Н У Х Т

Кафедра готельно-ресторанної справи

Завідувач кафедри

В.о. завідувача кафедри
Доценко Віктор Федорович
професор, доктор технічних наук

(створена у 2007 році)

Кафедра готельно-ресторанної справи – дійсний член Асоціації кулінарів України.

Кафедра здійснює підготовку бакалаврів за спеціальністю 241 «Готельно-ресторанна справа» і магістрів за спеціалізацією «Готельна і ресторанна справа».

Методика навчання та фахові дисципліни дозволяють підготувати кваліфікованих фахівців, які мають професійні знання та вміння організовувати технологічний процес на виробництві і забезпечувати його ефективність, належний рівень якості продукції та послуг на підприємствах готельно-ресторанного господарства, а також вирішувати складні організаційно-економічні завдання й виклики сьогодення у сфері готельно-ресторанного бізнесу.

Матеріально-технічна база кафедри постійно розвивається та оновлюється. За облаштуванням та комплектацією навчальні лабораторії повністю відповідають вимогам часу. Кафедра має науково-дослідну навчальну лабораторію з оцінювання якості сировини та харчової продукції, технологічну лабораторію для вивчення технології продукції ресторанного господарства, лабораторію барної справи, комп’ютерні класи з сучасним програмним забезпеченням для управління готельно-ресторанним бізнесом. У лютому 2013 року на кафедрі була відкрита нова технологічна лабораторія, оснащена найсучаснішим устаткуванням від провідних світових виробників. Також була введена в дію нова лабораторія-ресторан «Фундуклєєвський трактир», а у травні 2013 року урочистою церемонією відзначилося відкриття нової лабораторії-пивоварні «Студентський Гамбрінус», створеної за сприяння ТОВ «Оріон Груп», керівництво якої надало повний комплект найсучаснішого устаткування для міні-пивоварні, аналогічної якій не має жоден з закладів вищої освіти м. Києва та України.

Практична підготовка фахівців здійснюється за рахунок проходження виробничої та переддипломної практики на найсучасніших підприємствах готельно-ресторанного господарства: “InterContinental”, “Premier Palace Hotel”, “President Hotel”, “Hyatt Regency”, “Fairmont Grand Hotel”, “Hilton Kyiv”, “Holiday Inn Kiev”, “Radisson Blu Hotel”, “Опера”, “Поділ Плаза”, “Київ”.

Започатковано навчання бакалаврів за спеціальністю «Готельно-ресторанна справа» англійською мовою, що дає можливість студентам здобути освіту сучасного європейського рівня та отримати високооплачувану роботу як в Україні, так і за кордоном.

Під час навчального процесу здійснюється заохочування та стимулювання пізнавальної діяльності студентів участю у міжнародних та всеукраїнських конкурсах, олімпіадах, науково-практичних конференціях, майстер-класах, наукових форумах, присвячених розвитку індустрії гостинності.

Студенти мають можливість працювати у наукових гуртках над розв’язанням актуальних проблем з розроблення інноваційних технологій для підприємств готельного і ресторанного господарства.

Науково-педагогічний колектив кафедри орієнтується на новітні методики навчання та розширює зв’язки з підприємствами готельного-ресторанного бізнесу, здатними забезпечити практичну спрямованість освіти, створюючи умови для професійного, творчого та особистісного зростання студентів.

 

на сайт кафедри

Остання зміна: 13 квітня 2018

Кафедра здійснює підготовку фахівців:

освітнього ступеня «бакалавр»

Підготовка фахівців у галузі знань 24 «Сфера обслуговування» за спеціальністю 241 «Готельно-ресторанна справа» та освітньою програмою:

  • Готельна і ресторанна справа
Форма навчання Термін навчання
Денна 4 роки
Денна скорочена 2 або 3 роки
Заочна / Дистанційна 4 роки 6 місяців
Заочна скорочена / Дистанційна скорочена 2 роки 6 місяців або 3 роки 6 місяців

Детальніше...

освітнього ступеня «магістр»

Підготовка фахівців у галузі знань 24 «Сфера обслуговування» за спеціальністю 241 «Готельно-ресторанна справа» та освітньою програмою:

  • Готельна і ресторанна справа
Форма навчання Термін навчання
Всі форми навчання 1 рік 6 місяців

Детальніше...

 

Навчальні дисципліни, які викладаються кафедрою

БАКАЛАВРИ
Назва кількість годин
Барна справа і робота сомельє  
Дизайн об’єктів готельно-ресторанного господарства  
Електронні системи готельно-ресторанного господарства  
Етнічні кухні  
Кулінарна етнологія  
Мерчандайзинг та PR-технології в готельно-ресторанному господарстві  
Методологія і організація наукових досліджень  
Обладнання готельно-ресторанних комплексів  
Організація готельного господарства  
Організація ресторанного господарства  
Основи молекулярної технології в закладах ресторанного господарства  
Основи наукових досліджень та технічної творчості  
Основи нутриціології  
PR-технології в готельно-ресторанному господарстві  
Проектування об’єктів готельно-ресторанного господарства  
Проектування та дизайн туристичних та готельних комплексів  
Ресторанна справа  
Санітарія і гігієна в галузі  
Сервісологія  
Теоретичні основи технології продукції ресторанного господарства  
Технологія продукції ресторанного господарства  
Управління якістю продукції та послуг в готельно-ресторанному господарстві  
Устаткування закладів готельно-ресторанного господарства  
Харчова хімія  
Харчові міні-технології в закладах готельно-ресторанного господарства  
Хімія і технологія сировини ресторанного господарства  
   
англомовні 
Food chemistry  
Fundamentals of Scientific Research and Technical Work  
Fundamentals of Nutrition  
Culinary ethnology  
Restaurant business  
Sanitation and hygiene in the industry  
Chemistry and technology of raw materials of restaurant services  
Organization of hotel business  
Electronic systems of hotel and restaurant business  

 

МАГІСТРИ
Назва кількість годин
Дієтологія  
Діловий та дипломатичний протокол  
Молекулярні технології продукції ресторанного господарства  
Інжинирінг у готельному та ресторанному господарстві  
Інноваційні технології в ресторанному господарстві  
Кейтеринг  
Технологія ресторанної продукції функціонального призначення  
Управління інноваційними проектами  

Науковці кафедри технології харчування та ресторанного бізнесу плідно працюють у напрямку розроблення інноваційних технологій ресторанної продукції, новітніх технологій гостинності та організації обслуговування в закладах готельно-ресторанного господарства.

На кафедрі функціонують три наукові школи: «Удосконалення структури харчування в сучасних економічних та екологічних умовах»; «Розроблення продукції для закладів ресторанного господарства, збагаченої рослинним білком і мікронутрієнтами»; «Розроблення структурованої продукції на основі рослинної сировини».

Викладачі кафедри виконують держбюджетні науково-дослідні роботи за темами:

  • Технологія харчової продукції ресторанного господарства оздоровчого призначення;
  • Розроблення та удосконалення технології заморожених дріжджових напівфабрикатів для кулінарних виробів;
  • Розроблення кондитерських виробів оздоровчого, дієтичного призначення для хворих на цукровий діабет, фенілкетонурію, залізодефіцитну анемію;
  • Методи цілеспрямованої зміни властивостей харчових продуктів із використанням нанокомпозитів.

Крім того, виконуються госпдоговірні науково-дослідні роботи за участю викладачів кафедри.

Результати наукової роботи постійно висвітлюються на вітчизняних наукових форумах та міжнародних конференціях і конгресах. Наукова новизна дослідницької роботи викладачів кафедри підтверджена патентами України на винахід та на корисну модель, публікаціями у фахових та міжнародних наукових виданнях.

Кафедра є співорганізатором щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференції «Здобутки, проблеми та перспективи розвитку готельно-ресторанного та туристичного бізнесу», а у 2015 році вперше було проведено Міжнародну науково-практичну конференцію «Готельно-ресторанний бізнес: інноваційні напрями розвитку», до участі у роботі якої долучилися фахівці з України, Болгарії, Казахстану, Молдови та Італії.

З 2012 року на базі кафедри відбувається ІІ-й етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальностей 7.05170112, 8.05170112 «Технології харчування» та 8.05170113 «Технології в ресторанному господарстві», а у 2015 році Міністерство освіти і науки України обрало наш університет і для проведення ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямом «Готельно-ресторанна справа».

Наукові розробки кафедри, виконані у співпраці викладачів і студентів, впроваджуються в закладах ресторанного господарства.

На кафедрі діють три студентських наукових гуртки, які очолюють провідні викладачі кафедри.

Тематика наукових гуртків охоплює такі питання:

  • Розроблення продукції для закладів ресторанного господарства підвищеної харчової та біологічної цінності з використанням рослинної сировини;
  • Технологія ресторанної продукції функціонального призначення;
  • Технологія заморожених дріжджових кулінарних напівфабрикатів для ресторанного господарства.

Студенти кафедри демонструють стабільно високі результати та є призерами всеукраїнських студентських олімпіад, всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт із природничих, технічних і гуманітарних наук.

2007 рік

створена кафедра технології харчування та готельно-ресторанної справи

2010 рік

змінено назву кафедри на – кафедра технології харчування та організації обслуговування в ресторанах

2011 рік

кафедру перейменовано на кафедру технології харчування та ресторанного бізнесу

2012 рік

вперше проведено ІІ-й етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальностей 7.05170112, 8.05170112 «Технології харчування» та 8.05170113 «Технології в ресторанному господарстві»

започатковано щорічний тематичний конкурс професійної майстерності серед студентів ІІІ-V курсів «Феєрія смаку»

вперше організовано Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Здобутки, проблеми та перспективи розвитку готельно-ресторанного та туристичного бізнесу»

2013 рік

за сприяння компанії «Торговий дизайн» відкрита нова технологічна лабораторія, оснащена найсучаснішим професійним устаткуванням від провідних світових виробників

введена у дію нова лабораторія-ресторан «Фундуклєєвський трактир»

урочисте відкриття нової лабораторії-пивоварні «Студентський Гамбрінус», повний комплект сучасного устаткування для якої представила компанія «Оріон.Груп»

2014 рік

кафедру реорганізовано і на її основі створено дві випускові кафедри – кафедру готельно-ресторанного бізнесу і кафедру молекулярної та авангардної гастрономії

2015 рік

кафедру готельно-ресторанного бізнесу і кафедру молекулярної та авангардної гастрономії об’єднано в кафедру технології харчування та ресторанного бізнесу

розпочато підготовку магістрів зі спеціальності 8.14010101 «Готельна і ресторанна справа» англійською мовою

вперше на базі кафедри проведено Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт за напрямом «Готельно-ресторанна справа»

організовано Міжнародну науково-практичну конференцію «Готельно-ресторанний бізнес: інноваційні напрями розвитку»

вперше відбулися захисти кваліфікаційних дипломних проектів за спеціальністю 7.14010101 «Готельна і ресторанна справа» заочної форми навчання

2016 рік

розпочато підготовку бакалаврів зі спеціальності 241 «Готельно- ресторанна справа» англійською мовою

розпочато набір до сертифікатної освітньої професійної програми «Технології в готельно-ресторанному бізнесі»

2017 рік

кафедру технології харчування та ресторанного бізнесу розділено на кафедру готельно-ресторанної справи і кафедру технології ресторанної і аюрведичної продукції

проведено захит дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня кандидат технічних наук Зуйко Віри Ігорівни та Лявинця Георгія Михайловича.

проведено всеукраїнську науково-практичну конференцію «Інноваційні технології в ресторанному бізнесі»