Н У Х Т

Магістранти оцінили освітньо-професійну програму «Технології харчових продуктів оздоровчого та профілактичного призначення»

11 січня 2022

Магістранти оцінили освітньо-професійну програму «Технології харчових продуктів оздоровчого та профілактичного призначення»

Здобувачі освіти першого курсу магістратури кафедри технології оздоровчих продуктів ознайомилися й обговорили зміст освітньо-професійної програми «Технології харчових продуктів оздоровчого та профілактичного призначення».

Перше знайомство з програмою відбулося ще коли вони навчалися у бакалавраті. Тепер же студенти побачили новий, удосконалений варіант програми, в якому були враховані побажання здобувачів вищої освіти при розробленні програми. Наприклад, передбачено широкий спектр вибіркових дисциплін у вибірковій компоненті. Досвід навчання в першому семестрі поточного навчального року дав магістрантам можливість констатувати, що вибір дисциплін «Біоактивні харчові компоненти і здоров’я», «Інтерактивне спілкування у професійній діяльності» допоміг узагальнити базові знання, отримані на попередніх курсах, а також на новому, вищому рівні підійти до з’ясування питань як суто професійних, так і гуманітарної складової, яка є необхідною компонентою фахівця нового покоління. При цьому студенти висловили побажання в дисципліні «Біоактивні харчові компоненти і здоров’я» замінити лабораторні заняття на практичні, що дасть можливість ґрунтовніше закріпити знання, отримані під час лекцій.

Аналіз змісту освітньо-професійної програми свідчить про те, що вона дає можливість отримати великий обсяг знань відповідно до програмних компетентностей – інтегральної, загальних і спеціальних. Разом із тим, усі компоненти програми мотивують здобувачів до того, щоб продовжувати набувати нові знання і в майбутній професійній діяльності, втілюючи основний принцип сучасної освіти – «навчання упродовж усього життя».

Новим в останньому варіанті освітньо-професійної програми є те, що магістранти першого курсу проходять професійну практику взимку, частково за рахунок періоду дистанційного навчання. І це дозволяє виділити більше годин для аудиторного навчання, зокрема дисциплін, передбачених на третій семестр.

Магістранти сподіваються значно вдосконалити свій рівень володіння англійською мовою фахового спілкування під час вивчення дисципліни «Іноземна мова: практичні навички наукової комунікації». Вона певною мірою переплітається з уже вивченим ними у першому семестрі предметом «Інтерактивне спілкування у професійній діяльності». Таку послідовність цих дисциплін здобувачі вважають логічною та оптимальною, й пропонують зберегти і у подальшому.

Таким чином, із точки зору здобувачів групи ОП-1-5М освітньо-професійна програма «Технології харчових продуктів оздоровчого та профілактичного призначення» повною мірою відповідає тим актуальним і важливим завданням, які постають перед випускниками кафедри і орієнтовані на розширення спектру оздоровчих продуктів, що виробляються на вітчизняних підприємствах, для поліпшення стану здоров’я населення, можливості захисту організму від несприятливих чинників довкілля, в тому числі в умовах пандемії коронавірусу, і досягнення рівня провідних країн світу в цьому пріоритетному напрямі сучасності.   

Опублікований: 11-01-2022
Читайте також:
Професійний бекграунд випускників-ейчарів в дії

На кафедрі економіки праці та менеджменту відбулися захисти 27 магістерських робіт студентів денної і заочної форм навчання, а також 9 бакалаврських робіт студентів-заочників спеціалізації (напряму підготовки) «Управління персоналом та економіка праці». Теми дипломів обрані з урахуванням рекомендацій компаній-партнерів кафедри, містять практичні р...

ЧИТАТИ ДАЛІ

Професійний бекграунд випускників-ейчарів в дії 28 лютого 2019

Фахівці Центру моніторингу якості та координації освітньої діяльності університету продовжують презентувати НУХТ вступникам

Києво-Святошинський районний центр зайнятості 15 травня запросив наш університет до участі у Ярмарку професій-2018 для учнів випускних класів, їх батьків і вчителів. Захід відбувся у приміщенні загальноосвітньої школи № 3 у м. Вишневе. Під час зустрічі учні 8-10 класів поспілкувалися з представниками провідних навчальних закладів, отримали рекламн...

ЧИТАТИ ДАЛІ

Фахівці Центру моніторингу якості та координації освітньої діяльності університету продовжують презентувати НУХТ вступникам 16 травня 2018

Роботу спеціалізованих вчених рад продовжено до 2021 року

Здобувачі наукових ступенів кандидата чи доктора наук зможуть захистити свої доробки та отримати відповідні дипломи до 15 травня 2021 року. Відповідний наказ підписаний т. в. о. міністра освіти і науки Сергієм Шкарлетом. Зокрема, Міністерством освіти і науки продовжено термін дії усіх наявних спеціалізованих вчених рад. Цьому рішенню передувало вн...

ЧИТАТИ ДАЛІ

Роботу спеціалізованих вчених рад продовжено до 2021 року 31 липня 2020

Усім, хто цікавиться наукою: вийшов черговий номер журналу «Наукові праці Національного університету харчових технологій»

Навіть карантинні обмеження не стають на заваді роботі нашого колективу. І у таких непростих умовах наші науковці продовжують свої дослідження й оприлюднюють їх результати. У дистанційному режимі довелося працювати редколегіям наших наукових журналів, проте, це жодним чином не вплинуло на якість підготовлених і випущених номерів. Зокрема, можемо ...

ЧИТАТИ ДАЛІ

Усім, хто цікавиться наукою: вийшов черговий номер журналу «Наукові праці Національного університету харчових технологій» 20 серпня 2020