Н У Х Т

Захисти дипломних проектів «бакалаврів»-заочників розпочалися на кафедрі біотехнології продуктів бродіння і виноробства

16 лютого 2017

Захисти дипломних проектів «бакалаврів»-заочників розпочалися на кафедрі біотехнології продуктів бродіння і виноробства

На кафедрі  біотехнології продуктів бродіння і виноробства розпочалися захисти дипломних проектів (робіт) освітнього ступеня «бакалавр» за спеціальністю «Технології продуктів бродіння і виноробства» заочної форми навчання.

Екзаменаційну комісію із захисту дипломних проектів очолив завідувач кафедри, доцент Анатолій Куц. До складу комісії увійшли також професор кафедри Валентина Кошова, доценти кафедри  Борис Хіврич і Маргарита Карпутіна, секретар – асистент, к.т.н. Ярослав Боярчук.

Студенти заочної форми навчання підготували кваліфікаційну роботу «бакалавра» як самостійну закінчену працю, що є кінцевим інтегральним продуктом теоретичної і практичної підготовки фахівця впродовж всього терміну навчання.

Комісія відзначила актуальність тематики кваліфікаційних робіт, які відтворюють біотехнологічні проблеми, що виникають перед підприємствами бродильної галузі промисловості в умовах сьогоденних змін, і тематику науково-дослідної роботи кафедри.

Усі представлені до захисту кваліфікаційні роботи виконані відповідно до розроблених і затверджених кафедрою біотехнології продуктів бродіння і виноробства вимог, їх структура включала вступ, структуру підприємства, розрахунок продуктів для обраної рецептури напоїв, підбір обладнання та обґрунтування вибору технологічної схеми виробництва, загальні висновки і пропозиції, список використаної літератури, додатки. Дослідження, зроблені в кваліфікаційних роботах, реальні й мають практичне спрямування та можуть бути рекомендовані до впровадження підприємствами харчової промисловості.

Члени екзаменаційної комісії після обговорення змісту пояснювальних записок і результатів захисту відзначили достатній рівень фундаментальної, загальнотеоретичної та спеціальної  підготовки випускників, що дозволило ухвалити рішення про присвоєння їм кваліфікації «бакалавр» за спеціальністю «Харчові технології».

Вітаємо «бакалаврів» і бажаємо успішного проходження вступних випробувань до магістратури.

Опублікований: 16-02-2017
Читайте також:
До обговорення економіки і культури України у світових глобалізаційних процесах долучилися фахівці і студенти кафедри міжнародної економіки

Завідувач кафедри міжнародної економіки Навчально-наукового інституту економіки і управління НУХТ, професор Світлана Гуткевич як співорганізатор взяла участь у роботі ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Економіка і культура України у світових глобалізаційних процесах: позиціонування і реалії», що працювала 21-22 березня в Київському уні...

ЧИТАТИ ДАЛІ

До обговорення економіки і культури України у світових глобалізаційних процесах долучилися фахівці і студенти кафедри міжнародної економіки 23 березня 2018

Навчання в НУХТ – запорука успіху в професійному житті

Без сумніву, вибір професії – дуже відповідальне завдання для будь-якого випускника школи, тому що від правильності обраного шляху в наш час може залежати подальше життя. До ЗЗСО №281 Святошинського району міста Києва, педагогічний колектив якого має грамоти й подяки, та на території якого діє музей «Історії Борщагівок», завітала викладач кафедри ...

ЧИТАТИ ДАЛІ

Навчання в НУХТ – запорука успіху в професійному житті 26 жовтня 2018

Наші фахівці допомагають виробничникам у впровадженні та актуалізації систем НАССР

Згідно із Законом «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» обов’язковим для всіх харчових підприємств є розроблення і впровадження до кінця 2018 року систем менеджменту безпечності харчових продуктів (СМБХП) згідно з вимогами стандарту ISO 22000. Для підприємств, на яких впроваджена СМБХП чи інтегрована система м...

ЧИТАТИ ДАЛІ

Наші фахівці допомагають виробничникам у впровадженні та актуалізації систем НАССР 25 червня 2018

Магістри кафедри технології оздоровчих продуктів вирішують актуальні проблеми, що стоять перед промисловістю

На кафедрі технології оздоровчих продуктів відбувся захист магістерських робіт студентів денної форми навчання, що завершили навчання за спеціальністю 181 «Харчові технології», спеціалізацією «Технології харчових продуктів оздоровчого та профілактичного призначення». Державну екзаменаційну комісію очолив професор кафедри технології і організації р...

ЧИТАТИ ДАЛІ

Магістри кафедри технології оздоровчих продуктів вирішують актуальні проблеми, що стоять перед промисловістю 27 лютого 2018