з професором Балютою С.М.