Н У Х Т

Студенти університету запрошуються до участі у «Black Sea Science-2018»

18 січня 2018

Студенти університету запрошуються до участі у «Black Sea Science-2018»

Студенти університету – активно беруть участь у наукових дослідженнях, результати яких широко презентують у рамках наукових форумів різного рівня та різноманітних конкурсах студентських наукових робіт, де вражають журі високим рівнем своїх знань, творчим потенціалом, креативністю дослідницьких рішень. Молоді науковці НУХТ – неодноразові переможці най масштабніших і найпрестижніших інтелектуальних перегонів.

Ще один шанс продемонструвати свої наукові здобутки широкому вітчизняному й зарубіжному загалу з’явиться у них найближчим часом, адже наразі триває прийом робіт на Міжнародний конкурс студентських наукових робіт «Black Sea Science-2018», який відбудеться у березні 2018 р. на базі Одеської національної академії харчових технологій. Співорганізаторами заходу є університети Болгарії, Сербії, Китаю, Казахстану, Польщі, Молдови, Білорусі.

Мета конкурсу – залучення студентів до участі в міжнародних наукових програмах, проектній, конструкторській та інших формах науково-дослідної діяльності.

Конкурс проводиться за наступними напрямками:

– харчова наука і технологія (безпека та якість продуктів харчування, нові технології для харчової промисловості, гастрономія і національна кухня);
– економіка і управління;
– автоматизація та розроблення робототехнічних систем;
– ІТ-технології та кібербезпека;
– відновлювані джерела енергії та охорона навколишнього середовища;
– холодильні машини і установки.

Для участі в конкурсі необхідно до 5 березня 2018 року надіслати свою роботу (із зазначенням напрямку) на адресу int_competition@onaft.edu.ua

            Вимоги до оформлення:

- робота повинна мати титульну сторінку, на якій зазначаються тільки шифр та назва роботи), відомості про авторів, анотацію, зміст, вступ, аналітичний огляд, об’єкт, предмет і методи досліджень, результати роботи, висновки та список використаної літератури;
- текст друкується шрифтом Times New Roman, міжрядковий інтервал 1,5, кегль 14, аркуш формату А4, поля: ліве – 30 мм, праве – 10 мм, верхнє і нижнє – по 20 мм;
- обсяг роботи становить 10-20 сторінок;
- до роботи додаються креслення, ілюстрації, копії патентів, наукових статей автора тощо (за наявності);
- текст роботи і супровідні документи подаються українською, російською або англійською мовами.

Докладніше http://isc.onaft.edu.ua

Беріть участь і перемагайте!

Опублікований: 18-01-2018
Читайте також:
Захисти бакалаврів-біотехнологів розпочато!

Минулий тиждень ознаменувався для кафедри біотехнології і мікробіології щорічною, але від того не менш хвилюючою, подією – початком захистів дипломних проектів і робіт за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр», зокрема 15 та 16 лютого 2018 р. відбулися захисти студентів заочної форми навчання. Екзаменаційна комісія у складі: д.б.н., професора Т...

ЧИТАТИ ДАЛІ

Захисти бакалаврів-біотехнологів розпочато! 20 лютого 2018

На базі кафедри готельно-ресторанної справи відбувся ІІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Ресторанне обслуговування»

16-17 травня на базі кафедри готельно-ресторанної справи факультету готельно-ресторанного та туристичного бізнесу за організаційної підтримки Коледжу ресторанного господарства НУХТ відбувся ІІІ (національний) етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Ресторанне обслуговування» для студентів закладів освіти, що здійснюють підготов...

ЧИТАТИ ДАЛІ

На базі кафедри готельно-ресторанної справи відбувся ІІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Ресторанне обслуговування» 17 травня 2018

Досвідчені бренд-шефи відомих закладів діляться зі студентами Сумського коледжу харчової промисловості НУХТ таємницями майстерності

29 березня до Сумського коледжу харчової промисловості НУХТ завітав бренд-шеф ресторанів «Шалена шкварка», «Козацька броварня», «Viva Olivе» та «The Mix» Платон Cаєнко. Студенти довго очікували на зустріч із ним, тому намагалися «ухопити»  кожне слово. Досвідчений шеф розповів про важливість використання сезонної сировини при приготуванні страв, о...

ЧИТАТИ ДАЛІ

Досвідчені бренд-шефи відомих закладів діляться зі студентами Сумського коледжу харчової промисловості НУХТ таємницями майстерності 29 березня 2018

Компетентних фахівців готельно-ресторанної справи готують у Львівському державному коледжі харчової і переробної промисловості НУХТ

Циклова комісія готельного обслуговування Львівського державного коледжу харчової і переробної промисловості НУХТ приділяє значну увагу формуванню у майбутніх фахівців готельно-ресторанної справи професійних навичок ведення бізнесу в індустрії гостинності. 16 жовтня 2018 р. студенти ІІІ та IV курсів спеціальності «Готельно-ресторанна справа» разом...

ЧИТАТИ ДАЛІ

Компетентних фахівців готельно-ресторанної справи готують у Львівському державному коледжі харчової і переробної промисловості НУХТ 17 жовтня 2018