Н У Х Т

Кафедра маркетингу

Завідувач кафедри

В.о. завідувача кафедри
Соломянюк Наталія Миколаївна
професор, доктор економічних наук

(створена у 1934 році)

Кафедра маркетингу здійснює підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Бакалавр», «Магістр» за такими напрямами підготовки: «Маркетинг», «Реклама та зв'язки з громадськістю», «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».

Випускники кафедри маркетингу працюють на посадах менеджерів з маркетингу, збуту, реклами і зв'язків з громадськістю, начальниками відповідних відділів, а також фахівцями з методів розширення ринків збуту, аналітиками із дослідження товарного ринку, консультантами із ефективності підприємництва та маркетингу, рекламістами, мерчендайзерами.

Кафедра маркетингу – це дружній колектив досвідчених науковців, які здійснюють підготовку висококваліфікованих фахівців для харчової промисловості та інших галузей економіки. У навчальний процес інтенсивно впроваджуються досягнення науково-технічного прогресу. Зокрема, на кафедрі наявні окремий комп'ютерний клас із маркетинговим програмним забезпеченням, а також спеціалізована аудиторія, оснащена сучасним обладнанням для проведення лекційних занять із профільних дисциплін.

Університет забезпечує проходження студентами кафедри маркетингу виробничої та переддипломної практики на провідних підприємствах харчової промисловості України, таких як ПАТ «Оболонь», ПАТ «Карлсберг Україна», КЗБН «Росинка», ПАТ «Житомирський м'ясокомбінат», хлібокомбінати ПАТ «Київхліб» та інших.

Важливим напрямом роботи кафедри маркетингу НУХТ є співпраця з Міжнародним інститутом CEDIMES, зокрема з такими його навчальними закладами, як Університети Париж-2 та Париж-12, Університет Бордо (Франція), Університет Торонто (Канада), Бернський університет (Швейцарія). Співробітники кафедри маркетингу приймають активну участь у міжнародних колоквіумах, які проводяться даною організацією. Відповідно до договору, укладеного з Міжнародним інститутом CEDIMES, кафедра маркетингу організовує для студентів, які бажають отримати французький диплом магістра з маркетингу, додаткові курси відповідно до навчальних програм цієї організації із перспективою навчання на старших курсах у Франції.

на сайт кафедри

Остання зміна: 16 січня 2019

Кафедра здійснює підготовку фахівців:

освітнього ступеня «бакалавр»

Підготовка фахівців у галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за спеціальністю 075 «Маркетинг» та освітньою програмою:

 • Маркетинг

Підготовка фахівців у галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» та освітньою програмою:

 • Товарознавство і торговельне підприємництво
Форма навчання Термін навчання
Денна 4 роки
Денна скорочена 2 або 3 роки
Заочна / Дистанційна 4 роки 6 місяців
Заочна скорочена / Дистанційна скорочена 2 роки 6 місяців / 3 роки 6 місяців

Підготовка фахівців у галузі знань 06 «Журналістика» за спеціальністю 061 «Журналістика» та освітньою програмою:

 • Реклама та зв'язки з громадськістю
Форма навчання Термін навчання
Денна 4 роки
Денна скорочена 2 або 3 роки

Детальніше...

освітнього ступеня «магістр»

Підготовка фахівців у галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за спеціальністю 075 «Маркетинг» та освітньою програмою:

 • Маркетинг

Підготовка фахівців у галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» та освітніми програмами:

 • Товарознавство і комерційна діяльність
 • Організація оптової та роздрібної торгівлі
 • Товарознавство та експертиза в митній справі
Форма навчання Термін навчання
Всі форми навчання 1 рік 6 місяців

Підготовка фахівців у галузі знань 06 «Журналістика» за спеціальністю 061 «Журналістика» та освітньою програмою:

 • Реклама та зв'язки з громадськістю
Форма навчання Термін навчання
Денна 1 рік 6 місяців

Детальніше...

наукового ступеня «доктор філософії»

Підготовка фахівців на базі освітнього ступеня «Магістр» та ОКР «Спеціаліст» за спеціальністю 075 «Маркетинг»

Форма навчання Термін навчання
Всі форми начання 4 роки

Детальніше...

наукового ступеня «доктор наук»

Підготовка фахівців на базі наукового ступеня «Доктор філософії» або кандидат наук за спеціальністю 075 «Маркетинг»

Форма навчання Термін навчання
Денна 2 роки

Детальніше...

 

Навчальні дисципліни, які викладаються кафедрою:

БАКАЛАВРИ
Маркетинг
Маркетинг
Соціологія маркетингу
Інсайти маркетингових активностей
Маркетингова товарна політика
Маркетинг в галузях і сферах діяльності
Маркетингове ціноутворення
Маркетингові комунікації
Поведінка споживачів
Промисловий маркетинг
Маркетингова збутова політика
Маркетингові дослідження
Паблік рилейшнз
Електронна комерція
Організація виробничої і маркетингової діяльності
Основи дизайну та копірайтинг
Маркетингові електронні системи
Маркетингове планування
Інтернет-маркетинг
Брендинг
Міжнародний маркетинг
Товарознавство і торговельне підприємництво
Основи торговельного підприємництва
Основи наукових досліджень
Маркетинг
Формування та управління асортиментом
Комерційна діяльність
Поведінка споживачів
Торговельне підприємництво
Організація торгівлі
Основи біржової діяльності
Ціноутворення та управління ціновою політикою
Основи-ПР
Організація виробничої та комерційної діяльності
Реклама та зв’язки з громадськістю
Теорія масової комунікації та інформації
Історія реклами та PR
Соціологія реклами
Теорія реклами та PR
Психологічні основи в рекламі
Ораторське мистецтво та спічрайтинг
Організація роботи прес-служби
Сучасна реклама та PR
Реклама та PR в Інтернеті
Цифрові технології в рекламі та PR
Практична стилістика та копірайтинг
Дизайн у рекламі та PR
Іміджелогія
Право в галузі реклами та PR
Теорія і методика рекламної та PR-творчості
Організація рекламної і PR-кампанії
Організація роботи рекламної і PR-агенції
Інтернет-маркетинг
Брендинг
Поведінка споживачів

 

МАГІСТРИ
Маркетинг
Мерчандайзинг
Рекламний менеджмент
Стратегічний маркетинг
Управління продажами
Товарна інноваційна політика
Інтернет-дослідження в маркетингу
Маркетинговий менеджмент
Бенчамаркетинг
Маркетингові технології управління інтернет-проектами
Біржова торгівля
Організація оптової та роздрібної торгівлі
Управління продажами
Міжнародна торгівля
Стратегії торговельних підприємств
Електронна комерція
Категорійний мерчендайзинг
Біржова торгівля
Реклама та зв’язки з громадськістю
Теорія та історія соціальних комунікацій
Інформаційні війни та інформаційна політика і безпека
Медіазнавство
Реклама в місцях продажу
Аналітичні інструменти рекламної діяльності в інтернеті
Методи оцінювання ефективності реклами та ПР
Макетування і системи верстки
Семантика і семіотика реклами
Політконсалтинг і виборчі технології
Імагологія
Методологія дослідження соціальних комунікацій

Тематика наукової роботи викладачів кафедри маркетингу охоплює такі основні напрями:

 • розробка теоретико-методичних положень та практичних рекомендацій щодо забезпечення планування в маркетингу;
 • теоретико-методологічні підходи щодо комплексного розвитку сучасного бізнесу в умовах глобалізації ринку;
 • державне регулювання соціального захисту населення та шляхи подолання бідності в Україні;
 • стратегічні пріоритети та перспективи розвитку вітчизняного ринку харчових продуктів;
 • сучасні технології маркетингу.

Науковий потенціал кафедри маркетингу зосереджений на дослідженні і визначенні шляхів зростання ефективності функціонування підприємств харчової промисловості в ринкових умовах.

В сфері наукової діяльності кафедра маркетингу тісно співпрацює з Міжнародним інститутом CEDIMES, що дозволяє постійно обмінюватися досвідом із 60 країнами світу.

Результати досліджень співробітників кафедри маркетингу відображені у таких журналах та збірниках наукових праць, як «Наукові праці НУХТ», «Формування ринкових відносин в Україні», «Економіка і держава» (Україна), «Журнал публикаций аспирантов и докторантов» (Росія), наукових виданнях інституту CEDIMES тощо.

1934 рік

заснована кафедра організації, планування та управління харчової промисловості, яка займалася підготовкою інженерів-економістів

1994 рік

розпочалася підготовка фахівців зі спеціальності «Менеджмент організації», для яких деякий час кафедра була випусковою

1997 рік

розпочалася підготовка фахівців зі спеціальності «Маркетинг»

1998 рік

назву змінено на кафедру маркетингу

2007 рік

розпочалася підготовка фахівців зі спеціальності «Управління персоналом і економіка праці», для яких деякий час кафедра була випусковою

2008 рік

розпочалася підготовка фахівців зі спеціальності «Товарознавство і торгівельне підприємництво», для яких деякий час кафедра була випусковою

2013 рік

розпочалася підготовка фахівців зі спеціальності «Реклама та зв’язки з громадськістю»