Н У Х Т

Кафедра інформатики

Завідувач кафедри

в.о. завідувача кафедри
Грибков Сергій Віталійович
доцент, кандидат технічних наук

(створена у 1973 році)

Кафедра інформатики (при створенні мала назву обчислювальної техніки і прикладної математики) була створена у зв'язку із введенням у Київському технологічному інституті харчової промисловості дисципліни «Обчислювальна техніка в інженерних і економічних розрахунках», тісно пов'язаної з дисципліною «Обчислювальна математика».

Кафедра інформатики забезпечує фундаментальну підготовку студентів денної і заочної форм навчання усіх факультетів (крім факультету економіки і менеджменту) з наступних навчальних дисциплін: «Інформатика», «Інформаційні технології», «Інформатика та інформаційні технології», «Обчислювальна математика та програмування», «Інформаційні технології та системи», «Інформатика та системотехніка», «Обчислювальна техніка» та інші.

З метою подальшого удосконалення навчального процесу викладачі кафедри працюють над створенням навчальних посібників, лабораторних практикумів, методичних рекомендацій, тестових завдань з усіх дисциплін. У процесі розроблення робочих навчальних планів і програм дисциплін використовується передовий досвід інших вищих навчальних закладів.

Викладачі кафедри регулярно беруть активну участь у зарубіжних, міжнародних та всеукраїнських конференціях.

Новітня матеріальна база кафедри, система кадрового та методичного забезпечення дають можливість підтримувати сучасний рівень базової підготовки студентів як користувачів комп'ютерів.

на сайт кафедри

Остання зміна: 06 жовтня 2018

Кафедра інформатики забезпечує фундаментальну підготовку студентів всіх спеціальностей та всіх форм начання

Навчальні дисципліни, які викладаються кафедрою


п/п
Назва дисципліни Шифр Спеціальність
1 Економічна інформатика 051 Економіка
2 Економічна інформатика 071 Облік і оподаткування
3 Економічна інформатика 072 Фінанси, банківська справа та страхування
4 Економічна інформатика 073 Менеджмент
5 Економічна інформатика 075 Маркетинг
6 Економічна інформатика 076 Товарознавство і торговельне підприємництво
Управління персоналом та економіка праці
7 Інформаційні технології 131 «Прикладна механіка»
8 Інформаційні технології 133 «Галузеве машинобудування»
9 Інформаційні технології 186 «Видавництво та поліграфія»
10 Інформаційні технології 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»
11 Інформаційні технології 142 «Енергетичне машинобудування»
12 Інформаційні технології 144 «Теплоенергетика»
13 Інформатика і систематологія 101 Екологія
14 Інформатика та інформаційні технології 181 Харчові технології
15 Інформаційні системи та технології 242 Туризм
16 Інформаційні системи та технології 181 «Харчові технології», спеціалізація «Технології харчування»
17 Методи та засоби комп`ютерних інформаційних технологій 122 Комп’ютерні науки
18 Методи обробки та представлення інформації 161 «Хімічні технології та інженерія»
19 Методи обробки та представлення інформації 162 «Біотехнології та біоінженерія»
20 Інформаційні технології в інженерних розрахунках 181 Харчові технології (вибіркова)
21 Інформаційні системи в технологічних процесах харчових виробництв 181 Харчові технології (вибіркова)

Назва НДР

Математичні методи аналізу комп'ютерізованих систем

Мета НДР:

Створення баз даних та знань, автоматизація розрахунків для переробної та харчової промисловості

Державний реєстраційний номер
0117U003477, супровідний лист 19-172 від 26.06.2017

Початок 06.17
Кінець 06.20

З метою прискорення науково-технічного прогресу в харчовій галузі потрібно впроваджувати у всіх сферах діяльності її виробничих сил комп'ютерну техніку і інформаційні технології, тобто інформатизувати галузь.

Для забезпечення цієї задачі поряд з використанням сучасних засобів інформатизації необхідно впроваджувати бази даних і знань на машинних носіях на базі яких буде створена ефективна інформатизація.

Результати держбюджетної НДР знайдуть безпосереднє впровадження в виробництві, можуть бути використані в навчальному процесі, при підготовці й перепідготовці кадрів для галузей АПК.

З цього погляду, створення баз даних про властивості харчових продуктів і сировини, а також впровадження їх у виробництво є прогресивною розробкою.

Керівник роботи – Овчарук В.О., к.т.н., доц.

Відповідальні виконавці:

Вовкодав Н.І., к.ф.-м.н., доц.
Тема індивідуальної НДР:

Розроблення математичного та програмного забезпечення для технологічних процесів в харчовій промисловості.

Кривець Т.О., к.е.н., доц.
Тема індивідуальної НДР:

Розроблення математичного та програмного забезпечення для технологічних процесів в харчовій промисловості.

Сєдих О.Л.
Тема індивідуальної НДР:

Розробка математичного та програмного забезпечення технологічних розрахунків хлібопекарського виробництва

Ющук І.В.
Тема індивідуальної НДР:

Інформаційна підтримка інженерних рішень по виробничим процесам сушіння харчових продуктів та очищення харчових продуктів.

   

1973 рік

заснована кафедра обчислювальної техніки та прикладної математики

1973-1977 рр.

кафедру очолював професор, д.т.н. Разорьонов Микола Григорович

1977-1982 рр.

кафедру очолював професор, д.е.н. Крушевський Аркадій Володимирович

1983-1993 рр.

кафедру очолював професор, к.т.н. Сіренко Сергій Іванович

1993 рік

кафедра змінила назву на «Кафедра інформатики»

1993-1999 рр.

кафедру очолював доцент, к.т.н. Бевз Володимир Ілліч

1999-2002 рр.

кафедру очолював професор, к.т.н. Сіренко Сергій Іванович

2002-2005 рр.

кафедру очолював доцент, к.т.н. Коваленко Анатолій Єпіфанович

2005-2017 рр.

кафедру очолював доцент, к.т.н. Овчарук Володимир Олексійович

з 2017 року

в.о. зав. кафедри доцент, к.т.н Грибков Сергій Віталійович