Н У Х Т

Кафедра фізики

Завідувач кафедри

Завідувач кафедри
Літвинчук Світлана Іванівна
доцент, кандидат технічних наук

(створена у 1930 році)

Кафедра забезпечує навчальний процес з вивчення курсу загальної фізики студентами всіх факультетів університету стаціонарної та заочної форм навчання.

Викладачі кафедри постійно займаються науковою роботою, публікують свої праці в періодичних виданнях, в тому числі в авторитетних міжнародних журналах, регулярно виступають з доповідями на наукових конференціях різного рангу.

На кафедрі обладнаний методичний кабінет, в якому студенти можуть, зокрема, записати на свої електронні носії потрібну методичну і навчальну інформацію.

Колектив кафедри проводить активну виховну роботу зі студентами першого та другого курсів.

На кафедрі постійно проводиться робота по підвищенню кваліфікації викладачів, працюють студентські наукові гуртки.

Викладання курсу фізики на кафедрі здійснюється за кредитно-модульною системою.

На сайт кафедри

Остання зміна: 08 січня 2019

 • image

  Король
  Анатолій Миколайович

  професор, доктор фізико-математичних наук

 • image

  Носенко
  Володимир Єрофійович

  доцент, кандидат фізико-математичних наук

 • image

  Лазаренко
  Михайло Васильович

  доцент, кандидат фізико-математичних наук

  заступник завідувача кафедри

 • image

  Медвідь
  Наталія Вікторівна

  доцент, кандидат фізико-математичних наук

 • image

  Гуцало
  Інна Володимирівна

  старший викладач

 • image

  Вишняк
  Володимир Вікторович

  старший викладач

Викладачі кафедри фізики проводять навчальний процес, методичну та науково-дослідну роботу зі студентами освітнього ступеня «Бакалавр» та «Магістр» спеціальностей:

 1. 076 «Товарознавство і торговельне підприємництво. Підприємництво»
 2. 181 «Харчові технології та інженерія. Харчові технології»
 3. 181 «Технологічна експертиза та безпека харчової продукції»
 4. 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології»
 5. 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»
 6. 101 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування. Екологія»
 7. 161 «Хімічні технології та інженерія»
 8. 162 «Біотехнологія та біоінженерія»
 9. 181 «Харчові технології та інженерія»
 10. 241 «Готельно-ресторанна справа»
 11. 141 «Електротехніка та електротехнології»
 12. 142 «Енергетичне машинобудування»
 13. 144 «Теплоенергетика»
 14. 133 «Машинобудування»
 15. 131 «Інженерна механіка. Прикладна механіка»
 16. 186 «Видавничо-поліграфічна справа»

Викладачі кафедри працюють в таких наукових напрямках:

 1. Дослідження впливу різноманітних фізичних чинників на харчові продукти та технологічні процеси харчової промисловості.
 2. Дослідження проблем фізики твердого тіла (електронні процеси в напівпровідникових тунельно-резонансних наноструктурах, питання голографії, релаксаційні та теплофізичні властивості суцільних речовин).

Ряд викладачів співпрацюють з іншими кафедрами і підрозділами університету, а також з іншими освітніми та науковими установами м. Києва (КНУ ім. Тараса Шевченка, НПУ ім. Драгоманова, Інститут фізики НАНУ, Український науково-дослідний Інститут спирту та біотехнології харчових продуктів, Інститут фізики напівпровідників НАНУ).

Викладачі кафедри мають публікації у високоавторитетних фізичних журналах (наприклад, Physical Review, Журнал экспериментальной и теоретической физики, Physica Status Solidi, Фізика низьких температур тощо).

На кафедрі регулярно оновлюється методична література, зокрема, щорічно видаються нові методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з усіх розділів курсу загальної фізики, підготовлені збірники задач і методичні вказівки до їх розв'язування для студентів всіх форм навчання, набори тестових завдань у паперовій і електронній формі. Студенти мають можливість користуватись електронними варіантами методичних матеріалів в кафедральному методичному кабінеті.

Останніми роками викладачами кафедри видано два підручники і один навчальний посібник з курсу загальної фізики з грифом МОНУ.

Викладачі кафедри беруть активну участь у забезпеченні навчального процесу у відокремлених підрозділах університету.

1930 рік

заснована кафедра фізики