Н У Х Т

Кафедра економіки праці та менеджменту

Завідувач кафедри

В.о. завідувача кафедри
Березянко Тамара Володимирівна
професор, доктор економічних наук

(створена у 2018 році)

Кафедра економіки праці та менеджменту створена шляхом об'єднання однієї з найдавніших (1979 рік, кафедра організації і планування харчової промисловості → менеджменту → менеджменту та адміністрування) і наймолодших (2011 рік, кафедра управління персоналом та економіки праці) кафедр університету.

Команда науково-педагогічних працівників кафедри надає освітні послуги з підготовки бакалаврів та магістрів за спеціальностями 073 «Менеджмент» (в тому числі спеціалізації (освітні програми) «Менеджмент організацій і адміністрування», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», «Логістика») та 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (освітня програма «Управління персоналом та економіка праці»).

За офіційними рейтингами Міністерства освіти і науки України останніх років спеціальність 073 «Менеджмент» традиційно входить до трійки найбільш популярних спеціальностей серед вступників, а попит абітурієнтів на освітню програму «Управління персоналом та економіка праці» обумовлений світовим трендом, що дістався нашої країни, – необхідністю підготовки висококласних спеціалістів з управління найдорожчим капіталом компаній – людськими ресурсами (human resources, HR).

КОНКУРЕНТНИМИ ПЕРЕВАГАМИ КАФЕДРИ ЕКОНОМІКИ ПРАЦІ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ НУХТ Є:

 • можливість для її студентів та викладачів проходити практику, стажуватись і навчатись за програмами подвійних дипломів в країнах Європейського Союзу (колектив кафедри співпрацює з навчальними закладами Франції, Литви, Швейцарії та Польщі як учасник міжнародних програм обміну і академічної мобільності PRORES, SCOPES, ERASMUS+)
 • англомовний проект (за бажанням студентів навчання і захист дипломних робіт відбувається англійською мовою у компактних за кількістю групах), що відкриває перспективи працевлаштування і кар'єрного росту у міжнародних компаніях в Україні і за кордоном
 • отримання студентами практичних навичок роботи в пакетах професійних прикладних програм Project Expert, Парус, 1С:Підприємство, QD Professional, MD Office, автоматизованих системах ERP, WMS, TMS та інших при вивченні спецдисциплін, пов'язаних з використанням ІТ-digital технологій в менеджменті та управлінні персоналом. Для цих потреб при кафедрі функціонує навчальна аудиторія, обладнана сучасною комп'ютерною технікою і мультимедійною апаратурою
 • навчальні плани, за якими здійснюється підготовка майбутніх менеджерів та управлінців персоналом (HR), адаптовані до потреб роботодавців, адже складені з урахуванням рекомендацій компаній – партнерів кафедри та містять дисципліни, що викладаються для студентів аналогічних спеціальностей в європейських вишах
 • позитивний і професійний колектив викладачів, які в тому числі суміщають викладацьку діяльність з роботою за фахом і серед яких 13% докторів, 65% кандидатів економічних наук
 • спікерами окремих спецкурсів та лекцій (практичних занять) є ТОП-менеджери, лінійні керівники, HR-спеціалісти провідних компаній і державних структур, підприємці та стартапери
 • один з ключових напрямків роботи кафедри – сприяння організації стажувань і працевлаштування студентів, в тому числі через нетворкінг з випускниками, що працюють на управлінських (HR) посадах підприємств сфер виробництва, ІТ, медіа-, PR і телекомунікацій, FMCG, логістики, митного обслуговування, HoReCa, аудиторсько-консалтингових, кредитно-фінансових, рекрутингових послуг тощо

Більш детальна інформація про спеціальності – на сайті ННІ ЕіУ:

МЕНЕДЖМЕНТ

УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ТА ЕКОНОМІКА ПРАЦІ

 

Остання зміна: 22 січня 2019

Кафедра здійснює підготовку фахівців:

освітнього ступеня «БАКАЛАВР»

Підготовка фахівців у галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за спеціальністю 073 «Менеджмент» та освітньою програмою:

 • Менеджмент

Підготовка фахівців у галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» та освітньою програмою:

 • Управління персоналом та економіка праці
Форма навчання Термін навчання
Денна 4 роки
Денна скорочена 2 або 3 роки
Заочна / Дистанційна 4 роки 6 місяців
Заочна скорочена / Дистанційна скорочена 2 роки 6 місяців / 3 роки 6 місяців

Детальніше...

освітнього ступеня «магістр»

Підготовка фахівців у галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за спеціальністю 073 «Менеджмент» та освітніми програмами:

 • Менеджмент організацій і адміністрування
 • Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
Форма навчання Термін навчання
Всі форми навчання 1 рік 6 місяців
 • Логістика
Форма навчання Термін навчання
Денна 1 рік 6 місяців

Підготовка фахівців у галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» та освітньою програмою:

 • Управління персоналом та економіка праці
Форма навчання Термін навчання
Всі форми навчання 1 рік 6 місяців

Детальніше...

наукового ступеня «доктор філософії»

Підготовка фахівців на базі освітнього ступеня «Магістр» та ОКР «Спеціаліст» за спеціальністю 073 «Менеджмент»

Форма навчання Термін навчання
Всі форми навчання 4 роки

Детальніше...

наукового ступеня «доктор наук»

Підготовка фахівців на базі наукового ступеня «Доктор філософії» або кандидат наук за спеціальністю 073 «Менеджмент»

Форма навчання Термін навчання
Денна 2 роки

Детальніше...

Навчальні дисципліни, які викладаються кафедрою

БАКАЛАВРИ
МЕНЕДЖМЕНТ
Теорія організацій
Технології менеджменту
Діловодство суб’єктів господарювання
Менеджмент
Логістика
Зовнішньоекономічна діяльність підприємства
Комунікаційний менеджмент
Бізнес-аналіз
Інвестиційний менеджмент
Менеджмент персоналу
Економіко-математичні методи і моделі в менеджменті
Управління інноваціями
Стратегічне управління
Управління вартістю підприємства
Комунікативний менеджмент
Контролінг
Організація виробництва і планування діяльності підприємств харчової промисловості
 
СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ «МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ І АДМІНІСТРУВАННЯ»
Управлінські ризики та методи їх вимірювання
Управління конкурентоспроможністю підприємства
Комп’ютеризація економічних розрахунків в управлінні
Проектний аналіз
Теорія прийняття управлінських рішень
 
СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ «МЕНЕДЖМЕНТ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»
Митне регулювання
Управління ризиками в зовнішньоекономічній діяльності
Міжнародний фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності
Управління проектами при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності
Інвестування
Організація і управління у митних органах
 
СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ «ЛОГІСТИКА»
Транспортна логістика
Сучасні технології транспортування в логістиці
Функціональна логістика
Комерційна логістика
Інвестування
 
УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ТА ЕКОНОМІКА ПРАЦІ
HR-майстерня
Електронні системи в управлінні персоналом та економіці праці
Основи HR-управління
Мотивування персоналу
Управління персоналом
Підприємництво та соціальні проекти
HR-комунікації
Основи психодіагностики для HR
Основи законодавства в галузі управління персоналом
Психологія і фізіологія праці
Статистика праці
Управління трудовим потенціалом
Економіка праці та соціально-трудові відносини
Нормування праці
Соціально-економічна безпека
Організація праці
Аудит персоналу
Економіко-математичні методи та моделі в галузі управління персоналом
Управління конфліктами
Ринок праці
Механізм формування людського капіталу
Планування виробництва і персоналу
Технології рекрутингу

 

МАГІСТРИ
МЕНЕДЖМЕНТ
Адміністративний менеджмент
Управління розвитком суб’єктів господарювання
Управління проектами
Методологія наукових досліджень
Управлінське дослідження діяльності суб’єктів господарювання
Інформаційні системи і технології в управлінні
 
ОСВІТНЯ ПРОГРАМА «МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ І АДМІНІСТРУВАННЯ»
Обґрунтування стратегічних рішень
Публічне управління
Управління змінами
Лідерство, креативність, репутація
Стратегічне управління конкурентними перевагами
Корпоративне управління
Ризик-менеджмент
Корпоративна соціальна відповідальність
 
ОСВІТНЯ ПРОГРАМА «МЕНЕДЖМЕНТ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»
Обґрунтування рішень в зовнішньоекономічній діяльності
Валютне регулювання зовнішньоекономічної діяльності
Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
Управління зовнішньоекономічним потенціалом підприємств
Інжиніринг бізнес-процесів в зовнішньоекономічній діяльності
Брокерська справа
Інвестування зовнішньоекономічної діяльності
 
ОСВІТНЯ ПРОГРАМА «ЛОГІСТИКА»
Проектування логістичних систем
Основи декларування
Логістичний менеджмент
Обґрунтування логістичних рішень
Управління ризиками в логістиці
Управління ланцюгами поставок
Фінансові потоки в логістичних системах
Управлінські рішення в логістиці
 
УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ТА ЕКОНОМІКА ПРАЦІ
Міжнародна та порівняльна практика управління персоналом
Соціальна відповідальність
Інтелектуальний потенціал
Право соціального забезпечення та соціальна політика
Пілотні HR-проекти
Технології управління персоналом
Стратегічне управління людськими ресурсами
Управління талантами та розвиток персоналу
Кадровий маркетинг
Організаційна продуктивність
Лідерство, менеджмент та підприємництво
Організація праці HR-фахівця