Н У Х Т

Кафедра технології ресторанної і аюрведичної продукції

Завідувач кафедри

Завідувач кафедри
Нєміріч Олександра Володимирівна
доцент, кандидат технічних наук

(створена у 2017 році)

Кафедра технології ресторанної і аюрведичної продукції (ТРіАП) єдина випускова кафедра в Україні, яка із 2017 року розпочала підготовку фахівців за спеціальністю 181 «Харчові технології», спеціалізація «Технологія аюрведичних харчових продуктів». Необхідність підготовки фахівців за цим напрямом зумовлена світовими тенденціями розвитку сучасних закладів ресторанного господарства, орієнтованих на виготовлення принципово нового покоління продуктів харчування – аюрведичних харчових продуктів. Кафедра також здійснює підготовку фахівців за спеціальністю 181 «Харчові технології» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» та «магістр» за спеціалізаціями «Технології харчування», «Технології в ресторанному господарстві».

Викладацький склад кафедри налічує 1 професора, 13 доцентів, 3 старших викладача та 5 асистентів. Викладачі кафедри проводять навчальний процес з 30 дисциплін для студентів денної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» та «магістр». За останній час викладачами кафедри розроблено електронні навчальні курси для дистанційної форми навчання. З метою подальшого удосконалення навчального процесу викладачі кафедри працюють над розробленням навчальних посібників, лабораторних практикумів, методичних рекомендацій, тестових завдань з усіх дисциплін.

Кафедра ТРіАП має науково-дослідну навчальну лабораторію з оцінювання якості сировини та готової продукції, технологічну лабораторію з технології продукції ресторанного господарства, лабораторію барної справи та комп'ютерний клас. Матеріально-технічна база кафедри постійно оновлюється. За облаштуванням і комплектацією навчальні лабораторії повністю відповідають вимогам часу та оснащені найсучаснішим устаткуванням від провідних світових виробників.

Практична підготовка майбутніх фахівців здійснюється за рахунок проходження навчальної, виробничої та переддипломної практики на найсучасніших підприємствах ресторанного господарства, наприклад: мережа ресторанів «Козирна карта», «Мировая карта», «Руколла»; в ресторанах при готелях «Inter Continental», «Premier Palace Hotel», «Hilton», «President Hotel», «Hyatt», «Дніпро», «Братислава», «Київ», «Турист», «Редісон».

Під час навчального процесу студенти приймають участь у міжнародних та всеукраїнських конкурсах, олімпіадах, науково-практичних конференціях, майстер-класах, конкурсах кулінарної майстерності.

Навчання на кафедрі технології ресторанної і аюрведичної продукції дає можливість студентам здобути високоякісну освіту; можливість навчатися в магістратурі, аспірантурі та докторантурі; поглиблено вивчати іноземні мови; здобути другу вищу освіту; приймати участь у всеукраїнських та міжнародних конференціях; співпрацювати та налагоджувати ділові контакти з потенційними роботодавцями; можливість практик і працевлаштування на сучасних підприємствах ресторанного господарства як в Україні так і за кордоном.

на сайт кафедри

Остання зміна: 06 травня 2019

Кафедра здійснює підготовку фахівців:

освітнього ступеня «бакалавр»

Підготовка фахівців у галузі знань 18 «Виробництво та технології» за спеціальністю 181 «Харчові технології» та освітньою програмою:

  • Технології харчування
Форма навчання Термін навчання
Денна 4 роки
Денна скорочена 2 або 3 роки
Заочна / Дистанційна 4 роки 6 місяців
Заочна скорочена / Дистанційна скорочена 2 роки 6 місяців або 3 роки 6 місяців

Детальніше...

освітнього ступеня «магістр»

Підготовка фахівців у галузі знань 18 «Виробництво та технології» за спеціальністю 181 «Харчові технології» та освітніми програмами:

  • Технології в ресторанному господарстві
  • Технології аюрведичних харчових продуктів
Форма навчання Термін навчання
Всі форми навчання 1 рік 6 місяців

Детальніше...

Кафедра здійснює підготовку конкурентоспроможних, висококваліфікованих фахівців, спроможних розробляти та впроваджувати інноваційні ресторанні технології, технології харчових продуктів функціонального та оздоровчого призначення, нові форми обслуговування споживачів; досліджувати та оцінювати ефективність впливу інновацій та бізнес-проектів на розвиток ресторанного бізнесу, розробляти інвестиційно привабливі проекти закладів ресторанного господарства, ініціювати та впроваджувати бізнес-ідеї ефективного розвитку підприємств ресторанного господарства.

Навчальні дисципліни, які викладаються кафедрою

БАКАЛАВРИ
Назва кількість годин
Барна справа і робота сомельє 162
Гігієна та санітарія 180
Кулінарна етнологія 126
Організація ресторанного господарства 330
Основи наукових досліджень 90
Кулінарознавство 150
Вступ до аюрведи 90
Електронні системи в галузі 120
Основи нутріціології 90
Харчові та дієтичні добавки, прянощі та приправи 162
Основи молекулярної технології в закладах ресторанного господарства 120
Основи автоматизованого проектування 120
Проектування та дизайн закладів ресторанного господарства 396
Ресторанна справа 360
Теоретичні основи технології продукції ресторанного господарства 240
Технологія продукції ресторанного господарства 780
Управління якістю продукції та послуг ресторанного господарства 270
Обладнання закладів ресторанного господарства 360
Сервісологія 120
Хімія і технологія сировини ресторанного господарства 180
Зазальні технології харчової промисловості 180

 

МАГІСТРИ
Назва кількість годин
Технології в ресторанному господарстві 
Інноваційні ресторанні технології 450
Молекулярні технології ресторанної продукції 150
Технологія ресторанної продукції оздоровчого призначення 390
Методологія і організація наукових досліджень 120
Інжиніринг у ресторанному бізнесі 90
Харчова та санітарна токсикологія 150
Дієтологія 90
   
Технології аюрведичних харчових продуктів 
Дослідницький практикум 180
Технології аюрведичних харчових продуктів 360

Кафедра технології ресторанної і аюрведичної продукції виконує держбюджетну наукову роботу за темою:

  • «Розроблення технологій ресторанної і аюрведичної кулінарної продукції з використанням поліфункціональних напівфабрикатів і інноваційних інгредієнтів (Реєстрація теми в УкрІНТЕІ у вересні 2017 р., реєстраційний номер № 0117u003716).

Основними засадами цієї роботи є створення новітніх технологій та одержання асортименту поліфункціональних напівфабрикатів та продуктів аюрведичного харчування для закладів ресторанного господарства, зі збалансованими показниками харчової цінності та збереженням якості при зберіганні, у тому числі й напівфабрикатів швидкого приготування. Результати мають суттєву соціально-економічну значимість і є актуальними для декількох суміжних галузей науки.

Кафедра готує студентів до участі у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з напряму «Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції» та до Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності 181 «Харчові технології» спеціалізації «Технології харчування», «Технології в ресторанному господарстві». Студенти залучаються до участі у міжнародних освітніх програмах, мовних курсах, разом із викладачами кафедри беруть участь у міжнародних лекціях провідних вчених.

Результати наукової роботи постійно висвітлюються на вітчизняних наукових форумах та міжнародних конференціях і конгресах. Наукова новизна дослідницької роботи викладачів кафедри підтверджена патентами України на винахід і корисну модель, публікаціями у фахових та міжнародних наукових виданнях, що входять до наукометричних баз.