Н У Х Т

До уваги – черговий номер журналу «Наукові праці Національного університету харчових технологій»

21 серпня 2018

До уваги – черговий номер журналу «Наукові праці Національного університету харчових технологій»

Вийшов друком №3 24-го тому журналу «Наукові праці Національного університету харчових технологій».

У номері опубліковані статті за результатами фундаментальних теоретичних розробок і прикладних досліджень у галузі автоматизації та інформаційних технологій, економіки і соціального розвитку, менеджменту і стратегічного управління, охорони праці і цивільного захисту, процесів і апаратів харчових виробництв, тепло- і енергопостачання, харчових технологій і хімічних наук.

Видання призначене для викладачів, наукових працівників, аспірантів, докторантів і студентів вищих навчальних закладів, керівників підприємств харчової промисловості.

Нагадаємо, що журнал «Наукові праці Національного університету харчових технологій» включений до переліку наукових фахових видань України з технічних та економічних наук (наказ МОН України № 241 від 09.03.2016), у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук.

Журнал індексується наукометричними базами: Index Copernicus, EBSCOhost, CABI Full Text, Universal Impact Factor, Google Scholar. Видання рекомендоване Міністерством науки і вищої освіти Польщі для публікації результатів наукових досліджень.

Редакційна колегія журналу «Наукові праці Національного університету харчових технологій» запрошує науковців до публікації наукових праць.

До друку приймаються рукописи, які раніше не були опубліковані в друкованих та електронних виданнях. Автор, який подає матеріали до друку, зберігає за собою всі авторські права та надає відповідному виданню право першої публікації, дозволяючи розповсюджувати матеріал із зазначенням авторства й джерела первинної публікації, а також погоджується на розміщення її електронної версії на сайті Національної бібліотеки ім. В.І. Вернадського та у відкритому доступі в електронній мережі університету і на сайті журналу. Детальніше тут.

Опублікований: 21-08-2018
Читайте також:
Студенти дізнаються від фахівців-практиків таємниці успішного ведення бізнесу

22 лютого 2017 року в межах декади комісії фахових дисциплін економічного циклу Смілянського технікуму харчових технологій нашого університету відбулася зустріч студентів другого та третього курсу спеціальностей «Маркетингова діяльність» і «Організація виробництва» з керівником студії «Поринь у веселку», майстром-декоратором, консультантом із прода...

ЧИТАТИ ДАЛІ

Студенти дізнаються від фахівців-практиків таємниці успішного ведення бізнесу 23 лютого 2017

Підведені підсумки винахідницької діяльності НУХТ за 2017 рік

В університеті приділяється велика увага розвитку винахідницької діяльності, залученню до науково-технічної творчості аспірантів і студентської молоді шляхом їх участі у виконанні науково-дослідних робіт. Об’єкти  інтелектуальної власності є творчим надбанням університету, які створені внаслідок наукових досліджень, роботи над докторськими, кандид...

ЧИТАТИ ДАЛІ

Підведені підсумки винахідницької діяльності НУХТ за 2017 рік 20 січня 2018

Цікаво, динамічно та результативно відбулося відкрите заняття у Кам’янець-Подільському коледжі харчової промисловості НУХТ

20 березня 2018 року викладач економічних дисциплін Кам’янець-Подільського коледжу харчової промисловості НУХТ Світлана Бурденюк провела відкритий урок «Бюджет» у 821-й групі з дисципліни «Фінанси». Метою заняття було вивчення сутності, значення та функцій бюджету, бюджетного устрою і бюджетної системи України, бюджетного процесу, бюджетної класифі...

ЧИТАТИ ДАЛІ

Цікаво, динамічно та результативно відбулося відкрите заняття у Кам’янець-Подільському коледжі харчової промисловості НУХТ 21 березня 2018

Завершила роботу 84-та Міжнародна конференція «Наукові здобутки молоді - вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті»

23-24 квітня наш університет мав за честь у черговий раз проводити Міжнародну наукову конференція молодих учених, аспірантів і студентів «Наукові здобутки молоді - вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті». Цього року вона відбулася вже 84-й раз. Робота Конференції проходила у 57 секціях, де понад 1800 молодих науковців із провідних уні...

ЧИТАТИ ДАЛІ

Завершила роботу 84-та Міжнародна конференція «Наукові здобутки молоді - вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті» 25 квітня 2018