Н У Х Т

На шляху удосконалення освітньо-професійних програм «Прикладна механіка» кафедри мехатроніки та пакувальної техніки

12 лютого 2024

На шляху удосконалення освітньо-професійних програм «Прикладна механіка» кафедри мехатроніки та пакувальної техніки

На розширеному засіданні кафедри мехатроніки та пакувальної техніки, модерованому завідувачкою кафедри Людмилою Кривопляс-Володіною, було детально проаналізовано результати локального моніторингу освітньо-професійних програм (ОПП) «Прикладна механіка» для обох освітніх ступенів – «бакалавр» і «магістр». Цей аналіз ґрунтувався на матриці SWOT, яка дозволяє оцінити сильні та слабкі сторони програм, а також можливості та загрози, з якими вони стикаються.

Гаранти ОПП – бакалаврської Сергій Токарчук і магістерської Костянтин Васильківський – представили порівняльні таблиці з візуалізацією результатів SWOT-аналізу для обох ступенів. Таблиці чітко окреслили ключові аспекти програм, які потребують покращення, а також ті, які вже є їх сильними сторонами.

Представник стейкхолдерів, директор ТОВ «ТАС ЕВОТЕК» Денис Пригодій підкреслив важливість практичної підготовки здобувачів освіти, розширення сучасних методів навчання, доопрацювання напрямків підготовки здобувачів з елементами новітніх технологій.

Під час обговорення, окрім представників робочих груп ОПП були присутні здобувачі вищої освіти усіх курсів бакалаврату та магістратури.

Були висвітлені сильні сторони ОПП «Прикладна механіка» – висококваліфікований викладацький склад; сучасне лабораторне обладнання: актуальність навчальних програм до потреб ринку праці та сучасних тенденцій у галузі; співпраця з роботодавцями провідних підприємств машинобудівної галузі тощо. Також обговорили шляхи подальшого удосконалення та виправлення слабких сторін освітніх програм.

Опублікований: 12-02-2024
Читайте також:
Успішна атестація здобувачів вищої освіти спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа»

15 червня 2022 р. на кафедрі готельно-ресторанної справи у формі атестаційного екзамену відбулася атестація здобувачів вищої освіти спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа», освітньо-професійної програми «Готельно-ресторанна справа», бакалаврського рівня денної форми навчання. Набуті протягом чотирьох років навчання компетентності оцінювала ...

ЧИТАТИ ДАЛІ

Успішна атестація здобувачів вищої освіти спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» 17 червня 2022

Відкрита лекція на кафедрі технології м'яса і м'ясних продуктів

Згідно з планом проведення відкритих занять 17 травня відбулася відкрита лекція «Технології фаршевих консервів» доцента кафедри технології м’яса і м’ясних продуктів Ігоря Страшинського з навчальної дисципліни «М’ясні технології. Модуль 2. Технології м'ясних і м'ясомістких консервів» для здобувачів третього курсу спеціальності «Харчові технології» Н...

ЧИТАТИ ДАЛІ

Відкрита лекція на кафедрі технології м'яса і м'ясних продуктів 18 травня 2021

Формат новацій: другий семестр в університеті розпочався з дистанційного навчання

У сучасних умовах для підготовки висококваліфікованих фахівців широко використовуються технології змішаного навчання, які передбачають використання в освітньому процесі як класичних, так і інноваційних методів навчання. З метою підвищення якості надання освітніх послуг і створення найбільш сприятливих умов для саморозвитку студента в нашому універс...

ЧИТАТИ ДАЛІ

Формат новацій: другий семестр в університеті розпочався з дистанційного навчання 13 січня 2020

Перша гостьова лекція для магістрантів освітньої програми «Технології органічних харчових продуктів»

Уже традиційно для здобувачів освітнього ступеня «Магістр», що навчаються за освітньо-професійною програмою «Технології органічних харчових продуктів», перша лекція з дисципліни «Основні принципи та вимоги до органічних харчових продуктів» (лекторка дисципліни – доцентка Наталія Фалендиш) була гостьовою. Її прочитав виконавчий директор Федерації ор...

ЧИТАТИ ДАЛІ

Перша гостьова лекція для магістрантів освітньої програми «Технології органічних харчових продуктів» 06 вересня 2023